Artikel

Tio situationer där du behöver ett testamente

Ett testamente klargör vad som är din sista vilja när det kommer till din kvarlåtenskap efter din död. Din kvarlåtenskap är allt du äger och har vid tillfället för din död.

Du är ogift och har inte barn

Har du inte skrivit ett testamente, och inte är gift, blir det den allmänna arvsförordningen som bestämmer vad som ska hända med din kvarlåtenskap. Den delar in dina arvingar i tre arvsklasser, som kommer ärva dig i tur och ordning. I första hand ärver dina barn och barnbarn, i andra hand dina föräldrar och syskon, och i tredje hand övriga släktingar (inte kusiner). Har du inga barn, blir det alltså dina föräldrar och syskon som ärver dig. Finns de inte i livet längre, blir det dina övriga släktingar som får dela på det som blir kvar efter dig. Vill du inte att dina föräldrar, syskon, eller övriga släktingar ska ärva dig, behöver du skriva ett testamente som talar om vilken/vilka personer eller organisationer som ska ärva dig istället. Det gäller också om du vill att bara vissa av dina anhöriga ska ärva dig, men inte andra.

Du är gift och har barn

Om du är gift och ni har gemensamma barn, ärver din efterlevande make/maka allt med fri förfoganderätt. Det betyder att hen får göra vad hen vill med egendomen under sin livstid – även förbruka den helt och hållet – men inte bestämma över den genom testamente. När hen dör, får barnen sitt arv. Vill du inte att din make/maka ska ärva med fri förfoganderätt, behöver du skriva ett testamente.

Du är gift och har inte barn

Om du är gift och inte har några barn, ärver din efterlevande make/maka allt. Om du inte har föräldrar, syskon eller syskonbarn i livet, ärver hen allt med full äganderätt. Finns det arvingar i den andra arvsklassen, ärver de dig när din make/maka dör, genom så kallat efterarv. Vill du på något sätt ändra på fördelningen, behöver du skriva ett testamente.

Du är sambo 

Sambos ärver inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni har varit tillsammans, eller hur gamla ni är, eller om det finns ett samboavtal. Enkelt uttryckt kan man säga att ett samboavtal reglerar det man inte vill dela med sig av, och ett testamente det man vill dela med sig av. Vill du att din sambo ska ärva dig, behöver du skriva ett testamente.

Du har särkullbarn

Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt när du dör. Laglott är femtio procent av din kvarlåtenskap, det vill säga alla dina tillgångar. Särkullbarn är alla barn du har med någon du inte är gift med. Är ni sambos och har gemensamma barn, räknas dessa alltså som särkullbarn. Eftersom sambos inte ärver varandra, betyder det att barnen ärver allt när föräldern dör, alltså inte bara sin laglott. Det här kan ställa till det ordentligt om ni har hemmavarande barn och någon av er dör. Sitter man med en belånad bostad kan det bli tufft att behöva ge barnen arvet de har rätt till. Har man en bostadsrätt kan de inte bli medlånetagare, och i många fall kan de inte heller stå som delägare, eftersom de flesta bostadsrättsföreningar inte godkänner medlemmar under arton år. Vill du och din sambo att ni ska ärva varandra behöver ni skriva testamente. Särkullbarnen har fortfarande rätt till sin laglott, men den utgör då bara hälften av kvarlåtenskapen. Det gör det lite lättare att hantera läget ekonomiskt i en svår situation.

Du har omyndiga barn med någon du inte har förtroende för

Om du dör och har ett eller flera omyndiga barn, får den efterlevande föräldern/vårdnadshavaren förvalta arvet efter dig till dess att de blivit myndiga. Det finns dock en möjlighet att utse en annan person, en så kallad särskild förvaltare. Har du inte förtroende för att barnets vårdnadshavare kommer förvalta arvet efter dig på ett bra sätt, behöver du skriva ett testamente där du utser en särskild förvaltare.

Du har omyndiga barn som inte har någon annan vårdnadshavare

Om du har omyndiga barn som inte har någon annan vårdnadshavare när du dör, utses en förmyndare. Vill du inte att en okänd person ska förvalta dina barns arv, kan du framföra önskemål om vem som ska bli förmyndare i ditt testamente. Det är inte helt säkert att det blir just den personen, men när en förmyndare utses, ska man ta hänsyn till din önskan.

Du har barn

Om du har barn, oavsett om de är särkullbarn eller gemensamma, om du är gift eller sambo, finns det en viktig sak att göra för dem. Om du vill att det de ärver efter dig ska stanna hos dem om de en dag skiljer sig, behöver du skriva testamente och förorda att arvet efter dig ska utgöra deras enskilda egendom. Annars kommer det ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Det här är viktigt att göra även om barnen inte är gifta vid tillfället när du skriver ditt testamente.

Du är rädd för att det ska bli konflikter mellan dina arvingar

Sorg gör saker och ting mer laddade än vanligt, och om du är rädd för att det ska bli konflikter mellan dina anhöriga är det klokt att skriva ett testamente som talar om hur du vill ha det. Det kan vara klokt att utse en testamentesexekutor som får i uppdrag att hantera dödsboet med allt vad det innebär. På så sätt finns det en tydlig ansvarsfördelning och det kan göra det lättare för de efterlevande. En testamentesexekutor kan vara någon person du litar på. Det kan, men behöver inte vara, någon som gör det i sin yrkesroll. Det är vanligt att hen får en rimlig ersättning för sina tjänster. Även om det minskar tillgångarna i dödsboet kan det kanske vara värt det om det kan göra så att man undviker bråk. Utser du ingen testamentesexekutor i ett testamente, blir det dina arvingar som gemensamt får hantera all administration av dödsboet.

Du vill bestämma själv vart dina pengar ska gå

Finns det inget testamente och inga släktarvingar, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. De delar årligen ut pengar till projekt som riktar sig till barn, ungdomar, äldre, och personer med funktionsnedsättning. Vill du själv bestämma vad dina pengar ska gå till, ska du skriva ett testamente. Har du barn har de alltid rätt till den så kallade laglotten, som utgör femtio procent av din kvarlåtenskap, men resten får du ge till vilken person eller organisation du vill.

En broschyr om testamente

Beställ vår broschyr Tema Testamente. I den får du praktiska tips, svar på vanliga frågor och får möta människor som genom sina olika livsval ger kraft och inspirerar.

Beställ digital version
Beställ tryckt version
SOS Barnbyars bilaga Tema testamente.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2023-06-13

Liknande

Artikel

Din bostadsrätt kan bli till ett hem för sex barn – inklusive en mamma

Så enkelt är det att omvandla den till ett tryggt boende under en hel uppväxt.

Läs mer här

Blogg

Ögonblicken som påverkar ett helt liv

Vi arbetar för att alla barn, över hela världen, ska garanteras en trygg och omsorgsfull uppväxt. Det arbetet kan du stödja även i en testamenterad gåva.

Läs mer här

Artikel

Vita Arkivet, testamente, framtidsfullmakt

Vita Arkivet är en tjänst som Fonus tillhandahåller, där man kan skriva hur man vill ha sin egen begravning. I Vita Arkivet kan man också fylla i andra saker som man vill att de anhöriga ska veta den dagen man inte längre finns. Sveriges Begravningsbyråers Förbund har en liknande tjänst som heter Livsarkivet.

Läs mer här