Nyhet

Familjer kommer splittras av viruset

Foto: Bjørn-Owe Holmberg

I en stor del av länderna i södra Afrika har många barns föräldrar gått bort i HIV/AIDS. Av alla de barn som förlorat sina föräldrar bor nu ungefär hälften med sina mor- eller farföräldrar istället. Om Coronaviruset fortsätter att skörda liv i den takt som skett hittills, kommer det att slå extremt hårt mot många av dessa barnen. Många kommer stå helt ensamma kvar – utan någon vuxen som kan ta hand om dem. 

Sjukvården i området i södra Afrika är inte utrustad för att kunna hantera pandemier likt covid-19, och i kombination med en utbredd fattigdom gör det att människorna i området blir mer sårbara än i de länder som hittills haft stor spridning av viruset. Många barn och vuxna är redan sjuka, och tillhör därför en eller flera av riskgrupperna för viruset. Att människor ofta bor många och tätt tillsammans, i kombination med den knappa tillgången till rent vatten, gör det mycket svårt att följa de riktlinjer som finns för att minska smittspridningen.

“ Vi ser med stor oro på de långsiktiga konsekvenserna den här världskrisen kommer att medföra för de allra mest utsatta barnen. Därför är det oerhört viktigt att Sverige, samtidigt som vi säkrar vår egen befolkning, följer utvecklingen i andra delar av världen och tar ansvar för dem som redan befinner sig i en extremt sårbar situation, säger Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar Sverige. “

Familjerna är det viktigaste säkerhetsnätet
I länder som saknar strukturer för alternativ omsorg av barn och där många samhällen redan är hårt pressade, tar ingen ansvar för de barn som kommer förlora sina omsorgsgivare. SOS Barnbyar har länge arbetat med att stötta familjer i kris, och ser varje dag hur dessa brister gör att barn blir utsatta för exploatering, övergrepp och människohandel. Det drabbar även barnens skolgång och andra åtgärder som skapar tillväxt och utveckling.

Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Viruset drabbar de redan utsatta – dubbelt så hårt
Förutom de direkta konsekvenserna av coronaviruset kan en världskris skapa allvarliga och långsiktiga konsekvenser för de barn och familjer som redan lever i utsatthet, inte bara i södra Afrika. Ekonomiska påfrestningar kommer att drabba de mest fattiga delarna av befolkningen på alla kontinenter allra hårdast. 

SOS Barnbyar har länge varit oroliga för miljontals barn i den här regionen och arbetar redan aktivt för att trygga deras framtid. Om – eller snarare när – de drabbas hårt av coronaviruset kommer situationen bli förödande. Eftersom coronaviruset innebär högre dödlighet bland äldre och människor med underliggande sjukdomar, är alltså risken stor att denna pandemi kommer att lämna ett stort antal barn utan omsorg och säkerhetsnät. 

Liksom på många ställen världen över, finns vi redan på plats i södra Afrika och stödjer familjer som befinner sig i väldigt sårbara situationer. Med ditt stöd kan vi öka insatserna! Och trots att framtiden känns oviss just nu, med utmaningar större än någonsin, vet vi att vårt arbete skapar förutsättningar för en tryggare värld. Vi gör allt vi kan för att familjer ska få hålla ihop. 

 Vilken framtid vill du se? Play Your Part.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-03-23

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här