Nyhet

Almedalen 2023: Barnbyar i Sverige?

Foto: Kristina Wärngård

Det går inte en vecka utan att vi hör om skjutningar och våldshandlingar där minderåriga på något sätt är inblandade. Vilket glapp ska civilsamhället fylla för unga och barn om välfärdssamhället abdikerar? Det diskuterades under ett seminarium vi arrangerade i Almedalen med en panel som bestod av representanter från SOS Barnbyar, Fryshuset, Röda korset och Ramboll.

– Det finns ytterst få individer i Sverige, hur liten tro man än har på sig själv eller framtiden, som inte någon i civilsamhället känner eller har en relation till. Det vi ska göra är att nyttja den relation vi har till varandra och brygga den till det offentliga, säger Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset.

Civilsamhället spelar en allt större roll i Sverige och är bryggan mellan det offentliga och näringslivet. Både SOS Barnbyar, Fryshuset och Röda korset arbetar aktivt med personer som behöver stöd i Sverige. Idag har även aktörer inom näringslivet en större roll.

– Idag har ansvarstagandet i samhället glidit över till civilsamhället och till näringslivet. Ganska ofta ser vi att de här teamar upp och här tycker jag att det finns en hel del att utveckla, säger Lars Brånn, affärsområdeschef Resilience på Ramboll.

En utvecklingspotential, som Lars Brånn ser, är att få in civilsamhället i diskussionerna ännu tidigare.

– Bjud in civilsamhället före. Vi upplever att civilsamhället ses som en gap filler. Staten och kommuner och andra i näringslivet gör saker och sen blir det ett hål någonstans. Vi menar att man i stället ska bjuda in civilsamhället och fråga dem ”vad vill ni? vad kan ni?” och sedan utgår vi från det.

Anna Ernestam, generalsekreterare på SOS Barnbyar, tillägger:

– Vi måste knacka på och komma in. Vi [civilsamhällesorganisationer] behöver ibland mobilisera oss runt och känna att det faktiskt är just den här frågan som är viktigt just nu och så måste vi samarbeta runt den och gå gemensamt.

– Med näringslivet har det i vissa fall varit lättare att bygga partnerskap och det har hänt otroligt mycket i företagens hållbarhetsarbete.[…] Inom civilsamhället tror jag att vi behöver vara bättre på att samla ihop alla blommor i buketten då och då och säga att det är det här vi kan erbjuda som kollektiv gemensamhet, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Röda korset.

– Det råder en konkurrens inom civilsamhället. Man behöver synas för att få finansiering, säger Johan Oljeqvist.

Lars Brånn ser att samarbeten mellan näringslivet och civilsamhället ger resultat.

– Det händer otroligt mycket. Ta bara våra utsatta områden. Hur exempelvis bostadsföretag jobbar väldigt tight med civilsamhället och här ser vi stora förflyttningar, säger han.

Enligt organisationerna och Ramboll ser framtiden mörk ut och ett ännu starkare samarbete mellan civilsamhället, näringslivet och det offentliga krävs.

– Sverige kommer producera utanförskap de kommande åren. Jag tror att civilsamhället kommer behöva ta en större del av det och jag tror också att nationell politik kommer inse det och det kommer ställa civilsamhället inför nya, både praktiska och etiska reflektioner kring vad vi kan leverera på, säger Martin Ärnlöv.

Här kan du ta reda på mer om SOS Barnbyars arbete i Sverige.

Text, foto och filmklipp: Kristina Wärngård

Dela inlägget

Publicerad: 2023-07-06

Liknande

Artikel

Sverige – barn har rätt att komma till tals

Sveriges radio ekot har nyligen rapporterat att ”i vart tredje fall ekot granskat där barn under 15 år omhändertogs på grund av eget beteende, framgår inte barnens inställning till vården.” SOS Barnbyar tycker att Sverige behöver göra bättre.

Läs mer här

Nyhet

Almedalen 2023: Varför struntar samhället i unga som lämnar samhällsvård?

SOS Barnbyar vill uppmana kommuner att göra mer utifrån den befintliga lagstiftningen och vill även på lång sikt se en förändring i socialtjänstlagstiftningen.

Läs mer här

Nyhet

Barns rätt till mental hälsa och utbildning i katastrofer

Den 7 juni deltog vi på lunchseminarium i riksdagen lett av Aylin Fazelian, riksdagsledamot (s), medlem av utbildningsutskottet. Inbjudna talare var Yasmine Sherif, Executive Director för FN:s fond för utbildning i katastrofområden (ECW/Education Cannot Wait), vår generalsekreterare Anna Ernestam och Peter Brune, generalsekreterare på War Child Sverige.

Läs mer här