Vanliga frågor om fadderskap

Vad händer efter att jag anmält mig som SOS-fadder?

Efter att du har valt att bli SOS-fadder får du ett välkomstsms och ett välkomstmejl. Därefter får du löpande uppdateringar om vad som sker i våra program till exempel genom vårt nyhetsbrev SOS Nytt och andra utskick om vårt arbete.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Fadderskapet har ingen bindningstid och du kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss.

Som barnfadder följer du ett barns liv i en barnby fram till dess att barnet flyttar ifrån barnbyn. Barnen bor vanligtvis i barnbyn fram till dess att de blir vuxna och flyttar hemifrån. Det är väldigt olika hur länge ungdomarna bor kvar i barnbyn, precis som det är när man har tonåringar eller unga vuxna hemma.

Om det är för barnets bästa kan de även återförenas med sin biologiska familj och lämna barnbyn tidigare. När ditt fadderbarn flyttar informerar vi dig, samtidigt som du får möjlighet att följa ett annat barn eller en hel barnby.

Hur betalar jag mitt fadderskap?

Ditt månadsbidrag betalar du via autogiro. På så sätt hjälper du oss att hålla nere våra administrativa kostnader samtidigt som du värnar om miljön. Du kan anmäla dig för autogiro direkt när du blir fadder här via hemsidan, eller så får du en blankett för autogiroanmälan tillsammans med ditt välkomstbrev. Du kan också söka upp och lägga till SOS Barnbyar via din internetbank.

Är du redan fadder och vill anmäla autogiro kan du gör det här. 

Hur används de pengar jag ger som fadder?

Tillsammans med dig ser vi till att familjer får hålla ihop genom att stärka föräldrar för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Om det värsta redan har hänt ser vi till att barn får växa upp i trygghet i en av våra barnbyar.

Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete för en framtid där alla barn får växa upp i trygghet.

Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. Där används det bland annat till utgifter för kläder, skolgång, familjestärkande program och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2022 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19 procent och 80 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen. Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa den senaste årsredovisningen. Den hittar du här.

Vad vet fadderbarnen om sina faddrar?

Barnen i barnbyarna känner till att de har faddrar och vad det innebär, men det är först när en fadder själv väljer att kontakta sitt fadderbarn som barnet får veta vem faddern är. Fadderbarnen får heller ingen information från oss om en fadder väljer att avsluta sitt fadderskap.

Barnen har ofta fler än en fadder för att täcka kostnader i och kring barnbyn. På så sätt ges alla barn samma förutsättningar.

Kan jag skriva brev till barnet eller barnbyn jag följer?

Det går bra att skriva brev till barnet eller barnbyn du följer. Adressen till barnbyn får du i samband med ditt välkomstpaket. Brevet går till landets nationella kontor där det översätts vid behov innan det skickas vidare till barnbyn. Skriv därför namnet på barnet och barnets unika nummer inne i brevet och inte på kuvertet. Detta är även av hänsyn till barnets integritet. När du skriver ett brev är det bra att tänka på att barnen lever i en annan kultur, med andra sociala värderingar och traditioner och en annan levnadsstandard. Barnen har inga krav på sig att besvara brev – det är alltid upp till varje enskilt barns intresse och förmåga.

Kan jag skicka en present till barnet jag följer?

Många faddrar vill skicka presenter till barnen. Det är naturligtvis uppskattat. Om du gör det, tänk då på att försändelsen ska klassas som brev/skrymmande brev enligt postens bestämmelser. Vi avråder från att skicka paket, då barnbyn kan tvingas betala en tullavgift för att lösa ut paketet från postkontoret. Postsystemet i många länder är heller inte så välorganiserat och vi har inga möjligheter att eftersöka paket som försvinner på vägen.

Välj gärna presenter av mindre värde som kan glädja flera för att undvika avundsjuka och konflikter mellan barnen.

Får jag som fadder besöka barnbyn? Hur går jag till väga?

Som fadder kan du inte besöka vår verksamhet. Detta är för barnens bästa, för att stärka skyddet av barn och värna om deras rätt till integritet.

Vad händer när mitt fadderbarn börjar bli vuxen?

Alla ungdomar i våra program har en individuell utvecklingsplan, som tas fram tillsammans med ungdomen. De funderar mycket på utbildning och vad de vill göra när de till slut ska stå på egna ben. Några faktorer som vägs in är ungdomens intressen och behoven på arbetsmarknaden. Vissa går en akademisk utbildning på universitet eller en yrkesutbildning, och andra startar en egen verksamhet. Vi har också program som utvecklar ungdomars anställbarhet.

Det är väldigt olika hur länge ungdomarna bor kvar i byn, precis som det är när man har tonåringar eller unga vuxna hemma. Vi arbetar med att stegvis slussa ut ungdomen till ett självständigt liv, och ibland hjälper vi även till när de behöver hyra sin första lägenhet. Något som är otroligt viktigt är att de alltid har möjlighet att komma tillbaka. Man kan få hemlängtan eller misslyckas. Och det är ok. Familjen i barnbyn kommer alltid att finnas där för dem.

För dig som redan är fadder

Får jag dela bild eller namn på barnen?

Barnen har rätt till privatliv och integritet. Därför ber vi dig att inte publicera barnens bild och namn i sociala medier eller liknande. Det är också därför vi delar ett unikt nummer istället för barnens efternamn.

Ändra mina kontaktuppgifter

Meddela oss om adressändring när du vet att du ska flytta eller om du har ändrat din kontaktuppgifter. Då säkrar du att din post eller annan kommunikation kommer fram. Du uppdaterar dina kontaktuppgifter på följande sida > Adressändring.

Ändra bankkonto för autogiro

Om du redan är månadsgivare hos oss och vill lägga till nya kontouppgifter för autogiro kan du anmäla det på denna sida eller söka upp och lägga till SOS Barnbyar via din internetbank.

Höja fadderbidrag

Är du fadder och vill höja ditt månadsbidrag? Du kan själv höja ditt bidrag genom att logga in på Mina sidor.

Sätta in fadderbidrag från ett utländskt konto

Om du vill sätta in bidraget till ditt fadderskap från ett utländskt konto gör du det till vårt plusgiro, du behöver även använda dig av ett OCR, IBAN, BIC och SWIFT nummer. Saknar du OCR numret för ditt fadderskap, kontakta vår givarservice så hjälper de dig vidare. Insättningen görs i SEK.

Insättning från utlandet till konto 900203-1 :
(Används endast om OCR-nr finns)

Account holder: SOS BARNBYAR SVERIGE
BANK: Nordea Bank AB
IBAN: SE77 9500 0099 6034 0900 2031
SWIFT/BIC: NDEASESS

Avsluta fadderskap

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder.

Många gånger kan vi erbjuda alternativ till att avsluta ditt fadderskap. Exempelvis kan du som fadder göra ett uppehåll under en begränsad tid. Det finns även möjligheter att sänka ditt månadsbelopp. Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig och berättar om vilka alternativ som finns.

Om du har frågor eller vill avsluta ditt fadderskap kan du kontakta oss på [email protected] eller 08 545 832 04.

Saknar fadderbrev

Varje sommar och kring jul ska du få brev från barnbyn som du är fadder i. Breven skickas vanligtvis från SOS Barnbyars nationella kontor i landet. Olika omständigheter i vår omvärld gör ibland att en del länder inte kan skicka breven som planerat, och de kan också komma bort på vägen.

Om du saknar dina brev kan du logga in på Mina sidor och läsa dem digitalt.

Du kan också höra av dig till direkt till vår Givarservice på [email protected] eller 08-545 832 04 så hjälper de dig.

Om Mina sidor

Vad finns på Mina sidor?

På Mina sidor hittar du extra innehåll kopplat till ditt engagemang, så som bilder/filmer och brev. Du kan också enkelt uppdatera dina kontaktuppgifter och göra en del justeringar kring ditt givande.

Mina sidor lanserades i juni 2024, och fortsatt utveckling av plattformen kommer att ske med fler funktioner.

För vem finns Mina sidor?

Mina sidor är till för dig som är givare hos SOS Barnbyar, oavsett om du är regelbunden givare och/eller ger engångsgåvor.

Om du har gett en eller flera gåvor de senaste 36 månaderna så har du tillgång till Mina sidor.

Om du har avslutat en givandeform under denna tid så kan material kopplat till det vara begränsat. 

Varför finns Mina sidor?

Genom Mina sidor har vi möjlighet att digitalt erbjuda våra givare mycket av det material som tidigare bara varit postalt. Det sparar oss porto-, material- och hanteringskostnader.  

Du som av olika skäl föredrar postala utskick kommer även fortsättningsvis att få de, som i tidigare utsträckning. Men om du loggar in i Mina sidor så har du tillgång till även mer material.

Mina sidor möjliggör att våra givare kan ta del av mer material än annars. Samtidigt som vi också kan erbjuda material ännu mer personifierat och säkrare.  

Vidare gör vår self service-sektion i Mina sidor att vi kan spara in på adminkostnader för hantering av enklare ärenden.
Pengar som tillsammans kan gå till barnen i stället.  

Vi hoppas att du som givare får en bra upplevelse och upplever nytta med Mina sidor.

Hur loggar jag in?

Du loggar enkelt in med Bank-ID via Mina sidor-knappen i huvudmenyn.    

Övriga frågor

Hur sätter jag in en gåva från ett utländskt konto?

Om du vill sätta in en engångsgåva från ett utländskt konto gör du det till vårt plusgiro, du behöver även använda dig av ett IBAN, BIC och SWIFT nummer. Insättningen görs i SEK.

Insättning från utlandet till konto 90 02 29-6:

  • Kontohavare: SOS-BARNBYAR SVERIGE
  • BANK: Nordea Bank AB
  • IBAN: SE64 9500 0099 6042 0900 2296
  • BIC (SWIFT): NDEASESS

Kan jag praktisera på SOS Barnbyar

Vi tar löpande emot praktikansökningar till SOS Barnbyars kontor i Stockholm. Som praktikant behöver du gå på högskola, universitet, eftergymnasial yrkesutbildning eller vara färdig med dina studier. Vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot praktikanter på högstadie-/gymnasienivå.

Praktiken ska vara minst 3 månader och är oavlönad. Uppge i ansökan inom vilket område/på vilken avdelning du vill praktisera på kontoret. Det kan röra sig om områden som marknadsföring, kommunikation, insamling, ekonomi eller program.

Skicka din ansökan till [email protected].

Kan jag åka som volontär utomlands?

Inom SOS Barnbyar världen över arbetar över 30 000 personer. All personal i våra barnbyar och i vår programverksamhet är lokalt anställda. Så är det dels för att ge barnen kontinuitet, trygghet och säkerhet. Dels är det ett sätt att skapa arbetstillfällen i de länder där vi är verksamma. Det innebär att vi tyvärr inte förmedlar kontakter för att arbeta som volontär utomlands.

Kan jag engagera mig som medlem i SOS Barnbyar?

Du kan bli medlem i SOS Barnbyar. Medlemskapet kostar 200 kr/år och är helt gratis för dig mellan 13-26 år. Som medlem står du bakom oss som organisation och är med och skapar ett bättre samhälle för barn och ungdomar världen över. Läs mer om medlemskapets betydelse och registrera dig som medlem här.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss direkt så hjälper vi dig. Du når vår Givarservice på 08 545 832 04 eller [email protected]. Telefontid måndag – fredag 9.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00).