Baby Moto


Räddar barn och mammor

Våra barnmorskor kör för livet

Genom projektet Baby Moto har SOS barnbyar erbjudit vård till mammor och barn i flera av Togos mest avlägsna byar sedan 2017. Våra barnmorskor åker ut på terränggående motorcyklar för att nå fram med vård och rådgivning där behovet är stort.

Sedan projektet startades för sex år sedan, har dubbelt så många mammor fått chansen att föda sitt barn i sällskap med en utbildad barnmorska. Oönskade graviditeter hos flickor i skolåldern har minskat med två tredjedelar. Och rådgivning före och efter förlossning har ökat med över 700%.

700%

… så mycket har tillgången till rådgivning för mödrar, före och efter förlossning,  ökat sen vi startade projektet i Togo för sex år sedan.

Artikel

Så stöttar Baby Moto hela familjen

Även barnmorskor kan åka motorcykel! SOS Barnbyars projekt Baby Moto söker upp mödrar, gravida och barn som lever i utsatthet på landsbygden i västafrikanska Togo. Projektet stärker även familjerna genom utbildning i inkomstgenererande verksamheter och stöd till att sätta upp sparlånegrupper.

Läs mer här

Artikel

Baby Moto räddade sonen

Många små barn i Togo riskerar sina liv på grund av undernäring – något som Baby Moto arbetar för att bekämpa. När Ahoefas son bara var tre månader höll han på att dö av just det. Räddningen blev barnmorskorna på motorcykel.

Läs mer här

Nyhet

Ökat hot om könsbaserat våld i Somalia

Så stöttar SOS Barnbyar flickor och kvinnor som drabbats av könsbaserat våld och könsstympning i Somalia.

Läs mer här

Artikel

En mobil hälsoklinik för mödrar och barn

“Baby Moto” är en mobil hälsoklinik som behandlar mammor, barn och ungdomar som bor i området Djagblé i Togo. I slutet av 2019, efter endast två års verksamhet, hade nästan 300 mammor och 200 barn fått vård genom Baby Moto-programmet. Akoss* bor i Djagblé i södra Togo. Hon är 22 år och väntar sitt tredje barn. &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/baby-moto/">Continued</a>

Läs mer här
Kvinna som bär på ett barn som har en venkateter på handen.

SOS Barnbyar gav redan innan projektet rådgivning och vård till mödrar på våra medicinkliniker i Togo.

Två kvinnor på motorcyklar.

Genom projektet började våra barnmorskor åka ut till byar där vård inte finns tillgängligt.

Två barnmorskor i projektet Baby Moto.

Våra barnmorskor ger både vård och rådgivning innan, under och efter förlossning.

Barnmorska och en bebis som blir vägd.

Våra barnmorskor ger både vård och rådgivning innan, under och efter förlossning.

""

Ditt stöd räddar mammor och barn.