Artikel

De fiskar efter barn

160 miljoner barn i världen tvingas arbeta i stället för att gå i skolan. Det här är Teyes historia.

Pojke i bar överkropp i en ranglig båt kastar ut ett fiskenät i en mörk flod
Bilden är exempel på hur det såg ut tidigare för Teye i Ghana. Foto: Henry KD

Vid en flod i Ghana livnär sig många fiskare på att fånga tilapia, ostron och havskatt vilket är den viktigaste födan för stora delar av landets befolkning.

Men vägen till maten är brutal och omänsklig. Misshandel, våld och farliga risker är vardag för de barn som tvingas arbeta på floden. De ansvariga utnyttjar desperata föräldrar i utsatta situationer att sälja sina barn till fiskenäringen – när föräldrarna egentligen bara vill kunna ge sina barn mat på bordet och ett bättre liv.

Teyes mamma var en av dessa föräldrar. Hon är blind och när Teyes pappa dog såg hon ingen annan väg än att låta sin tonåring börja arbeta.

– Jag tyckte det var hemskt att lämna familjen och mina syskon, berättar Teye.

Teye har idag hunnit fylla 18 år men minns med fasa den brutala uppväxten vid floden. Han var livrädd när han för första gången skulle paddla ut med båten. Arbetet pågick dag som natt.

– I början slog de mig mycket när jag gjorde minsta fel. Ibland hoppade jag i vattnet för att slippa bli slagen. Då körde de ifrån mig och jag fick simma i land på egen hand.

Unga pojkar i ranglig båt på stor flod
Runt den stora floden beräknas cirka 50 000 barn i åldrarna 5–17 år användas som billig arbetskraft.

De ansvariga tvingar barnen att dyka ner under vattnet för att reda ut fiskenät som har fastnat. Floden är full av krokodiler, alligatorer och ormar – så det är bara tur om man kommer upp igen, enligt SOS Barnbyars socialarbetare Klaus Quansah.

– Vägrar man att hoppa i vattnet blir man tvingad, förklarar han.

Klaus Quansa, har mørkt kort hår og blå t-skjorte og sitter foran PCen ved en skrivepult.
Klaus Quansa är socialarbetare på SOS Barnbyar i Ghana.

Han berättar vidare att de som styr verksamheten letar efter så små barn som möjligt. Gärna i fem- eller sexårsåldern eftersom de är lättare att forma. Barnen och ungdomarna blir nästan behandlade som slavar, enligt Klaus Quansah.

– De bor i små skjul längs floden och vet aldrig när de får order om att fiska. De kan väckas i gryningen och vara bort ända till kvällen. De får mat först när de är tillbaka på land och om cheferna är nöjda med dagens fångst.

Pojkarna fiskar och flickorna tar hand om fångsten på land, där den ska rökas och säljas. Det är tungt fysiskt arbete även för flickorna – som också riskerar att bli sexuellt utnyttjade.

Projekt stoppar barnarbetet

SOS Barnbyar i Ghana arbetar nu aktivt, genom ett stöd från Heimstaden, med att bryta fattigdomsspiralen i landet. De initierade Challenging Heights, ett projekt för att motverka och förebygga barnarbete. Det handlar bland annat om att stoppa rekryteringen av barn genom att skydda familjer från dem som anlitar barnen. Barnen som tvingats arbeta får stöttning och rehabilitering innan de återförenas med sina familjer.

Socialarbetaren påpekar hur viktigt det är att lösa grundproblematiken – alltså fattigdomen.

– Projektet tog inte med den aspekten i början. Men om vi inte samtidigt stärker föräldrarna kommer det inte att dröja lång tid förrän barnen är ute på marknaden igen. Det är här SOS Barnbyars familjestärkande program kommer in.

Det var vad som hände Teye. Det dröjde inte lång tid efter han blev befriad från det farliga fisket förrän en familjemedlem i desperat behov av försörjning förde honom tillbaka.

– Den här gången blev jag ännu sämre behandlad än tidigare, berättar Teye,

Efter två år lyckades han bryta sig fri.

Socialarbetaren Klaus Quansah förklarar att det handlar om att stärka föräldrarna.

– Vi behöver stärka familjerna för att rädda barnen på riktigt. Projektet har varit mycket positivt för många föräldrar. När de har ett jobb och kan försörja sin familj är det mycket lättare att vara en bra vårdnadshavare. Nu går deras barn i skolan, i stället för att utnyttjas i tunga och farliga jobb.

Socialarbetare Klaus Quansah berättar att de noga följer upp familjerna som ingår i projektet Challenging Heights. På bara ett år har det visat fina resultat. 149 barn har kommit ur det farliga barnarbetet på floden och 100 föräldrar och vårdnadshavare har fått stöd genom projektet.

Alexander Mal Kekula är nationell chef för SOS Barnbyar i Ghana. Han menar att det också handlar om ett viktigt påverkansarbete.

– Det är viktigt att vi ändrar samhällskontraktet. Det handlar både om att påverka lagstiftare som skärper straffen för de som utnyttjar barnen – och om att förändra attityder. Helt enkelt att utbilda människor om barns värde och rättigheter. Det är barnen som bär landets framtid på sina axlar.

Ett nytt liv

Teye får idag stöd av SOS Barnbyar för att utbilda sig till mekaniker. Han hade missat stora delar av skolgången och hade ingen stadig grund att stå på. Yrkesutbildningen ger honom nu ett stabilt yrkesliv och inkomst som vuxen.

Pojke mekar med motorcykel
Idag utbildar sig Teye till mekaniker.

– Jag är glad att jag nu får chansen att utbilda mig till mekaniker. Hade jag inte kommit ur fisket hade jag varit död nu, säger han.

”Jag är glad att jag nu får chansen att utbilda mig till mekaniker. Hade jag inte kommit ur fisket hade jag varit död nu”

Om barnarbete  

Barnarbetet har ökat globalt de senaste åren. Konflikter, kriser och pandemin har tvingat fler människor i fattigdom och 160 miljoner barn arbetar i stället för att gå i skolan, enligt International Labour Organization (ILO). Många av barnen är knutna till jordbrukssektorn och andelen är något högre på landsbygden än i städerna. Afrika är den kontinent som har flest barn som arbetar – bara i Ghana handlar det om två miljoner barn.

Så bekämpar SOS Barnbyar barnarbete

  • Genom att säkra barns tillgång till utbildning. Barn i våra program får gå i skolan i stället för att arbeta.
  • Genom att stärka familjer i fattigdom så att föräldrarna kan försörja sin familj och har råd med skolavgifter till barnen.
  • Genom att barn som står helt ensamma får växa upp i en familjeliknande miljö där de går i skolan, har mat på bordet och stöttas i sin övergång till vuxenlivet.

Dela inlägget

Publicerad: 2024-03-19

Liknande

Artikel

Jon Henrik Fjällgren: ”Fler borde engagera sig för barnen”

Jon Henrik Fjällgren berättar om besöket i barnbyn och varför fler bör engagera sig.

Läs mer här

Artikel

Stor skillnad mellan barnby och barnhem – här får du veta hur

Vad är skillnaden mellan en barnby och barnhem – egentligen? Vi förklarar.

Läs mer här

Artikel

Så lättades bördan från hennes axlar

Med projektet Tantie Bagage har hundratals flickor kommit ur tungt barnarbete i Elfenbenskusten. 13-åriga Grace var en av dem.

Läs mer här