Artikel

Söker finansiering: Vägen till skräddarsydd framgång

Som företag kan ni vara med och stötta familjer och barn i olika projekt runt om i världen. Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta kvinnligt entreprenörskap. Så att de, i sin tur, har möjlighet att försörja sina barn, vilket minskar risken för att barnen ska hamna i barnarbete eller andra utsatta situationer.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

Foto: Alea Horst

Bangladesh är känd för sin dynamiska textilindustri och förmågan att skapa arbetstillfällen, som bidrar till landets ekonomiska framsteg. Textilfabriker har länge varit en kärna i denna utveckling och erbjuder stabila inkomstkällor för många familjer. Men för många kvinnor, som är bundna av geografisk distans eller familjeåtaganden, är dessa arbetsplatser utom räckhåll. Vårt initiativ är därför utformat för att komplettera den befintliga industrin genom att möjliggöra för kvinnor i Sylhet att delta i arbetslivet direkt från sina hem.

Genom att erbjuda en specialanpassad yrkesutbildning för sömmerskor, samt tillhandahålla utrustning för att tillverka lokalt eftertraktade produkter, såsom väskor, kan vi skapa nya vägar för ekonomiskt oberoende. Detta gör det möjligt för kvinnor att inte bara uppfylla sina familjeåtaganden utan också att stärkas som entreprenörer på sina egna villkor. På så sätt stärker vi kvinnors position i samhället och bidrar till en mer inkluderande ekonomisk framtid.

Hur går det till?

 • Urval och uppstart
  Inom ramen för vårt familjestärkande program i Sylhet identifierar vi kvinnor med entreprenörambitioner och erbjuder dem en plats i vårt yrkesutbildningsprogram.

 

 • Yrkesmässig utveckling
  De utvalda kvinnorna får tillgång till ett skräddarsytt utbildningspaket för sömnad och väsktillverkning, kompletterat med grundläggande entreprenörskapskurser.

 

 • Utrustning och material
  Efter avslutad utbildning tilldelas varje deltagare ett startkit innehållande symaskin och material. Vi hjälper också till med logistiken så att allt når fram till deras hem och arbetsplatser.

 

 • Produktion och marknadsföring
  Vi bistår kvinnorna i processen att utveckla och tillverka produkter som motsvarar den lokala marknadens behov.

 

 • Mentorskap och uppföljning
  Regelbundna check-in och personlig rådgivning garanterar att deltagarna får kontinuerligt stöd i sitt företagande för att säkerställa tillväxt och framgång för deras verksamheter.

 

 • Utbildning i barns rättigheter och barnskydd
  För att stärka barns rättigheter och skydd, inkluderar vi alltid utbildning inom dessa områden för deltagare i alla våra program. Dessa initiativ är särskilt inriktade på att medvetandegöra vårdnadshavare om de skadliga konsekvenserna av barnarbete, våld mot barn och barnäktenskap, tre framträdande problem i Bangladesh.

 

Vilka effekter förväntar vi oss?

 • Förstärkt ekonomisk självständighet
  Genom att främja kvinnligt företagande, banar initiativet väg för att utmana traditionella könsroller i samhället och höja kvinnors ställning. Kvinnor som startar egna företag uppnår inte bara ekonomisk självständighet utan också en ny status som förändrar dynamiken i både hemmet och i samhället.

 

 • Ökad samhällsutveckling genom kvinnligt företagande
  Initiativet bidrar till att stärka Sylhets ekonomi genom att stötta tillkomsten av nya småföretag. När kvinnor tar steget ut i entreprenörskap, växer inte bara den lokala ekonomin utan det skapar även nya arbetstillfällen, stimulerar lokal handel och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.

 

 • Ökad jämställdhet
  Initiativet fokuserar på att positionera kvinnligt företagande som en central del av samhällsutvecklingen i Sylhet, vilket effektivt utmanar och omformar de rådande könsnormerna. Genom detta tillvägagångssätt, uppmuntras en kultur där kvinnor och män kan bidra likvärdigt till familjens och samhällets framsteg och välfärd.

 

 • Föräldrar och vårdnadshavare ökar sina omsorgsfärdigheter
  Utbildningsinsatserna inom barns rättigheter och barnskydd bidrar till att förändra samhällsnormer kring barnarbete, våld mot barn och barnäktenskap.

 

Kontakta oss om ni vill veta mer.

En investering som ger effekt

Dela inlägget

Publicerad: 2024-03-05

Liknande

Artikel

Söker finansiering: Flytande trädgårdar

Vi söker finansiärer till ett projekt i Bangladesh, som ska stötta hållbar livsmedelstrygghet för familjer i utsatthet i översvämningsutsatta områdena i Sylhet, Bangladesh. 

Läs mer här

Nyhet

Letar ditt företag pålitliga sommarjobbare?

I våra ungdomsprogram i Stockholm och Göteborg finns många engagerade unga, som vill ta nästa steg i livet. Vi stöttar unga som lämnar samhällsvård och saknar kontaktnät.

Läs mer här

Artikel

Kraften i karate

I Bangladesh löper flickor och kvinnor stor risk att utsättas för olika våldsbrott. Därför är en utbildning i karate en värdefull investering för livet.

Läs mer här