Artikel

Söker finansiering: Flytande trädgårdar

Som företag kan ni vara med och stötta familjer och barn i olika projekt runt om i världen. Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta hållbar livsmedelstrygghet för familjer i utsatthet i översvämningsutsatta områdena i Sylhet, Bangladesh. 

Kontakta oss om ni vill veta mer.

I Bangladesh, ett land starkt utsatt för klimatförändringarnas effekter, är översvämningar ett återkommande och förödande fenomen. Dessa översvämningar leder inte bara till omedelbara skador på infrastruktur och liv, utan de har även långsiktiga effekter på föräldrars förmåga att kunna försörja sin familj, vilket särskilt påverkar barns hälsa och välbefinnande. Sylhetdistriktet, med sitt beroende av jordbruk för matförsörjningen, är ett av de hårdast drabbade områdena. Här leder översvämningar regelbundet till allvarliga problem som brist på försörjningsmöjligheter, näringsbrist och en hög frekvens av undernäring hos barn. Trots betydande insatser från lokala icke-statliga organisationer och statliga myndigheter för att ge nödhjälp, kvarstår bristen på långsiktiga, strategiska lösningar för att hantera klimatkrisen och dess inverkan på livsmedelssäkerheten.

För att förbättra situationen i Sylhet behövs det en kombinerad familjestärkande insats som omfattar ett särskilt stöd för klimatanpassning såsom utbildning och applicering av hållbara jordbruksmetoder. Detta är avgörande i ett område som Sylhet, där monsunregnen årligen orsakar omfattande översvämningar som förhindrar odling på stora delar av åkermarken. När översvämningsvattnet väl sjunkit undan kvarstår problemet med vattenmättad mark, vilket begränsar möjligheten att odla grönsaker för både självförsörjning och försäljning.

Flytande trädgårdar är en innovativ och hållbar lösning för att bekämpa effekterna av klimatförändringar, speciellt i översvämningsdrabbade områden som Sylhet.

Dessa trädgårdar är:

  • Anpassade för översvämningar: Trädgårdarna är utformade för att flyta på vattenytan, vilket gör det möjligt för jordbruk att fortsätta även under monsunperioden när stora delar av landet översvämmas.
  • Flexibla: När det är torrt, eller under icke-översvämningsperioder, finns trädgårdarna vanligtvis på land. De kan flyttas till fuktiga områden eller återuppbyggas på land beroende på vattentillgänglighet.
  • Hållbara: Trädgårdarna är uppbyggda på flytande botten av vattenhyacint och an organiska material, vilket ger en hållbar och miljövänlig odlingsmetod.
  • Bidrar till ekonomisk och matmässig säkerhet: Bidrar till matsäkerhet och ekonomisk stabilitet för utsatta familjer, även under svåra översvämningar.

 

Genom anläggandet av flytande trädgårdar kommer familjer att kunna odla grönsaker trots översvämningarna. Detta bidrar till en mer tillförlitlig och kontinuerlig matförsörjning, vilket minskar risken för näringsbrist och undernäring.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

En investering som ger effekt

Bilden är AI-genererad.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-04-03

Liknande

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

Söker finansiering: Vägen till skräddarsydd framgång

Som företag kan ni vara med och stötta familjer och barn i olika projekt runt om i världen. Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta kvinnligt entreprenörskap. Så att de i sin tur, har möjlighet att försörja sina barn.

Läs mer här

Artikel

Kraften i karate

I Bangladesh löper flickor och kvinnor stor risk att utsättas för olika våldsbrott. Därför är en utbildning i karate en värdefull investering för livet.

Läs mer här