Nyhet

Stöd till föräldrar gör att över 500 barn kan gå i skolan i Syrien

Nöden är mycket stor bland stora delar av Syriens befolkning och framförallt drabbas barnen hårt. Det fattas mat, rent vatten och mediciner och mer än hälften av alla skolor i Syrien har förstörts under kriget. Många barn har också förlorat en, eller båda föräldrarna.

Tack vare SOS Barnbyars långa närvaro i Syrien kan vi också stötta akut och SOS Barnbyar har flera nödhjälpsprogram i Syrien. I Damaskus deltar mer än 500 ungdomar i ett program där familjen får ekonomiskt stöd så att barnen kan gå i skolan. Hittills har 198 familjer fått stöd till mat och uppvärmning, så att barnen kan klara skolarbetet. I programmet ingår också vuxenutbildning för föräldrar.

SOS Barnbyar delar även ut matpaket och i Aleppo får ungefär 25 000 barn och vuxna, framförallt internflyktingar, dagliga matpaket. I Aleppo delas också ut barnkit ut bestående av bland annat filtar, handdukar och kläder. Över 6 000 hygienpaket med bland annat tvål och tandkräm har delats ut till familjer på flykt.

I Damaskus ska ytterligare en barnby öppna med plats för över 80 barn. SOS Barnbyar fortsätter också att driva familjestärkande program så att familjer inte behöver splittras på grund av kriget och den utsatta situation som familjen lever i. I programmet ingår drygt 100 familjer.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-08-23

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här