Samarbeten och innovation
– för målgruppens bästa

Ett gott samarbete mellan stat, civilsamhälle och näringsliv bidrar inte enbart till att unga i utsatthet utvecklas, utan bygger även stabila och hållbara samhällen. SOS Barnbyar har många framstående exempel på när det lyckas väl. För att lyckas i vårt arbete söker vi ständigt nya samarbeten och verkar för socialt innovativa arbetssätt för att nå bästa effekt. Samtidigt vill vi dock aldrig förlora vår förankring i forskning och evidens, så att vi vet att vi stöttar deltagarna med rätt insatser. 

Foto: Anna Rehnberg

Våra samarbeten kan skilja sig mycket åt, beroende på vem vi samarbetar med. Kommuner och andra ideella verksamheter är självklara samarbetspartners för oss på SOS Barnbyar och vi strävar alltid efter ett nära samarbete med dem. En helt avgörande sak för att lyckas är dock att vi också samverkar med näringslivet. Det bidrar med såväl finansiella möjligheter samt ämnesspecifik kompetens och erfarenhet, samt erbjuder möjligheter för våra deltagare att kunna praktisera och extrajobba. Våra samarbetsföretag visar ofta ett eget intresse av att också kunna engagera sin personal eller på annat sätt engagera sig i vår verksamhet, genom sitt CSR-ansvar. Dessa olika CSR-samarbeten kan se mycket olika ut, beroende på de förutsättningar, vilja och omfattning som respektive företag vill och kan investera i vår verksamhet och sin personal.

Några exempel på våra näringslivssamarbeten är: Akademibokhandeln, Apotea, DHL, Hemköp och Semcon, som på olika sätt och i olika omfattning engagerat sig för att stötta vår verksamhet genom konkreta möjligheter för vår målgrupp. Dessa företag har erbjudit kortare yrkesutbildningar, praktikplatser, möjlighet till anställningsintervjuer för extrajobb, särskilda insamlingskampanjer, studiebesök och volontärstöd till våra tematiska gruppverksamheter, så som läxhjälpare, språktränare och eller föreläsningar för målgruppen kring ämnesnära ämnen som varit relevanta för vår målgrupp.

Hållbarhetsansvar

Vi vet att många företag vill ta att stort socialt hållbarhetsansvar vilket vi känner stor tacksamhet för och ser stora möjligheter med. Det är tillsammans vi kan skapa de bästa möjligheterna för målgruppen och vi diskuterar och berättar därför mer än gärna hur ni som eventuellt företag kan vara med och bidra med såväl ekonomiskt stöd och konkreta möjligheter för målgruppen.

Läs mer samarbetet med DHL
en deltagare och en mentor i SOS barnbyars ungdomsprogram står i en bokhandel och håller varsin bok.

Ekonomiskt stöd

Vår svenska programverksamhet finansieras idag främst av stiftelser, stora privata givare och näringslivet. De kommunala bidragen utgör en mindre del av stödet och erhålls genom ett Idéburet Offentlig Partnerskapsavtal (IOP). Vi har alltså stor erfarenhet av att samarbeta och en avgörande del är våra många fina samarbeten med företag, av vilka vi både får ekonomiskt stöd, men också genom att vi tagit fram gemensamma möjligheter för de unga, för att komma närmare arbetsmarknaden. Vi ser detta som en stor fördel för våra deltagare, då att komma ut och delta på arbetsplatser är ett mycket bra sätt att skapa sig sociala nätverk, ingå i ett större sammanhang, att utveckla sin svenska och att få en fot in på den svenska arbetsmarknaden. Vi arbetar därför aktivt med att få ut alla deltagarna i extrajobb eller på praktikplatser och här kan företag stötta oss på flera sätt, till vilka vi har färdiga upplägg och tillvägagångssätt, så att det ska vara bra och givande både för företagen och inte minst för våra deltagare.

Vi kommer gärna i kontakt med företag som överväger samarbeten där de kan bidra med både ekonomiskt som socialt kapital, så att vi ytterligare kan utöka vår verksamhet i Sverige.