Artikel

Öppet brev till utrikesministern: Barnen i Gaza behöver skydd nu

I fredags, 15 december, skickade SOS Barnbyar ytterligare ett brev till regeringen om barnens situation i Gaza. Denna gång till utrikesminister Tobias Billström. Ta del av brevet nedan:

Foto: Salah Hosny

Till utrikesminister Tobias Billström

Utrikesminister Tobias Billström, SOS Barnbyar skriver till dig för att på nytt uppmärksamma dig och Utrikesdepartementet på situationen för barnen, som drabbas hårdast, med anledning av den humanitära katastrofen i Gaza. Vi har tidigare adresserat brev till kabinettsekreterare Jan Knutsson och ambassadör Erik Ullenhag.

Vi vill med detta brev återigen trycka på för att utrikesministern, tillsammans med regeringen och våra ambassader i relevanta länder, gör allt som står i er makt för att få till en vapenvila, för att humanitära inrättningar ska respekteras och för att humanitär hjälp ska nå de behövande. Barnen behöver ert fulla och omedelbara stöd. SOS Barnbyar tar inte ställning i konflikter, vi står på barnens sida. Barn som behöver vuxenvärldens fulla stöd och skydd här och nu. Att Sverige röstat ja i FN:s generalförsamling för resolutionen om en vapenvila är välkommet. Detta beslut är ett steg i rätt riktning mot att ge barnen en chans till en tryggare framtid. För barnen som redan mist livet i Israel och i Palestina i Gaza och på Västbanken finns ingen rättvisa. Inte heller för de barn och unga som kidnappats och hålls som gisslan. Den humanitära katastrofen som fortsatt utvecklas i Gaza i snabb takt är enorm och fasansfull.

Rapportörer till FN:s säkerhetsråd beskriver Gaza som den farligaste platsen i världen för barn just nu. Enligt hälsoministeriet i Gaza har över 6 000 barn dödats. Fler barn har nu dödats i Palestina på Gazaremsan sedan den 8 oktober i år, än antalet barn som omkommit i alla väpnade konflikter runt om i världen sedan år 2019. Många barn i Gaza är nu på flykt och har inget hem. Ingen mat. Inget vatten och inga mediciner. Människor dör runt omkring dem och deras rättigheter kränks. Rättigheter som barn är garanterade enligt Barnkonventionen. Som rätten att ha skydd och omsorg av föräldrar, rätten till överlevnad och rätten till hälsa. Barn har särskild rätt till skydd i krig.

Utöver det stora antal dödsoffer i Israel och Gaza uppskattas väldigt många barn ha förlorat en eller båda sina föräldrar till följd av kriget. Som en organisation med djup förståelse för de utmaningar som barn utan föräldrars omsorg möter, ser vi med oro på hur detta riskerar att leda till permanenta skador på barnens psykiska hälsa, utveckling och framtid. Barnen som drabbats av denna konflikt förlorar sin barndom och påverkas upp i vuxenlivet. På grund av en konflikt som inte är deras.

SOS Barnbyar är på plats och stöttar barn i Palestina i Gaza och på Västbanken samt i Israel. I Gaza bedriver vi verksamhet i Rafah och våra kollegor på plats vittnar om bombningar i närheten av våra anläggningar. Vi fruktar för vår personal på plats och de barn och unga vi tar hand om i Rafah. Det finns inga alternativa säkra platser för barnen eller personal om de skulle behöva evakuera SOS Barnbyars lokaler i Gaza. Trots upprepade förfrågningar i olika kanaler har vi heller inte lyckats säkra tillstånd för barnen vi har i vår omsorg och deras fosterföräldrar, att lämna Gaza. I relation till vår verksamhet i Rafah ber vi den svenska regeringen att göra allt som går för att föra fram budskap om vikten av att humanitära inrättningar måste skyddas och respekteras i väpnade konflikter utifrån internationella regelverk.

Sammanfattningsvis ber vi utrikesministern, regeringen och våra ambassader att med gemensamma ansträngningar göra allt som går i detta läge för att uppmärksamma barnens lidande och utsatthet och rikta all energi åt en vapenvila för barnens skull.

Petra Nyberg, tillförordnad generalsekreterare, SOS Barnbyar

Skriv under den globala namnlistan för att skydda civila som drabbas i den humanitära katastrofen i Gaza. #CeasefireNOW

Till namnlistan

Dela inlägget

Publicerad: 2023-12-18

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Krig förstör drömmar

Mariam, 20, sjuksköterskestudent och medlem i SOS Barnbyar i Palestinas ungdomsråd, skrev denna kommentar på uppdrag av palestinska ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Läs mer här