Nyhet

Familjer evakuerade efter cyklon i Moçambique

SOS Barnbyar Moçambique rapporterar att alla barn och personal i byn i Inhambane är oskadda och säkra efter att den kraftiga tropiska cyklonen Dineo dragit över landets södra kustprovinser i förra veckan.

Cyklonen Dineo orsakade omfattande skador när den passerade genom provinserna Inhambane och Gaza i Moçambique. Nästan samtliga 15 byggnader i SOS barnby Inhambane skadades av regnet och de kraftiga vindarna. Ovädret har också påverkat familjer som SOS Barnbyar stödjer i Inhambane och i omgivningarna kring staden.

Simao Chatepa, programchef för SOS Barnbyar i Moçambique, bekräftar per telefon att inga barn eller personal i barnbyn har skadats av stormen.

Barnen i den drabbade barnbyn har fått flytta till andra barnbyar och bostäder i närliggande samhällen. Över 70 av barnen har fått flytta till SOS barnby Maputo, på den sydöstra kusten, där reservbostäder kommer att göras i ordning för barnen som evakuerats från Inhambane. Barnbyarna Beira, Chimoio, Maputo, Pemba och Tete klarade sig utan skador.

SOS Barnbyars katastrofteam kommer att sända ytterligare personal för att stödja teamet på plats och hjälpa fler drabbade familjer i trakten kring Inhambane.

Totalt bor 147 barn och ungdomar  i byn i SOS barnby Inhambane.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-04-05

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här