Nyhet

Debattinlägg: Biståndet bör riktas mot barnen

”När regeringen nu skiftar fokus för svenskt bistånd bör den satsa på barnen.”

Debattinlägg i Sydsvenskan från den 17 november 2023.

Väpnade konflikter pågår på många platser runt om i världen. Även om det är jobbigt och obehagligt behöver både allmänheten och Sveriges regering orka med att ta in att oskyldiga barn dör i konflikter varje dag, året runt, skriver Petra Nyberg, tillförordnad generalsekreterare på SOS Barnbyar.

Många barn dödades i den avskyvärda attacken Hamas genomförde i Israel den 7 oktober och fler ingår i den grupp som nu hålls gisslan av terrororganisationen. Samtidigt pågår en fruktansvärd humanitär katastrof på Gazaremsan. Barn och unga har dödats till följd av den israeliska militärens operationer och fler riskerar att dö och allvarligt skadas till följd av fortsatta attacker och bristen på sjukvård och humanitära förnödenheter.

Enligt FN har hittills, utifrån overifierade uppgifter från Israels och Palestinas hälsovårdsministerier, fler än 4 500 barn omkommit. Samtidigt löper många barn och unga fortsatt risk att träffas av fallande bomber.

Men väpnade konflikter pågår på många platser runt om i världen. Även om det är jobbigt och obehagligt behöver både allmänheten och Sveriges regering orka med att ta in att oskyldiga barn dör i konflikter varje dag, året runt.

Enligt Unicef har över 120 000 barn dött eller allvarligt skadats till följd av konflikter mellan år 2005 och år 2022. Nästan lika många, cirka 105 000, har rekryterats och utnyttjats som barnsoldater. 32 000 barn har kidnappats. Siffrorna inkluderar inte det senaste årets stridigheter i Ukraina eller det som nu sker i Israel och Palestina på Gazaremsan. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 rapporterar FN att över 500 barn har dödats och över 1 000 skadats.

Extra allvarligt är att, i strid med internationella lagar och barnkonventionen, bomba skolor och sjukhus. Platser som tidigare varit säkra för barn är nu livsfarliga mål, mitt i pågående krig. Bombningarna måste upphöra. På Gazaremsan, i Ukraina och i andra pågående konflikter runt om i världen.

En extra utsatt grupp barn och unga är de som inte längre har föräldrar som tar hand om dem, antingen när krig bryter ut, eller som blir föräldralösa som en konsekvens av att föräldrar omkommer i krigets fasor. Det handlar om barn som är föräldralösa på institutioner i Ukraina som lämnades vind för våg i samband med den ryska invasionen eller barnfamiljer som nu splittras på Gazaremsan på grund av den humanitära katastrofen. Sådana barn blir i väpnade konflikter offer för kidnappning, utnyttjande eller trafficking. Den svenska regeringen måste göra mer för dessa barn.

Barn som tvingas växa upp i konfliktzoner drabbas även långsiktigt. Deras utbildning stannar av eller avslutas helt. I Ukraina saknar idag över tre miljoner ukrainska barn tillgång till utbildning. Enligt UNHCR har över 3  000 skolor och utbildningsinstitutioner skadats i bombningar och 440 har totalförstörts. Det motsvarar 25 procent av skolorna i Ukraina.

Den svenska regeringen, civilsamhället och det internationella samfundet behöver kraftsamla och växla upp. Sent omsider, den 2 november, beslutade regeringen om 150 miljoner kronor i humanitärt stöd till Gaza. Det är välkommet, men utgör en droppe i havet sett till behoven.

När regeringen nu skiftar fokus för svenskt bistånd bör den satsa på barnen.

I diplomatiska sammanhang behöver regeringen ta varje chans att lyfta barns utsatthet i konflikter. Regeringen bör:

  • Verka för att barn, unga och barnfamiljer ska skyddas till varje pris i väpnade konflikter och att humanitär hjälp når fram.
  • Införa en särskild barnstrategi för det svenska biståndet som inkluderar skyddet av barn i konflikter. Svenskt bistånd bör tydligare utgå ifrån ett barnrättsperspektiv där stöd och skydd av barn hela tiden står i fokus.
  • Kontinuerligt lyfta vikten av att förebygga barns utsatthet i konflikter när utrikesminister Tobias Billström (M) och bistånd- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (L) besöker krigsdrabbade länder runt om i världen och viktiga internationella forum, som EU och FN.

 

Petra Nyberg, tillförordnad generalsekreterare på SOS Barnbyar

Dela inlägget

Publicerad: 2023-11-23

Liknande

Nyhet

SOS Barnbyar i Almedalen om rätten till en trygg uppväxt

SOS Barnbyar finns på plats och kommer såväl arrangera som delta i ett antal seminarier under årets Almedalsvecka. Seminarierna handlar om unga som lämnar samhällsvård i Sverige, rätten till trygg uppväxt samt samarbetet mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet.

Läs mer här

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här