Artikel

Samhället sviker ungdomar

Förra veckan släppte vi rapporten Glappet som handlar om situationen för unga som lämnar samhällsvård i Sverige. Den belyser glappet som finns mellan målgruppens behov och det begränsade stöd som erbjuds idag, samt vad som krävs för att minska glappet. I samband med rapportsläppet anordnade vi en konferens där de unga själva fick dela sina erfarenheter och experter, forskare och politiker diskuterade vägen fram.

Alireza, Lwam och Ali, som nyligen har lämnat samhällsvård, deltog i panelen. Foto: Johanna Perwe

– Samhället sviker idag dessa barn och unga på alla nivåer, säger Carina Ohlsson, särskild utredare för Utredningen om barn och unga i samhällets vård, under konferensen.

Under konferensen påtalade ungdomarna de stora skillnaderna de upplever mellan Sveriges kommuner, vilket bara kan lösas om man lagstiftar kring ämnet på nationell nivå.

− Det är ett väldigt lotteri för de här barnen, var de placeras, säger Carina Ohlsson.

Ungdomarna säger även att de inte var redo när de var tvungna att lämna samhällsvård.

– Jag skulle vilja ha mått bra psykiskt innan jag bodde själv. För sen känner man sig ensam, har mycket ansvar för att betala hyra och hitta en lägenhet, säger Lwam, som flyttade när hon var 21. Ali, som också nyligen lämnat samhällsvård håller med:

– Jag kände nu är jag vilse. Det kändes verkligen inte bra, säger Ali.

Jan Jönsson, gruppledare och oppositionsborgarråd för Liberalerna i Stockholms stad, håller med om bilden och beskriver Socialtjänstens arbete med dessa ungdomar som bristfälligt.

– Socialtjänsten är väldigt akutstyrd i många fall. Man har mycket fokus på själva placeringen, men sen när den väl är gjord går man vidare till nästa barn. Det är då det blir så att man släpper ansvaret, säger han.

Ulrika Westerlund, riksdagsledamot socialutskottet och talesperson för barnrättsfrågor för Miljöpartiet, har efter möten med SOS Barnbyar lämnat en motion för bättre stötta ungdomar som lämnar samhällsvård.

– Det är väldigt få personer som står på egna ben som 18-åringar, även om man har haft optimala förutsättningar, säger hon.

Alireza, som nyligen har lämnat samhällsvård, menar att förändringarna behöver komma snabbt.

– Jag har sett kompisar, som har gått från att vara jätteskötsamma personer till någon som gömmer sig från polisen inom sex månader, säger han.

Se hela konferensen nedan.

Ta del av Glappet

Stort tack till alla som deltog i konferensen!

Dela inlägget

Publicerad: 2023-12-12

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Öppet brev till utrikesministern: Barnen i Gaza behöver skydd nu

I fredags, 15 december, skickade SOS Barnbyar ytterligare ett brev till regeringen om barnens situation i Gaza. Denna gång till utrikesminister Tobias Billström. Ta del av brevet.

Läs mer här