Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Bli ungdomshjälte!

Skapa verklig förändring

Idag befinner sig många ungdomar i Sverige i utsatta situationer utan det stöd som behövs för att bli en trygg och självständig vuxen. En vuxen som som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning. Därför behövs ditt företag. Vill ni bli ungdomshjältar? Tillsammans med andra företag kan ni göra något stort och bidra till verklig förändring där Sveriges nuvarande stöd inte räcker till.

Vad händer när samhällsvården upphör?

Alla barn mår bra av att få växa upp i ett stabilt sammanhang med stöd från vuxna. Om ursprungsfamiljen inte har möjlighet att erbjuda en sådan miljö ska de få stöd från samhället. Men ibland är problemen för stora, och ett barn måste separeras från sin familj och placeras i samhällsvård. Svåra erfarenheter kan påverka barn långt in i vuxen ålder, i värsta fall hela livet.

När unga som vuxit upp i samhällsvård, på institution eller i familjehem är 18 år ska de lämna samhällsvård och slussas ut till ett självständigt liv. Då är de särskilt sårbara, eftersom de ofta har en ofullständig skolgång, sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och nästan alltid saknar det stöd och de nätverk som en familj ofta kan erbjuda för att exempelvis få samhällsorienterande stöd, kontakt med arbetsplatser och möjligheter till egen bostad.

Vilket stöd erbjuder vi?

För att stötta ungdomar som lämnar samhällsvård i Sverige har vi två ungdomsprogram, ett i Göteborg och ett i Stockholm. I Hammarkullen, Göteborg har vi ett ungdomscenter där ungdomarna deltar i individuella mentorsträffar och gruppaktiviteter. På kortare sikt ska insatserna bland annat bidra till att stärka ungdomarnas nätverk, kunskap om samhället och den svenska arbetsmarknaden samt bidra till förmågan att självständigt söka jobb. Vi arbetar hela tiden för att de ska utvecklas långsiktigt i sin egen självständighet och få möjligheter till självförsörjning. I Stockholm arrangerar vi individuella träffar mellan ungdomar och stödpersoner. Programmets deltagare kan även delta i regelbundna tematiska gruppaktiviteter, såsom studiebesök, workshops, inspirationsföreläsningar och utbildningar, med möjlighet till nätverkande och utveckling. Målet med programmet är även i Stockholm att öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård att uppnå självständighet och självförsörjning.

Läs mer om vårt arbete i sverige

Som ungdomshjälte får ni:

• Tillgång till vår logotyp för internt och externt bruk
• Ett paket med digitalt diplom och banner som visar att ni är ungdomshjältar
• Information om hur pengarna används

“Kommunerna borde tvingas ta sitt föräldraansvar” – Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet

Läs intervjun här

GoTeach, ett samarbete med DHL, stöttar unga in i arbetslivet.

Läs mer här