Artikel

”Man har en klump i magen på väg hem från skolan”

Mahdi är en av de många ungdomar som tvingades ta familjeansvar när föräldrarna anlände till Sverige, flera år efter honom. Ansvaret blev så tungt att han till slut fick ont i magen av att bara kolla posten. Idag får hela familjen stöd från SOS Barnbyars familjestärkande program så att föräldrarna stärks – och Mahdi får vara den ungdom han har rätt att vara.

Mahdi kom till Sverige som ensamkommande. När hans familj anslöt några år senare var det Mahdi som hade koll på hur samhället fungerade. Han blev den i familjen som fick betala räkningar och ha kontakt med myndigheter. Men ansvaret blev för tungt.

– Man har en klump i magen på väg hem från skolan för man undrar vilken hög med papper som ligger på köksbordet idag, berättar Mahdi.

Foto: Anna Kullenberg

Andra ungdomar i liknande situation berättar ”att hjälpa föräldrarna är som att leda en blind” och ytterligare en ungdom beskriver det så här:

”Det kommer papper efter papper, och förstår man inte dem så kommer det en faktura.”

Det osäkra boendet som rör många av familjerna, gör situationen än mer osäker.

”Vi har ingen bostad så vi måste flytta runt väldigt mycket. Det är svårt för min familj”, berättar en annan ungdom med liknande bakgrund som Mahdis.

Stöttning och ökad samordning

Eftersom många ungdomar var tvungna att hjälpa sina föräldrar med praktiska frågor kände flera av dem en stark press att axla vuxenrollen i familjen. Syftet med det familjestärkande program är därför att underlätta för nyanlända föräldrar att komma in i det svenska samhället, sedan de återförenats med sina barn.

Andreas Johansson är projektledare på SOS Barnbyar i Göteborg. Han menar att projektet på ett tydligt sätt visar på bristande samarbete mellan olika myndigheter:

– Pressen på ungdomarna är väldigt stor. Därför behöver vi få till en ökad samordning mellan olika myndigheter så att föräldrarna kan återta sin vuxenroll och ungdomarna fokusera på skolan, säger Andreas Johansson.

närbild på en hand som pekar på en mobilskärm.
Foto: Anna Kullenberg

Rent konkret handlar det om att Mahdi fick en plats i ungdomsprogrammet med en egen mentor som stöttar i till exempel skolarbetet, samhällsorientering och att söka arbete. För föräldrarnas del har liknande stöd erbjudits, med en familjementor som bland annat hjälper till att förklara beslut och begrepp familjen berörs av, kontakta handläggare och boka tider.

– De här insatserna är något som alla tjänar på – inte minst det svenska samhället i stort, konstaterar Andreas Johansson.

Projektet Stöd vid familjeåterförening möjliggörs med medfinansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Text: David Isaksson

Fotnot: Intervjucitaten kommer från den kartläggning som gjorts i början av projektet.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-07-09

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här