Barnmorskor som kör
för livet


Din gåva räddar liv

För att minska dödligheten bland mödrar och nyfödda barn i Togo har vi utrustat barnmorskor med terränggående motorcyklar.

Sedan projektet Baby Moto startades för sex år sedan, har dubbelt så många mammor fått chansen att föda sitt barn i sällskap med en utbildad barnmorska. Oönskade graviditeter hos flickor i skolåldern har minskat med två tredjedelar. Och rådgivning före och efter förlossning har ökat med över 700%.

Baby Moto gör alltså skillnad. Med ditt stöd kan deras motorcyklar och alla våra andra projekt rulla vidare.

Swisha din gåva

Upptäck mer om våra projekt

Pappor i grupp som sitter och pratar.

Active Fatherhood stärker familjer

”Active Fatherhood” är en satsning som inleddes 2014 i Peru. Det hela började som ett pilotprojekt där vi arbetade med pappor för att minska könsrelaterat våld i familjer. Genom att ändra tankesätt om könsnormer och användandet av våld skulle männen ta större ansvar i familjelivet och barnens uppväxt.

Ta reda på mer
En man och ett barn som står framför en byggnad som brinner.

Skydd av barn i krig och katastrofer

SOS Barnbyar finns på plats innan, under och efter att katastrofen inträffat och behovet är ett faktum. Närvaron och samarbetet med lokala myndigheter i närmare 140 länder runt om i världen gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta. Vårt primära fokus i dessa situationer är att barnen inte ska glömmas bort.

Ta reda på mer
Kvinna på motorcykel, i bakgrunden ser man en mamma och två barn.

Baby Motos mobila hälsoklinik

Ett av SOS Barnbyars projekt som stöttar mammor och barn är Baby Moto. Barnmorskor på terränggående motorcyklar åker ut till avlägsna byar i Togo för att nå fram med vård och rådgivning där behovet är stort. De  räddar liv före, innan och efter förlossning.

Ta reda på mer

Året 2022 i korthet

512 500

barn och vuxna stöttades genom 
familjestärkande insatser

69 200

barn och unga, som saknat omsorg, fick en trygg plats att kalla hem

1 386 400

katastrofinsatser nådde fram

Under hela året tog vi kampen för barns rättigheter.