Nyhet

Skydd av barn kan inte vänta

Foto: Katerina Ilievska

Med stor oro ser vi hur kriget i Ukraina gör barn till lätta offer för övergrepp, exploatering och trafficking. För att säkerställa att hjälpinsatser inte bidrar till ytterligare trauman och risker behöver vi ta utgångspunkt i tre grundläggande frågor som vi tagit fram tillsammans med World Childhood Foundation och Erikshjälpen.

Vem är barnet?
Säkra identifiering och registrering av barn som flyr. Utan registrering finns inga spår om ett barn försvinner eller separeras från sina anhöriga. All hjälp behöver samordnas med ansvariga myndigheter.

Vem är barnet tryggt med?
Viktigast för barn är att få vara tillsammans med sina syskon och föräldrar. Om de kommit ifrån varandra ska allt göras för att familjen ska kunna förenas igen. Placering på barnhem och adoptioner i en katastrofsituation riskerar leda till att barn förlorar sin familj för alltid.

Barn som flyr och har varit med om traumatiska händelser behöver nära, varaktiga relationer med vuxna som de är trygga med. Den ges bäst av närstående och andra som känner barnen och pratar samma språk. När föräldrar och andra anhöriga själva är i kris behöver de ges stöd. För många är en stabil och normaliserad vardag med utrymme för lek och närhet tillräckligt för att börja läka. De barn som behöver det måste ges professionellt traumastöd.

Vad vill barnet?
Barn behöver förstå vad som händer och själva få påverka sin situation i den mån det är möjligt. Det är vuxnas ansvar att lyssna på barnet och begripliggöra det som händer.

Dela inlägget

Publicerad: 2022-03-11

Liknande

Nyhet

Familjer evakuerades från Charkiv

SOS Barnbyar har evakuerat 17 familjer från våldet i Charkiv till västra Ukraina. Där har de fått boende för de närmaste månaderna. Nu slipper barnen höra flyglarmen under nätterna.

Läs mer här

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Nyhet

20 miljoner från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt i Ukraina

För att öka antalet familjehem i Ukraina, och stärka de existerande, får SOS Barnbyar 20 miljoner från Postkodlotteriet för att genomföra ett Drömprojekt.

Läs mer här