Artikel

GoTeach stöttar unga in i arbetslivet

Idag ingår mer än 2 000 ungdomar i 30 länder och totalt över 7000 volontärer i ”GoTeach” – ett partnerskap mellan SOS Barnbyar och DHL. Partnerskapet stöttar unga med tuff socioekonomisk bakgrund i att utvecklas till självförsörjande vuxna.

Christoph Selig, Head of GoTeach Team at Deutsche Post DHL Goup.

– Att unga ska kunna bli självförsörjande och självständiga är grunden för ett fungerande samhälle och vi vill stötta unga i övergången till arbetslivet. Vi såg också att vi kunde, och kan, erbjuda den här gruppen unga något som är meningsfullt för dem, säger Christoph Selig, Head of GoTeach Team at Deutsche Post DHL Goup.

GoTeach är ett globalt partnerskap mellan SOS Barnbyars internationella federation och Deutsche Post DHL Group. Partnerskapet omfattar idag 30 länder i fem världsdelar och i partnerskapet deltar unga från SOS Barnbyars olika verksamheter, som unga +15 år, uppväxta i SOS barnbyar, eller unga som deltar i SOS Barnbyars ungdoms- eller familjestärkande program.

Målet med partnerskapet är att öka ungdomarnas kunskap om och erfarenhet av arbetsmarknaden, för att öka deras möjligheter att få en anställning, eller stöd till att starta egna verksamheter.

Ungdomar i SOS Barnbyars ungdomsprogram i Hammarkullen, Göteborg, har bland annat fått göra studiebesök på DHLs olika arbetsplatser, intresserade har fått genomgå ”speed interviews” dvs.  snabba jobbintervjuer, vilket ledde till att några fick timanställning hos en av DHLs underleverantörer, och i sommar erbjuds nu även tio ungdomar från SOS Barnbyars verksamhet möjligheten att kostnadsfritt få gå en 40 timmar lång truckförarutbildning, vilket kommer öppna många dörrar på arbetsmarknaden och det finns ytterligare ambitioner för fler insatser, genom bl.a att intresseanmälda volontärer från DHL vill erbjuda studiestöd till unga som behöver och vill.

Lokala anpassningar möter lokala utmaningar

GoTeach drivs lokalt, dvs av lokalt anställd personal hos DHL och SOS Barnbyar, vilket är förutsättningen för att GoTeach ska ge resultat förklarar Christoph Selig, Head of GoTeach Team at Deutsche Post DHL Goup.

– Varje land har sin specifika samhällskontext och utmaningar, och programmet måste utformas utifrån dem.

GoTeach startade 2011, men idén om att stötta unga in i arbetsmarknaden fanns redan 2009 hos DHL. Företaget hade tagit ett strategiskt beslut att utbildning av unga skulle utgöra en stor del av DHLs CSR-arbete. Anledningen var att DHL har en stor global närvaro, med lokalt anställd personal och företaget såg behovet av att få fler unga i arbete, både ur ett näringslivsperspektiv och ur ett samhällsperspektiv.

– Att unga ska kunna bli självförsörjande och självständiga är grunden för ett fungerande samhälle och vi vill stötta unga i övergången till arbetslivet. Vi såg också att vi kunde, och kan, erbjuda den här gruppen unga något som är meningsfullt för dem, säger Christoph Selig.

Global närvaro

Att det blev SOS Barnbyar som blev partner för GoTeach byggde på tre avgörande faktorer; SOS Barnbyar har också en stor global närvaro, samt att SOS Barnbyar hade fattat ett strategiskt beslut om att arbeta med utbildning för att kunna öka stödet till unga i SOS Barnbyars verksamheter som är på väg ut i arbetslivet, i enlighet med de globala hållbarhetsmålen och SDG 8. Dessutom imponerades DHL Deutsche Post Group av SOS Barnbyars löfte som ges till barnen i verksamheten – löftet om en trygg uppväxt.

I framtiden vill Christoph Selig gärna se att fler näringslivsaktörer blir mer aktivt involverade i partnerskapet, så att det kan nå så många unga som möjligt inom SOS verksamheter, med så stor effekt som möjligt.

– Om SDG 17, dvs partnerskap, ska kunna uppnås krävs utökade samarbeten. GoTeach når många redan, men vi skulle vilja nå många fler! Samarbetet vi har i Sverige är unikt på det sättet att vi stöttar unga i etableringen i ett nytt land. Det skulle vi gärna göra mer av.

Fakta

GoTeach är ett partnerskap mellan SOS Children’s Villages International och Deutsche Post DHL Group. Idag ingår cirka 2000 ungdomar i programmet, alla med en tuff socioekonomisk bakgrund i 30 länder, spridda över fem världsdelar. Totalt har mer än 9 000 ungdomar deltagit i partnerskapet och inom DHL har ca 7 000 volontärer deltagit. Målet är att öka möjligheten för den här gruppen unga att komma in i arbetslivet och bli självförsörjande.

GoTeach består av en variation av element som:

  •  Arbetsorientering – att utbilda unga om arbetsmarknaden
  • Grundläggande kompetensutbildning – för att möjliggöra tillgång till arbetsmarknaden
  • ”Prova-på” professionell arbetsmiljö – för att få en första arbetslivserfarenhet
  • Utbildning och stöd för att etablera egna företag

Dela inlägget

Publicerad: 2020-07-06

Liknande

Artikel

Så kan företag efterleva barnkonventionen

Hur påverkar FN:s konvention om barnets rättigheter företagen och vad kan man som företag göra för att efterleva den?

Läs mer här

Artikel

Årets Employer Branding-företag

Sector Alarm har blivit utnämt till årets Employer Branding-företag 2020 på Universum Awards. Employer Branding är en självklar satsning för företaget. Att alla anställda känner en gemenskap, stolthet och arbetsglädje är utgångspunkten. Sector Alarm är en av våra viktiga samarbetspartners och de ser till att engagera sina medarbetare i samarbetet. – Att vara anställd på &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/goteach-stottar-unga/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

Gekås engagerar sina medarbetare

Gekås inledde sitt samarbete med oss 2009. De stödjer verksamhet i Indien och Bangladesh - och samarbetet med SOS Barnbyar är en viktig pusselbit i det hållbarhetsarbete företaget gör. 

Läs mer här