Nyhet

Vår medmänsklighet prövas av Corona

Följande är en debattartikel som publicerades i Nerikes Allehanda 2020-03-26:

Vi befinner oss mitt i en enorm global utmaning. Världen är drabbad av ett virus som inte känner några gränser. Många politiska ledare har valt att kalla det för ett krig och pratar om kampen i militära termer. Men det är inte militära medel som kommer att hjälpa oss att bekämpa krisen. Det är snarare vår förmåga att bry oss om varandra – på lagom avstånd.

I krisens utveckling ser vi redan tusentals bevis på människors förmåga till solidaritet i svåra tider. Nu drar vi alla vårt strå till stacken för att skydda de mest utsatta i vårt samhälle. Vi stannar inne, vi drar ner på våra sociala kontakter, vi hittar på kreativa sätt att umgås mer digitalt. Vi sätter matkassar utanför dörren hos våra äldre. Vi visar att vi är beredda att göra avkall på bekvämlighet och vardagliga rutiner för att hjälpa andra – och därigenom oss själva.

”Människor som befinner sig i flyktingläger kan inte isolera sig.”

I Sverige förlitar vi oss också på ett välfärdsystem som under omständigheterna ändå står stadigt; akutsjukvård som är tillgänglig för alla, ett sjukförsäkringssystem för anställda, en statskassa som erbjuder företag stöd, och myndigheter som håller oss informerade. Dessa resurser är inte alla förunnade. Vi vet av erfarenhet att det är de redan utsatta som drabbas värst av katastrofer och kriser, i alla samhällen världen över. Människor som befinner sig i flyktingläger kan inte isolera sig. För dem som lever i fattigdom i tättbefolkade kåkstäder med begränsad tillgång till vatten blir även det som är enkelt för oss att göra, som social distansering och att tvätta händerna, en omöjlighet. I redan auktoritära länder koncentreras makten än mer när begränsningar av till exempel möten och sammankomster används som ett sätt att ytterligare minska grundläggande friheter. Miljontals människor världen över riskerar att förlora sin försörjning.

”Internationellt bistånd handlar alltid om hjälp till självhjälp.”

Det arbete som vi svenska organisationer med internationell verksamhet gör riktar sig till just dessa människor. Och precis som här i Sverige, där lokala krafter i kommuner, frivilligorganisationer, församlingar, fackförbund och företag har spelat en stor roll för utsatta grupper, så är det samma typer av lokala aktörer i fattigare länder som tar stort samhällsansvar. Internationellt bistånd handlar alltid om hjälp till självhjälp. Tillsammans stödjer vi, 38 svenska organisationer, arbete som många tusentals lokala och nationella organisationer gör i länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och östra Europa.

Det är de som kommer att motverka att coronaviruset raserar alla tidigare framsteg som gjorts för bättre hälsa, utbildning och ekonomisk utveckling för människor som lever i fattigdom. Det är de som kommer att arbeta för demokrati och jämställdhet som hotas och begränsas ytterligare i Corona-krisen. Det är de som kommer att bidra till lösningar, även i den ytterst allvarliga situation som hotar om coronaviruset sprids okontrollerat i regioner med extrem fattigdom.

Foto: Peter Käser

Det finns mycket att lära av tidigare arbete med att förebygga kriser och skydda människor från smittspridning. Ett exempel är de massiva insatser som gjordes för att hantera Ebola-epidemin i Västafrika. Där var en lärdom hur viktigt det är med arbete för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter i en epidemi. Flickor som tas ur skolan löper större risk att utsättas för sexuellt våld och att bli gravida. Mödrahälsovård riskerar att nedprioriteras när krisen kräver de knappa sjukvårdsresurser som finns. Liksom flera experter i Sverige har konstaterat så sätter den isolering som krävs för att minska smittspridning samtidigt barn som lever i svåra sociala miljöer i en än mer utsatt situation. Kvinnor som lever med våldsamma män får inte längre något andrum.

”De inskränkningar av mötesfrihet och rörlighet som nu införs måste vara tillfälliga, och de försök till mer maktkoncentration som vi ser hos regimer i auktoritära länder måste utmanas.”

Hur vi tar oss igenom den här krisen är beroende av hur mycket medmänsklighet vi förmår visa varandra i en svår tid – också på global nivå. Det beror också på vår förmåga att ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi hanterar en akut kris. De inskränkningar av mötesfrihet och rörlighet som nu införs måste vara tillfälliga, och de försök till mer maktkoncentration som vi ser hos regimer i auktoritära länder måste utmanas. Redan innan coronaviruset pressades demokratin tillbaka av nationalistiska och auktoritära krafter i många länder. Världen efter Corona-pandemin kommer till stor del att definieras av hur väl de mänskliga rättigheterna skyddas i krisen.

Som organisationer med internationell verksamhet vet vi att behoven som fanns innan coronaviruset slog till inte tar en paus. Krisen kommer att förändra vardagen och förvärra situationen för många människor världen över. Vi tror på Sveriges förmåga att möta den här krisen, och samtidigt inte glömma bort medmänniskor med sämre förutsättningar – i och utanför Sverige. Internationellt samarbete är vägen framåt till en värld post Corona där vi kan vara stolta över hur vi tillsammans mötte krisen utan att låta de mest utsatta ta den värsta smällen.

Artikeln är samordnad av plattformen CONCORD Sverige:

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen

Hanna Dahlström, kanslichef FIAN Sverige

Anna Stenvinkel, generalsekreterare Forum Syd

Khalil Zeidan, ordföranden Nordisk Hjälp

Erik Lysén, chef, Act Svenska kyrkan

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM

Elin Liss, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare Emmaus Stockholm

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Malin Flemström, tf vd The Hunger Project

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige

Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand

Martin Uggla, ordförande Östgruppen

Gerardo Lizano, kansliansvarig Praktisk Solidaritet

Niclas Lindgren, direktor PMU

Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige

Peter Brune, generalsekreterare War Child Sweden

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

Klas Sellström, verksamhetsledare Svalorna Latinamerika

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar

Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL

Johan Romare, tf generalsekreterare Diakonia

Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic Relief Sverige

Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325

Judy McCallum, Executive Director Life & Peace Institute

Sofia Östmark, kanslichef Union to Union

Alice Blondel, kanslichef Swedwatch

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Lars Arrhenius, generalsekreterare Läkarmissionen

Ole von Uexkull, Executive Director, Right Livelihood-stiftelsen

Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Carolina Ehrnrooth, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh

Anna Widoff, vice ordförande Svenska Västsaharakommittén

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-03-27

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här