Bli fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Våra vanligaste frågor kring fadderskap

Vad händer efter det att jag anmält mig som fadder?

När du har anmält dig som fadder får du ett välkomstpaket per post efter cirka en vecka. Där finns all information du behöver om ditt fadderskap samt en autogiroanmälan som du kan använda om du inte redan registrerat ditt autogiro via BankID i samband med anmälan.

Om du väljer att stödja en specifik barnby kommer du få löpande information direkt från barnbyn två gånger per år; under sommaren och runt jul. Varje år får du också två nummer av vår tidning SOS Barn.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Du väljer själv hur länge du vill vara fadder och kan när som helst avsluta ditt fadderskap genom att ta kontakt med oss. Fadderskapet har ingen bindningstid.

När du följer ett barns liv i en barnby får du information om det barnet fram till dess att barnet blir vuxet och flyttar ifrån barnbyn. Detta sker oftast vid 19-21 års ålder, det varierar från fall till fall, men de kan stanna kvar i fadderskapsprogrammet upp till 23 års ålder. Det händer att barnen återförenas med biologiska släktingar. När ett barn lämnar fadderskapsprogrammet informerar vi dig skriftligen, samtidigt som du får möjlighet att följa ett nytt barn eller en hel barnby. Det är naturligtvis upp till dig att bestämma om du vill fortsätta ditt fadderskap.

Hur betalar jag mitt fadderbidrag?

Ditt bidrag betalar du via autogiro. På så sätt hjälper du oss att hålla nere våra administrativa kostnader samtidigt som du värnar om miljön. Du kan anmäla dig för autogiro direkt när du blir fadder via vår hemsida, eller så får du en blankett för autogiroanmälan tillsammans med ditt välkomstbrev.

Du kan i efterhand anmäla autogiro med ditt BankID här.
Om du behöver en ny blankett kan du ladda ned den här.

Hur används de pengar jag skänker som fadder?

SOS Barnbyar arbetar brett och förebyggande för att barn som lever i utsatthet ska kunna stanna hos sina biologiska familjer. Barn som har förlorat sina föräldrar, eller av olika anledningar inte kan bo med dem, får samtidigt ett hem och en familj i någon av våra barnbyar. Fadderbidrag som inte går till en specifik barnby används där behovet är som störst just nu och hjälper oss i vårt internationella arbete med att ge fler barn en trygg uppväxt.

Om du valt att följa ett barn eller en barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. Där används det bland annat till utgifter för kläder, skolgång och sjukvård samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och psykologer. En del av fadderbidraget används även där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga internationella verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka kostnader i andra barnbyar eller i våra familjestärkande program. Denna fördelning säkerställer finansieringen av hela vår verksamhet.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av oberoende revisorer som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

Under 2018 låg insamlings- och administrationskostnaderna på 19,5 procent och 82 procent kunde användas till organisationens livsviktiga och långsiktiga arbete runt om i världen (1,5 procent av reserverade medel från tidigare år har utbetalats). Om du vill läsa mer om vår ekonomi så kan du läsa vår senaste årsredovisning.

Vilken information får fadderbarnen om sina faddrar?

Barnen i barnbyarna känner till att de har faddrar och vad det innebär, men det är först när en fadder själv väljer att kontakta sitt fadderbarn som barnet får veta vem faddern är. Fadderbarnen får heller ingen information från oss om en fadder väljer att avsluta sitt fadderskap.

Kan fadderbarnen ha flera faddrar?

Varje fadderbarn kan ha upp till 15 faddrar som följer barnets liv i barnbyn.

Kan jag skriva brev till barnet eller barnbyn jag följer?

Det går bra att skriva brev till barnet eller barnbyn som du följer. Adressen till barnbyn får du i samband med ditt välkomstpaket. Brevet du skickar hamnar i första hand hos landets nationella kontor. Där översätts det vid behov innan det skickas vidare till barnbyn. Skriv därför namnet på barnet inne i brevet och inte på kuvertet. Detta är även av hänsyn till barnets integritet. När du skriver ett brev är det bra att tänka på att barnen lever i en annan kultur, med andra sociala värderingar och traditioner och en annan levnadsstandard. Barnen har inga krav på sig att besvara brev – det är alltid upp till varje enskilt barns intresse och förmåga.

Kan jag skicka en present till barnet jag följer?

Många faddrar vill skicka presenter till barnen. Det är naturligtvis uppskattat – men om du gör det, tänk då på att försändelsen ska klassas som brev/skrymmande brev enligt postens bestämmelser. Vi avråder från att skicka paket, då postsystemet i många länder inte är så välorganiserat. SOS Barnbyar har inga möjligheter att eftersöka paket som försvinner på vägen. I några länder läggs det dessutom på en tullavgift och barnbyarna har då ingen möjlighet att lösa ut paketet från postkontoret.

Välj gärna presenter av mindre värde som kan glädja flera för att undvika avundsjuka och konflikter mellan barnen.

Får jag som fadder besöka barnbyn? Hur går jag till väga?

Som givare har du möjlighet att besöka den barnby där du är fadder. Ta kontakt med Givarservice på SOS Barnbyars Sverigekontor i god tid – minst fyra veckor innan besöket. Vi hjälper dig med de kontaktuppgifter du behöver. Du får sedan själv planera besöket tillsammans med SOS Barnbyars nationella kontor i landet och hitta en dag som passar för besök. Under besöket står du som fadder för alla extra kostnader som transport, måltider och eventuellt även tolk. Du bokar själv flyg, hotell och liknande. Det är inte möjligt att bo i barnbyn.

Varför har ni infört att man som fadder inte får reda på fadderbarnets efternamn?

Vi arbetar ständigt med att stärka barnrättsperspektivet i vårt arbete. Det innebär att vi nu stärker skyddet av barnens integritet genom att endast använda förnamnet i kommunikation med faddrarna. Varje fadderbarn får istället ett unikt nummer som givare kan använda vid eventuell kontakt.

Om du inte har numret tillgängligt är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller 08-545 832 04, så hjälper vi dig.

För dig som redan är fadder

Jag vill ändra mina kontaktuppgifter

Meddela oss om adressändring när du vet att du ska flytta eller om du har ändrat din kontaktuppgifter. Då säkrar du att din post eller annan kommunikation kommer fram – du gör det på följande sida Adressändring

Jag vill ändra kontot för mitt fadderbidrag

Om du redan är månadsgivare hos oss och vill ändra dina kontouppgifter för autogiro kan du anmäla det på denna sida Nytt kontonummer

Jag vill höja mitt fadderbidrag

Höjning av månadsbidraget – för dig som redan är faddrar. Du kan höja ditt bidrag själv, genom att använda formuläret på denna sida Höja månadsbidrag

Hur sätter jag in mitt fadderbidrag från ett utländskt konto?

Om du vill sätta in bidraget till ditt fadderskap från ett utländskt konto gör du det till vårt plusgiro, du behöver även använda dig av ett OCR, IBAN, BIC och SWIFT nummer. Saknar du OCR numret till ditt fadderskap, kontakta vår givarservice så hjälper de dig vidare. Insättningen görs i SEK.

Insättning från utlandet till konto 900203-1 :
(Används endast om OCR-nr finns)

  • Account holder: SOS BARNBYAR SVERIGE
  • BANK: Nordea Bank AB
  • IBAN: SE77 9500 0099 6034 0900 2031
  • SWIFT/BIC NDEASESS

Jag funderar på att avsluta mitt fadderskap...

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder.

Många gånger kan vi erbjuda andra alternativ än att avsluta fadderskapet. Exempelvis kan du som fadder göra ett uppehåll under en begränsad tid. Det finns även möjligheter till att minska månadsbeloppet. Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig och berättar om vilka alternativ som finns!

Om du har några frågor eller vill avsluta ditt fadderskap kan du kontakta Givarservice via mejl till [email protected] eller på telefonnummer 08 545 832 04.

Övriga frågor

Hur sätter jag in en gåva från ett utländskt konto?

Om du vill sätta in en engångsgåva från ett utländskt konto gör du det till vårt plusgiro, du behöver även använda dig av ett IBAN, BIC och SWIFT nummer. Insättningen görs i SEK.

Insättning från utlandet till konto 90 02 29-6:

  • Kontohavare: SOS-BARNBYAR SVERIGE
  • BANK: Nordea Bank AB
  • IBAN: SE64 9500 0099 6042 0900 2296
  • SWIFT: NDEASESS

Kan jag praktisera på SOS Barnbyar?

Vi tar löpande emot praktikansökningar till SOS Barnbyars kontor i Stockholm. Som praktikant behöver du gå på högskola, universitet, eftergymnasial yrkesutbildning eller vara färdig med dina studier. Vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot praktikanter på högstadie-/gymnasienivå.

Praktiken ska vara minst 3 månader och är oavlönad. Uppge i ansökan inom vilket område/på vilken avdelning du vill praktisera på kontoret. Det kan röra sig om områden som marknadsföring, kommunikation, insamling, ekonomi eller program.

Skicka din ansökan till [email protected].

Kan jag åka som volontär utomlands?

Inom SOS Barnbyar världen över arbetar över 30 000 personer. All personal i våra barnbyar och i vår programverksamhet är lokalt anställda. Så är det dels för att ge barnen kontinuitet, trygghet och säkerhet. Dels är det ett sätt att skapa arbetstillfällen i de länder där vi är verksamma. Det innebär att vi tyvärr inte förmedlar kontakter för att arbeta som volontär utomlands.