Nyhet

Avsnitt 2 av SOS Barnbyars podcast

I andra avsnittet av SOS Barnbyars podcast träffar generalsekreterare Anna Ernestam vår verksamhetschef för Ungdomscenter i Göteborg Zainab Hussaini.

”Det finns så mycket positivt att berätta”, säger Zainab Hussaini.

Zainab Hussaini, verksamhetsledare på SOS Barnbyars ungdomscenter i Göteborg berättar om vårt arbete med unga i Sverige. Foto: Mattias Barsk

I podden berättar hon bland annat om tidigare arbeten hon haft men också om verksamheten i Göteborg och Stockholm.

Det handlar bland annat om de flyktingungdomar som kom för runt fem år sedan och nu har familjemedlemmar som kommit som anhöriga till Sverige, där ungdomarna som kom först får bära en stor del av ansvaret i familjen.

”De kommer hem och somnar på soffan av utmattning för de har så stort ansvar under dagen.” berättar Zainab Hussaini.Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-10-02

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här