Nyhet

Ökad integration för barnens bästa

Att integrera barnbyn är ett sätt att göra familjerna mer delaktiga i samhällslivet så att det inte blir ett så stort steg den dagen barnen flyttar hemifrån.  När det skulle göras i Inhambane så tillfrågades barnen hur de ville ha det. Även mammorna är nöjda med resultatet. ”Mina barn anpassar sig bra i det nya samhället, de har fått många vänner här. Jag ser ofta att andra barn kommer och leker med dem och det gör mig glad för att de kan bygga vänskaper de kan ha under en lång tid framöver”, säger barnbymamman Rainha. Familjerna har även börjat odla själva i trädgården, vilket lär barnen hur man kan odla sin egen mat.

Det har också visat sig att vissa av barnen i barnbyn har kunnat återförenas med sin biologiska familj. Det här sker bara om det är för barnets bästa och om barnet själv vill det. Den biologiska familjen kan efter det få stöd av oss genom vårt familjestärkande program. I det familjestärkande programmet får familjerna skräddarsytt stöd efter varje enskild familjs specifika situation och behov. Målet är alltid att familjen ska kunna hålla ihop, ta sig ur sin svåra situation och på sikt stå på egna ben. Det här har lett till att vi kan ha färre barn i familjerna, vilket ger barnbymamman mer tid för varje barn.

Dare4Care priset belönar innovativt tänkande och framgångsrika projekt i våra SOS-program. Priset kommer att ges till projekt som är bra exempel på hur vi uppfyller våra mål i praktiken. Vinnarna av det första Dare4Care-priset kommer att presenteras i januari 2018.

 

Bildtext: Bilden är på några av barnen i vår barnby i Moçambique. Foto: Jeanne Wilson

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2017-09-12

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här