Nyhet

Unga berättar om livet efter samhällsvård i ny podd

Unga som lämnar samhällsvård är en bortprioriterad och bortglömd grupp av samhället. Allt för ofta får de försöka klara sig på egen hand när de ska möta vuxenlivet. Nu presenterar SOS Barnbyar podcastserien På egna ben. I poddserien berättar fem unga om sina egna erfarenheter av hur det är att behöva möta vuxenlivet helt på egen hand och vilka konsekvenser det får när samhället brister.

På egna ben är SOS Barnbyars nya poddserie och finns tillgänglig på Spotify. Poddserien belyser hur unga som lämnat samhällsvård tvingas möta vuxenlivet på egen hand och hur samhället brister. När unga placeras, på till exempel HVB-hem eller i familjehem, tar samhället över föräldraansvaret. Samtidigt vet vi att samhället inte är en tillräckligt bra förälder. Det har bland annat SOS Barnbyar konstaterat i en nyligen publicerad kommunrapport som påvisar stora brister i kommunernas arbete för att stötta unga som lämnar samhällsvård. Allt för många unga lämnas vind för våg när de tidigt tvingas ta klivet in i vuxenlivet. Det är en grupp unga som är bortprioriterad och bortglömd av samhället.

I poddserien berättar fem modiga unga om sina erfarenheter av att tidigt i livet behöva stå på egna ben. De har olika bakgrund, olika förutsättningar och deras liv har tagit olika vändningar. Gemensamt för dem alla är att de har varit placerade i familjehem eller på HVB-hem och att de tidigt har tvingats stå på egna ben när de lämnat samhällsvården och ska ta klivet in i vuxenvärlden.

– Att ha fått vara med och dela med mig har gjort mig jätteglad och stolt, för det behöver komma ut att det inte alltid är så lätt att bli självständig och stå på egna ben när man varit i samhällsvård. Jag vill att folk ska förstå hur det är och känns för oss som är eller varit placerade och hur övergången till att bli en självständig ung vuxen kan vara stressigare, svårare och mer riskfylld jämfört med hur det ser ut för de som inte har varit placerade. Att få dela med sig om allt detta i podden tycker jag gör podden otroligt stark. Jag är så glad att våra röster och berättelser delas, så att fler förstår och ser vilka brister det finns idag, säger Agnes som medverkar i dokumentärserien.

SOS Barnbyar arbetar i dag med att stötta unga som lämnar samhällsvård genom organisationens egna ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg. Här möter SOS Barnbyar dagligen unga som vuxit ur samhällsvård i samband med att de fyller 18 eller går ut gymnasiet och samhällsplaceringen upphör. I dag finns inget generellt och riktat lagstadgat stöd till unga som lämnar samhällsvård när de fyller 18 eller när de tar studenten.

– Samhället behöver lyssna mer på ungas egna tankar och idéer om vilket stöd de behöver. Vi vill att fler makthavare och verksamma inom till exempel socialtjänst och skolan ska få en bättre inblick i hur stödet brister och vilka utmaningar unga möter när de lämnar samhällsvård, säger Hanna-Liisa Juntti, expert på unga som lämnar samhällsvård och ansvarig för SOS Barnbyars ungdomsprogram.

Utöver de fem unga som delar med sig av sina erfarenheter medverkar också Ingrid Höjer, forskare från Göteborgs Universitet och Rebecca Svensson, socionom.

På egna ben har producerats i samarbete med produktionsbolaget Pannrummet.

Lyssna på dokumentärserien På egna ben

Ta del av SOS Barnbyars kommunrapport

Ett flertal av de unga som medverkar i dokumentärserien medverkar under annat namn för att skydda deras integritet.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2023-02-15

Liknande

Artikel

Syftet med soppåsen

Omslaget till vår poddserie På egna ben är illustrerat av Noah, 22 år, som har egen erfarenhet av samhällsvård. Idag är hon ungdomskonsult i våra program där hon stöttar andra ungdomar med liknande bakgrund, på väg in i vuxenlivet. Här berättar hon vad hon vill att omslagsbilden ska förmedla.

Läs mer här

Nyhet

Podcasten avsnitt 10

Så får 800 jordbrukare i Moçambique stöd från Sverige. "Att förbättra jordbrukarnas kapacitet och ekonomiska styrka är avgörande för att minska fattigdomen men också för att trygga deras livsmedelsförsörjning."

Läs mer här

Nyhet

Generalsekreterare Anna Ernestam: "Vi riskerar en akademisk tillbakagång"

I SOS Barnbyars podcast berättar generalsekreterare Anna Ernestam om utmaningarna i sviterna av coronapandemin. En och en halv miljard barn och unga går inte i skola på grund av pandemin. Det är en enorm siffra och det får mycket längre konsekvenser än i stunden. –&nbsp;Om vi skulle lära oss av historien, vi är ofta jättedåliga &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/unga-berattar-om-livet-efter-samhallsvard-i-ny-podd/">Continued</a>

Läs mer här