Två år av krig i Ukraina

Jag vill ge en gåva till Ukraina

SOS Barnbyar har funnits på plats i Ukraina i över 20 år och kommer stanna kvar långt efter att kriget tagit slut. Med familjestärkande insatser, psykologiskt stöd och traumahantering ser vi till att barnen får sin barndom, och framtid, tillbaka.

Foto: Loay Al Sawafeery

Symbolisk bild från Gaza.

Akut läge i Rafah, Gaza

Vår barnby i Rafah, Gaza, är i fara. Det är en humanitär plats, där barn får skydd. Platsen måste respekteras och skyddas under krig enligt internationell lag. Skriv under vår namninsamling, så att vi kan få Sveriges regering att hjälpa till att skydda vår barnby och andra humanitära platser.
Skriv under namninsamlingen

Stå upp för
Barnsliga Rättigheter

Vi tar det barnsliga på allvar för att kasta ljus på barnens behov. Därför har vi tagit fram Barnsliga Rättigheter som ska påminna vuxenvärlden om att barn har rätt till en trygg barndom.

Läs om Barnsliga Rättigheter
Två flickor som viskar och ser glada ut.

Läget i Gaza är akut

Den humanitära situationen och säkerhetsläget fortsätter att försämras i Gaza. Vår barnby ligger i Rafah dit stora mängder av befolkningen flytt. Barn är oskyldiga i konflikter, men drabbas alltid hårdast. Vi står på barnens sida.

Gör skillnad som fadder

Som fadder bidrar du varje månad till att fler barn får en trygg uppväxt där Barnsliga Rättigheter kan ta plats, och att de i sin tur kan ge en trygg barndom till sina barn. På så sätt gör du som fadder skillnad för hela samhällen – långsiktigt.

Två glada barn.

Skyddar barn i katastrofer

Vi finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Vår närvaro, och samarbete med lokala myndigheter i närmare 140 länder, gör att vi snabbt kan samordna riktade katastrofinsatser.

SOS Barnbyars personal stöttar barnen från Ukraina med psykosocialt stöd och traumahantering. Här leker de med sand.

Läs SOS Barnbyars nyheter och artiklar

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här

Artikel

Krig förstör drömmar

Mariam, 20, sjuksköterskestudent och medlem i SOS Barnbyar i Palestinas ungdomsråd, skrev denna kommentar på uppdrag av palestinska ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Läs mer här

Så kan du säkra barns framtid

Förutom att bidra som fadder eller med en engångsgåva finns det fler sätt att stötta SOS Barnbyars arbete. Du kan till exempel starta en egen insamling, handla i gåvoshopen eller bli medlem. Vad du än väljer så är du med och gör skillnad.

Hitta ditt sätt att bidra

Effekter av din gåva

90%

Bryter fattigdomsspiralen

90% av de som tidigare varit med i våra program ger sina egna barn en trygg uppväxt, tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö. Vi gör skillnad i generationer framåt.

80%

Möjliggör självförsörjning

80% av de som tidigare varit med i våra program har utbildat sig och skapat förutsättningar för ett stabilt arbetsliv.

90%

Säkrar basbehov

90% av de som tidigare varit med i våra program har som vuxna ett eget hem, mat på bordet och lever idag ett bra liv.

Vi är en av världens största barnrättsorganisationer

Din gåva eller ditt fadderskap stöttar SOS Barnbyars långsiktiga arbete över hela världen. Vi driver barnbyar, skolor, medicinkliniker och familjestärkande program i närmare 140 länder runt om i världen. Ett arbete som gör att fler barn kan växa upp till trygga vuxna.

Världskarta.