Artikel

Så minskar José våldet i hemmen

I en liten stad i Moçambique jobbar José med att öka jämställdheten i samhället – en familj i taget. Han jobbar med SOS Barnbyars pappaprogram Active Fatherhood.

− I Active Fatherhood pratar vi om jämställdhet för män och kvinnor. Inget arbete hemma är bara för män eller bara för kvinnor. Vi pratar om hur de har det hemma, säger han.

I sitt arbete möter han pappor som är en del av ett strukturellt problem. Pappor som själva uppfostrats i hem, som inte har varit jämställda.

– Vi pratar om arvet från deras pappor. Om att den uppfostran deras pappor gav dem, den negativa uppfostran, inte ska föras vidare till deras barn, säger han och fortsätter:

– En av papporna har berättat att hans pappa brukade säga att man inte får äta om man inte arbetar. Och om du inte arbetar blir du slagen. Den här pappan fortsatte på samma sätt med sina barn, men efter flera sessioner insåg han att det inte behövde vara så.

José sprider också kunskap om olika typer av våld kvinnor och barn utsätts för i hemmet. Han berättar bland annat om fysiskt våld och ekonomiskt våld. Han arbetar även för att pappor ska vara mer deltagande i hushållet.

− Männen måste också sköta hushållet. Han måste också lyssna på barnen och vara deltagande i deras utbildning och skötsel. Han måste bada dem, ge dem mat.

Programmet har resulterat i att konflikter och våld i hemmen minskar och att papporna får en ökad öppenhet och förståelse för frågor rörande genusbaserat våld och reproduktiva rättigheter. José ser stora förändringar i papporna.

– Efter den här utbildningen börjar män och kvinnor förstå varandra. De hjälps åt med hushållet, tvättar, går på promenader och till affärerna tillsammans.

Hittills är Active Fatherhood implementerat i SOS Barnbyars program i Benin, Bolivia, Moçambique, Peru och Togo. Resultaten är mycket goda på individ-, familje- och samhällsnivå. Vi ser en tydlig förändring vad gäller såväl kunskap som attityder och normer, samt förändringar i männens beteende. Män som deltagit i projektet blir mer delaktiga i barnens uppväxt samt familjelivet med allt vad det innebär.

 

Text och bild: Kristina Wärngård

 

Det här är Active Fatherhood

Dela inlägget

Publicerad: 2024-03-19

Liknande

Artikel

Solpaneler som förändrar livet

I Moçambique lever över hälften av befolkningen utan elektricitet. Och vid 18-tiden blir det kolsvart. Två familjer som hittills levt utan elektricitet är Ezedias och Cacildas. De går SOS Barnbyars yrkesutbildning i montering av solpaneler och hoppas kunna bidra både till mer elektricitet i närsamhället, effektivisera sina företag inom sömnad och försörja sina familjer.

Läs mer här

Artikel

Klimatsmart odling leder till mindre fattigdom

Klimatförändringarna slår hårt mot de som lever i fattigdom i Moçambique. Skördarna, som hela familjer livnär sig på, misslyckas. Det leder till näringsbrist, svält och än mer fattigdom. För att stötta familjerna stöttar SOS Barnbyar jordbruksgrupper, där föräldrar lär sig att anpassa sin odling till klimatet och att odla på ett klimatsmart sätt. Fembarnsmamman Aissa är en av dem.

Läs mer här

Artikel

Så skyddar skolungdomar miljön

I Moçambique är det regn när det ska vara varmt. Och när det är varmt är det varmare än någonsin. Skördarna dör och gamla sätt att odla fungerar inte längre. Familjer lider av undernäring och svår fattigdom. I SOS Barnbyars ungdomsklubbar i landet får skolungdomar kunskap om hållbar odling, som både är bättre för klimatet och ger större skördar.

Läs mer här