Nyhet

Ungdomar i konferens mot ungdomsarbetslöshet

Mer än 65 procent av befolkningen på den Afrikanska kontinenten är under 35 år och enligt siffror från the African Development Bank är 480 miljoner av dem ungdomar. Endast 3 miljoner av ungdomarna idag har ett avlönat arbete.

Utan avlönat arbete är det mycket svårt för unga människor att ta sig ur fattigdom och skapa sig en självförsörjande framtid. Därför arrangerar SOS Children’s Villages International, tillsammans med African Union Commisson (AUC), en tredagars konferens ”Pan-African Youth Empowerment Conference: Supporting young people to shape their own future” med start idag 22 augusti. Konferensen hålls i Addis Abeba, Etiopien.

I konferensen deltar över 100 ungdomar från 47 afrikanska länder och tillsammans med bland annat representanter från näringsliv och ansvariga myndigheter ska de fokusera på hur man kan överbrygga gapet mellan skola och arbetsplats.

-Unga människors aktiva deltagande i utformningen av deras framtid är avgörande för att kunna införa policys och strategier med hållbara lösningar. Arbetet under konferensen syftar till att överbrygga det gap som finns mellan politik och ungdomars intresse, säger Prudence Ngwenya, chef för Human Resources and Youth Development, African Union Commission.

Konferensen kommer att ligga till grund för African Union Commissions’, SOS Children’s Villages’ och partners framtida arbete för att minska Afrikas höga ungdomsarbetslöshet och bidra till de mål som anges i Afrikas Agenda 2063 och de globala utvecklingsmålen (SDG 2030).

Följ konferensen på social media #PAYEConference och #BridgingthegapAfrica

Eller läs mer här: http://www.payeconference.com/
Fakta:
Konferensens logotype är formgiven av Manisha Alain Guillaume, en ung kvinna från SOS Children’s Villages Rwanda.

 

Om African Union (Afrikanska Unionen) Afrikanska unionen (AU) är ett fördragsbundet samarbete mellan alla 55 länder på den afrikanska kontinenten. Afrikanska Unionen grundades den 26 maj 2001 i Addis Abeba, Etiopien, och lanserades den 9 juli 2002 i Sydafrika, i syfte att ersätta Organisationen för afrikansk enhet (OAU). AU: s viktigaste beslut fattas av Afrikanska unionens församling. AU: s sekretariat, Afrikanska unionens kommission, är baserat i Addis Abeba. År 2013 antog AU, som en del av sitt 50-årsjubileum, Agenda 2063 som är en plan för att uppnå ett Afrika som ”ett integrerat, välmående och fridfullt Afrika som drivs av sina egna medborgare och representerar en dynamisk kraft på en global arena”. Mer information om Afrikanska unionen finns på www.au.int

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-08-22

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här