Nyhet

Fokus: stoppa våld mot barn

Sverige var först i världen med att lagstadga förbud mot våld mot barn 1979. Sedan dess har bara strax över 50 länder infört liknande lagar. Det betyder att ca 75% av världens länder fortfarande inte har lagar som förbjuder våld mot barn.

-Jag tror att det bland annat är en fråga om attityder och kulturella faktorer. Men våld mot barn och ungdomar är verkligen ett folkhälsoproblem vilket man har insett här i Sverige, säger Bodil Lindström.

Den direkta skada ett barn tar i en våldsam situation är inte speciellt svår att förstå. Att förutse de långsiktiga riskerna för barn som blivit utsatta för våld kan vara svårare.

-Vi skadar verkligen barn för livet när vi utsätter dem för våld. Våld är en stressfaktor som kan leda till sämre skolresultat, lägre levnadsstandard, mentala hälsoproblem och självskadebeteende.

Efter alla år med stora forskningsinsatser har man kommit fram till flera strategier för att förebygga våld mot barn. En av de viktigaste är att i ett tidigt skede samtala med föräldrar och andra nära vuxna om vikten av att prata med barn i alla lägen.

-Det är väldigt viktigt att prata med föräldrar från allra första början, när barnet föds eller helst ännu tidigare. Vi måste ge föräldrarna verktyg så att de kan hantera konflikter bättre under barnets uppväxt.

Under de två dagarna i Stockholm har deltagarna samtalat om många aspekter kring förebyggandet av våld mot barn. Att samla representanter från hela världen som uteslutande fokuserar på det ständigt aktuella ämnet hoppas Bodil kan leda till förändring i flera länder.

Sådana internationella utbyten kan på sikt stimulera forskning och undersökningar i ämnet och inspirera andra länder att diskutera lagstiftning. I Sverige började vi bearbeta folks åsikter i frågan flera år innan lagen trädde i kraft. Det tar tid att åstadkomma förändring i attityder och politik.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2018-02-15

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här