Nyhet

Så här arbetar vi med skydd av barn

SOS Barnbyar är verksamma i 135 länder med totalt 40 000 anställda. Vi ger 84 500 barn familjebaserad omsorg och vi möjliggör en stabil, trygg uppväxt och utveckling för närmare 500 000 barn över hela världen genom våra familjestärkande program. Här kan du läsa mer om hur vi kontinuerligt arbetar för att skydda barnen i våra program.

När SOS Barnbyar tar över föräldraansvaret för barn som saknar förälders omsorg, tar vi också över ansvaret för att skydda barnen och se till att de växer upp i en trygg och kärleksfull miljö. Inom SOS Barnbyar råder nolltolerans mot alla former av kränkande beteende, diskriminering och övergrepp.

SOS Barnbyar har därför en omfattande ”Child Safeguarding Policy”, det vill säga säkerhetsrutiner och riktlinjer för skydd av barn som är gäller för alla anställda i alla våra program, i alla våra länder.

SOS Barnbyar är en av endast fyra barnrättsorganisationer som har fått en så kallad nivå 1-certifiering från den internationella kvalitetssäkringsorganisationen ”Keeping Children Safe” (KCS). KCS har utvecklat standarder för barnskydd som används över hela världen.

Certifieringen fastslår att SOS Barnbyar har:

  • Riktlinjer för barnskydd som är optimala för arbetet för att förhindra att barn utsätts för övergrepp
  • Goda förfaranden för upptäckt och hantering om övergrepp skulle inträffa

 

Barnen känner till sina rättigheter
Alla barn och ungdomar i våra program får utbildning och information om barns rättigheter, gränsdragning och rätten till sin egen kropp. Barnen utbildas i vad de kan göra, och hur de kan berätta, om de skulle utsättas för kränkande beteende, samt i hur de kan använda SOS Children’s Villages internationella whistleblower-system.

Medarbetarna har kunskap om barnens rättigheter
Alla anställda får utbildning i barns rättigheter och hur de ska respekteras. Alla anställda, inklusive personal i Sverige, måste underteckna en strikt ”code of conduct”, som är en uppförandekod som innehåller riktlinjer för barnskydd och vad som är acceptabelt beteende som anställd i SOS Barnbyar.

Alla anställda är även skyldiga att följa de principer om barnskydd som fastställs i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Noggrann kontroll av anställda

SOS Barnbyar anställer personal lokalt, för att säkerställa att medarbetarna har en bra kunskap om området, språket och de slags möjligheter och utmaningar som barn, familjer och samhällen står inför.

Grundliga bakgrundskontroller genomförs på alla anställda före anställning och i många fall krävs också intyg från brottsregister. SOS Barnbyar har egna team som är ansvariga för skydd av barn över landsgränser, så att vi säkerställer att inget enskilt land kan mörklägga fall av våld, missbruk, korruption eller annat oönskat / olagligt beteende.

En whistleblower-funktion för både barn och vuxna
SOS Barnbyar har gemensamma internationella riktlinjer och förfaranden för att förebygga, upptäcka och reagera på oönskade och olagliga beteenden. SOS Barnbyar har en internationell whistleblower-funktion som är lättillgänglig på SOS Children’s Villages International webb och gör att barn och vuxna snabbt och anonymt kan rapportera om händelser som är relaterade till missbruk, våld, olämpligt beteende och korruption.

Anmälningarna hanteras av en separat enhet bestående av professionella med bakgrund inom juridik och psykologi. De ansvarar för att följa upp alla anmälningar så att vi snabbt kan genomföra intern granskning och rapportering. Vid upptäckt av olämpligt, kränkande eller olagligt beteende rapporteras detta till polis och andra relevanta myndigheter.

Både barn och vuxna får utbildning i hur de kan berätta och rapportera oro och misstankar.

Skydd av barn vid misstanke om övergrepp
I händelse av misstanke eller anklagelse mot en SOS-anställd, tas personal bort från sin tjänst medan undersökningar pågår. Först utförs interna utredningar för att bekräfta misstankar, och vid bekräftade misstankar kopplas polis, och andra relevanta myndigheter in. Förutom att skydda barnen och hjälpa polisen är SOS Barnbys huvuduppgift att se till att berörda barn får stöd från psykologer och annan personal.

SOS Barnbyar arbetar kontinuerligt med att förbättra rapporteringsstrukturer och processer, och i det arbetet ingår analys av våra övervaknings- och rapporteringsprocesser gällande incidenter inom våra verksamheter globalt. Vårt Child Safeguarding team i Innsbruck har därför genomfört en omfattande granskning och krossanalyser av det material som våra medlemsländer har rapporterat in för året 2017. Det har då fastställts att 21 bekräftade fall av sexuella övergrepp förekommit mellan vuxen och barn under 2017.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2018-03-05

Liknande

Artikel

Jan Bardell ny styrelseordförande i SOS Barnbyar

SOS Barnbyar Sverige har valt Jan Bardell till ny styrelseordförande. Jan har lång erfarenhet från uppdrag inom näringslivet.

Läs mer här

Nyhet

Familjer evakuerades från Charkiv

SOS Barnbyar har evakuerat 17 familjer från våldet i Charkiv till västra Ukraina. Där har de fått boende för de närmaste månaderna. Nu slipper barnen höra flyglarmen under nätterna.

Läs mer här

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här