Bli fadder

Bli fadder och hjälp ett barn genom hela livet

Inte ett enda barn ska växa upp ensamt

1 av 10 barn i världen är, eller riskerar att växa upp, helt ensamma - utan föräldrar, omsorg och kärlek. Vi arbetar för att just det barnet ska få en trygg och kärleksfull uppväxt. Det kan du också göra. För inte ett enda barn ska växa upp ensamt.

Tack alla våra fantastiska givare! Genom ert stöd under 2017 har fler barn fått en trygg och kärleksfull uppväxt.

Se vår film till er

Det finns alltid fler sätt för dig att bidra.

Förutom att bli fadder kan du också stödja vårt arbete genom att till exempel starta en egen insamling, ge bort en insats i vår gåvoshop eller skänka en engångsgåva.

Ett långsiktigt arbete över hela världen.

Vårt långsiktiga arbete med barnbyar, skolor, medicinkliniker och familjestärkande program sker i 135 länder och landområden runt om i världen. Ett arbete som gör att fler barn kan växa upp till trygga vuxna. Här kan du läsa om några av våra pågående projekt.

Nyheter