Ungdomshjälte

Investera i Sveriges framtid – ungdomarna

Företagen i Sverige är beroende av den nya generationen. Att de utbildar sig, kommer ut i arbetslivet och blir experter. Att de kan ta företagen till nästa nivå med ny kunskap och nya perspektiv.

Över 30 000 ungdomar i Sverige är just nu placerade i samhällsvård. De ungdomarna får inte stödet andra får att komma ut i arbetslivet. Tusentals ungdomar som hade kunnat lyfta Sverige får inte en rättvis chans till ett självständigt liv.

Det kan ni ändra på. Investera i Sveriges och ert företags framtid genom att bli ungdomshjältar. På så sätt får vi en bättre framtid, och är dessutom ett steg närmare Agenda 2030.

Att vara ungdomshjälte

Som ungdomshjälte stöttar ni, tillsammans med andra företag, ungdomar som lämnar samhällsvård. Ni stöttar med det ni kan, när ni kan.

Som ungdomshjälte får ni
• Ett paket med digitalt diplom och banner som visar att ni är ungdomshjältar
• Information om hur pengarna används
• Vara del i en gemenskap av ungdomshjältar där ni får direktkontakt med ungdomsprogrammen

Vad händer när samhällsvården upphör?

När unga som vuxit upp i samhällsvård, på institution eller i familjehem är 18 år ska de lämna samhällsvård och slussas ut till ett självständigt liv. Då är de särskilt sårbara, eftersom de ofta har en ofullständig skolgång, sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och saknar nästan alltid det stöd och de nätverk som en familj ofta kan erbjuda för att exempelvis få samhällsorienterande stöd, kontakt med arbetsplatser och möjligheter till egen bostad. Tusentals ungdomar i Sverige får inte stödet andra får. De får inte en rättvis chans till ett självständigt liv.

Om våra ungdomsprogram

För att stötta ungdomar som lämnar samhällsvård i Sverige har vi två ungdomsprogram, ett i Göteborg och ett i Stockholm med målet att öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård.

I Hammarkullen, Göteborg har vi ett ungdomscenter där ungdomarna deltar i individuella mentorsträffar och gruppaktiviteter. På kortare sikt ska insatserna bland annat bidra till att stärka ungdomarnas nätverk, kunskap om samhället och den svenska arbetsmarknaden samt bidra till förmågan att självständigt söka jobb. Vi arbetar hela tiden för att de ska utvecklas långsiktigt i sin egen självständighet och få möjligheter till självförsörjning.

I Stockholm arrangerar vi individuella träffar mellan ungdomar och stödpersoner. Programmets deltagare kan även delta i regelbundna tematiska gruppaktiviteter, såsom studiebesök, workshops, inspirationsföreläsningar och utbildningar, med möjlighet till nätverkande och utveckling. Målet med programmet är även i Stockholm att öka förutsättningarna för unga som lämnar samhällsvård.

Fördjupa mig

Jag vill veta mer

Bo Vinnerljung, Stockholms universitet.

“Kommunerna borde tvingas ta sitt föräldraansvar” – Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet

Läs intervjun här

Christoph Selig, Head of GoTeach Team at Deutsche Post DHL Goup.

GoTeach, ett samarbete med DHL, stöttar unga in i arbetslivet.

Läs mer här