Artikel

”Man har en klump i magen på väg hem från skolan”

Mahdi är en av de många ungdomar som tvingades ta familjeansvar när föräldrarna anlände till Sverige, flera år efter honom. Ansvaret blev så tungt att han till slut fick ont i magen av att bara kolla posten. Idag får hela familjen stöd från SOS Barnbyars familjestärkande program så att föräldrarna stärks – och Mahdi får vara den ungdom han har rätt att vara.

Mahdi kom till Sverige som ensamkommande. När hans familj anslöt några år senare var det Mahdi som hade koll på hur samhället fungerade. Han blev den i familjen som fick betala räkningar och ha kontakt med myndigheter. Men ansvaret blev för tungt.

– Man har en klump i magen på väg hem från skolan för man undrar vilken hög med papper som ligger på köksbordet idag, berättar Mahdi.

Foto: Anna Kullenberg

Andra ungdomar i liknande situation berättar ”att hjälpa föräldrarna är som att leda en blind” och ytterligare en ungdom beskriver det så här:

”Det kommer papper efter papper, och förstår man inte dem så kommer det en faktura.”

Det osäkra boendet som rör många av familjerna, gör situationen än mer osäker.

”Vi har ingen bostad så vi måste flytta runt väldigt mycket. Det är svårt för min familj”, berättar en annan ungdom med liknande bakgrund som Mahdis.

Stöttning och ökad samordning

Eftersom många ungdomar var tvungna att hjälpa sina föräldrar med praktiska frågor kände flera av dem en stark press att axla vuxenrollen i familjen. Syftet med det familjestärkande program är därför att underlätta för nyanlända föräldrar att komma in i det svenska samhället, sedan de återförenats med sina barn.

Andreas Johansson är projektledare på SOS Barnbyar i Göteborg. Han menar att projektet på ett tydligt sätt visar på bristande samarbete mellan olika myndigheter:

– Pressen på ungdomarna är väldigt stor. Därför behöver vi få till en ökad samordning mellan olika myndigheter så att föräldrarna kan återta sin vuxenroll och ungdomarna fokusera på skolan, säger Andreas Johansson.

Foto: Anna Kullenberg

Rent konkret handlar det om att Mahdi fick en plats i ungdomsprogrammet med en egen mentor som stöttar i till exempel skolarbetet, samhällsorientering och att söka arbete. För föräldrarnas del har liknande stöd erbjudits, med en familjementor som bland annat hjälper till att förklara beslut och begrepp familjen berörs av, kontakta handläggare och boka tider.

– De här insatserna är något som alla tjänar på – inte minst det svenska samhället i stort, konstaterar Andreas Johansson.

Projektet Stöd vid familjeåterförening möjliggörs med medfinansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Text: David Isaksson

Fotnot: Intervjucitaten kommer från den kartläggning som gjorts i början av projektet.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-07-09

Liknande

Artikel

Känslomässig trygghet är livsnödvändig

SOS Barnbyar i Marocko arbetar nu med lokala myndigheter för att stötta de barn som drabbats av jordbävningen i landet, och som nu står helt ensamma. Så här stöttar vi barnen som förlorat sina föräldrar i samband med jordbävningen i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här

Artikel

En SOS-mammas dag

Malani är mamma till nio barn. Nio barn att väcka, nio koppar te att hälla upp, nio matlådor som ska förberedas och alla barn får en puss på kinden innan de går till skolan. Malani från Sri Lanka delar med sig av sin dag som SOS-mamma.

Läs mer här