Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan. Hon var på plats när katastrofen inträffade och delar med sig av de utmaningar man ställdes inför och de framsteg som gjorts i SOS Barnbyars pågående stödinsatser.

Barn med paket med katastrofstöd efter jordbävningen i SYrien 2023.

Om man jämför den nuvarande situationen med situationen för ett år sedan, vad har då uppnåtts för de barn och familjer som drabbats av jordbävningen?

Förra året blev situationen alltmer utmanande eftersom antalet drabbade människor ökade dagligen. Efterfrågan växte, och enligt HNO (humanitarian need overview) 2024 ökade antalet människor i nöd i Syrien till 16,7 miljoner.

Jordbävningarna splittrade hundratusentals familjer, vilket ledde till nästan 5 900 dödsfall, mer än 12 800 skadade i Syrien och allvarligt skadad infrastruktur. Många familjer förlorade sin huvudsakliga försörjare på grund av dödsfall eller skador. Jordbävningen inträffade under en redan svår ekonomisk situation, vilket ökade sårbarheten för miljontals människor som inte kunde tillgodose sina grundläggande behov.

I och med de stora behoven inom alla sektorer ökade antalet människor i utsatta , och 45% av de som behövde stöd var barn. SOS Barnbyar i Syrien stöttar dessa familjer för att se till att barnen inte riskerar att skiljas från sina föräldrar och att de lever i en värdig miljö där deras rättigheter upprätthålls. Vi arbetade med att stärka samhället för att säkerställa att barn och ungdomar lever i en trygg miljö.

Vad var fokus för SOS Barnbyars humanitära insatser och hur många människor kunde ni stödja?

SOS Barnbyar i Syrien har fokuserat på att ge både kort- och långsiktigt stöd till familjer som drabbats av jordbävningen. De omedelbara insatserna tog itu med de akuta behoven hos dem som bodde i tillfälliga skydd, vilket omfattade bland annat distribution av kit för nyfödda, hygienkit och skolmaterial för att tillgodose grundläggande livsbehov i en situation med höga marknadspriser och brist på varor.

Den mer långsiktiga insatsen innebär att 180 familjer får stöd att bli självständiga efter jordbävningen, genom att erbjudas tjänster som omfattar hälsa, mat, utbildning, juridiskt stöd, hyra och andra förnödenheter. SOS Barnbyar i Syrien kommer att stödja 70 familjer med inkomstgenererande aktiviteter för att skapa en tillförlitlig inkomstkälla. Dessutom kommer familjerna att få utbildning om barns rättigheter, föräldraförmåga, vikten av utbildning och andra relevanta ämnen för att förbättra omsorgen för barnen.

Våra samhällsstödjande aktiviteter fokuserar på att stärka samhället genom olika initiativ. Barns rättigheter är ett centralt ämne och det är viktigt att skydda barn och ungdomar från all potentiell skada. Därför kommer vi att arbeta med föräldrar och lärare för att ge utbildning i positiva sätt att interagerar med barn. Genom detta tillvägagångssätt kan vi identifiera föräldrar som behöver ytterligare stöd och som sedan kommer i 12 sessioner få stöd till hur de blir en tryggare förälder. Ett mobilt team kommer att genomföra medvetandehöjande och kapacitetsbyggande sessioner för lärare, barn och föräldrar i samhället och i skolor.

SOS Barnbyar i Syrien kunde nå drygt 3900 deltagare i skyddade boenden genom distribution av kit (hygien, kit för nyfödda barn och skolväskor), distribution av mjölk och olika icke-livsmedelsartiklar. 148 barn i skolor utbildades och informerades om sina rättigheter,  medvetenhetssessioner genomfördes också för 90 föräldrar och 16 lärare.

Finns det någon framgångshistoria som du minns särskilt väl? Om du ser tillbaka på arbetet under det gångna året, vad är du mest stolt över?

Jordbävningen var inte något vi förväntade oss skulle inträffa, och människor ville stödja dem som förlorat allt och sina älskade. Att få chansen att vara på plats och interagera direkt med människor fick mig att än en gång inse hur viktigt det arbete vi gör för barn och familjer är. En person kan göra skillnad och att vara en del av en organisation som gör skillnad i någons liv är något jag är stolt över.

Leendena på barnens ansikten i de tillfälliga boendena när vi interagerade med dem, trots att de hade förlorat sina hem, var ovärderliga. Jag minns en händelse när vi delade ut kit till nyfödda barn på härbärgen. En mamma kunde inte närvara under utdelningen, men hennes syster informerade oss om att hon bodde på härbärget med ett nyfött barn, 11 dagar gammalt. Vi lovade att återvända till henne för att dela ut kitet. Efter att ha slutfört distributionsplanen och innan vi avslutade gick vi tillbaka till henne. Hon svarade när hon såg oss: ”Jag förväntade mig inte att ni skulle komma hela vägen tillbaka för en person och den personen är jag. Ingen har någonsin kommit tillbaka för mig.” I det ögonblicket kände vi effekten av vårt arbete och att vi hade kunnat minska deras lidande.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2024-02-06

Liknande

Artikel

Fylld aubergine och zucchini

En populär rätt från mellanöstern som SOS-mamman Rakazia i Syrien ofta lagar tillsammans med barnen.

Läs mer här

Nyhet

Jordbävningarna splittrar familjer

Förra veckans kraftiga jordbävningar i norra Syrien och södra Turkiet* har orsakat tusentals dödsfall och skadade. Familjer splittras i kaoset och de stigande dödstalen innebär att många barn har förlorat sina föräldrar.

Läs mer här

Nyhet

Jag kunde inte hålla tillbaka tårarna när jag såg henne leka och skratta.

Det var en nervös väntan för Hadeels mamma och medlemmar i SOS Barnbyars medicinska team när flickan opererades för ett medfött hjärtfel. Hadeels mor började gråta när doktorn kom ut och förklarade att den 10-årige tjejen skulle återhämta sig fullständigt. SOS Barnbyars medicinska remissprogram är en del av de övergripande stödinsatser för barn och familjer &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/syrien-ett-ar-efter-jordbavningen/">Continued</a>

Läs mer här