Artikel

Söker finansiering: Flytande trädgårdar

Som företag kan ni vara med och stötta familjer och barn i olika projekt runt om i världen. Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta hållbar livsmedelstrygghet för familjer i utsatthet i översvämningsutsatta områdena i Sylhet, Bangladesh. 

Kontakta oss om ni vill veta mer.

I Bangladesh, ett land starkt utsatt för klimatförändringarnas effekter, är översvämningar ett återkommande och förödande fenomen. Dessa översvämningar leder inte bara till omedelbara skador på infrastruktur och liv, utan de har även långsiktiga effekter på föräldrars förmåga att kunna försörja sin familj, vilket särskilt påverkar barns hälsa och välbefinnande. Sylhetdistriktet, med sitt beroende av jordbruk för matförsörjningen, är ett av de hårdast drabbade områdena. Här leder översvämningar regelbundet till allvarliga problem som brist på försörjningsmöjligheter, näringsbrist och en hög frekvens av undernäring hos barn. Trots betydande insatser från lokala icke-statliga organisationer och statliga myndigheter för att ge nödhjälp, kvarstår bristen på långsiktiga, strategiska lösningar för att hantera klimatkrisen och dess inverkan på livsmedelssäkerheten.

För att förbättra situationen i Sylhet behövs det en kombinerad familjestärkande insats som omfattar ett särskilt stöd för klimatanpassning såsom utbildning och applicering av hållbara jordbruksmetoder. Detta är avgörande i ett område som Sylhet, där monsunregnen årligen orsakar omfattande översvämningar som förhindrar odling på stora delar av åkermarken. När översvämningsvattnet väl sjunkit undan kvarstår problemet med vattenmättad mark, vilket begränsar möjligheten att odla grönsaker för både självförsörjning och försäljning.

Flytande trädgårdar är en innovativ och hållbar lösning för att bekämpa effekterna av klimatförändringar, speciellt i översvämningsdrabbade områden som Sylhet.

Dessa trädgårdar är:

  • Anpassade för översvämningar: Trädgårdarna är utformade för att flyta på vattenytan, vilket gör det möjligt för jordbruk att fortsätta även under monsunperioden när stora delar av landet översvämmas.
  • Flexibla: När det är torrt, eller under icke-översvämningsperioder, finns trädgårdarna vanligtvis på land. De kan flyttas till fuktiga områden eller återuppbyggas på land beroende på vattentillgänglighet.
  • Hållbara: Trädgårdarna är uppbyggda på flytande botten av vattenhyacint och an organiska material, vilket ger en hållbar och miljövänlig odlingsmetod.
  • Bidrar till ekonomisk och matmässig säkerhet: Bidrar till matsäkerhet och ekonomisk stabilitet för utsatta familjer, även under svåra översvämningar.

 

Genom anläggandet av flytande trädgårdar kommer familjer att kunna odla grönsaker trots översvämningarna. Detta bidrar till en mer tillförlitlig och kontinuerlig matförsörjning, vilket minskar risken för näringsbrist och undernäring.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

En investering som ger effekt

Bilden är AI-genererad.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-04-03

Liknande

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här

Artikel

Klimatsmart odling leder till mindre fattigdom

Klimatförändringarna slår hårt mot de som lever i fattigdom i Moçambique. Skördarna, som hela familjer livnär sig på, misslyckas. Det leder till näringsbrist, svält och än mer fattigdom. För att stötta familjerna stöttar SOS Barnbyar jordbruksgrupper, där föräldrar lär sig att anpassa sin odling till klimatet och att odla på ett klimatsmart sätt. Fembarnsmamman Aissa är en av dem.

Läs mer här

Artikel

Så skyddar skolungdomar miljön

I Moçambique är det regn när det ska vara varmt. Och när det är varmt är det varmare än någonsin. Skördarna dör och gamla sätt att odla fungerar inte längre. Familjer lider av undernäring och svår fattigdom. I SOS Barnbyars ungdomsklubbar i landet får skolungdomar kunskap om hållbar odling, som både är bättre för klimatet och ger större skördar.

Läs mer här