Etikett: Benin

Kategorier
Vad vill du läsa om?

Nyhet

Tsunamin i Indonesien: Tusentals barn är i akut behov av hjälp

Läget i Indonesien är fortsatt kritiskt. Naturkatastrofen har skördat många liv, och tusentals barn har förlorat sina hem och familjer. Men nu är hjälp från SOS Barnbyar Indonesien på plats i Palu, Sulawesi. Personalen från SOS Barnbyar består av psykologer, lärare och socialarbetare och ytterligare ett team ansluter nästa vecka. Personalen fokuserar framför allt på att skydda de barn &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/tsunamin-i-indonesien/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Genève: Ungdomsråd som står upp för mänskliga rättigheter

Två representanter från SOS Barnbyars ungdomsråd delade med sig av sina erfarenheter som människorättskämpar i samband med ett möte som FN bjöd in till nyligen i Genève, Schweiz. Agnes, 12 år, från SOS Barnbyar Benin och Haneen, 15 år, från SOS Barnbyar Palestina, är båda aktiva i barnrättsfrågor i sina egna länder. Under dagen, som &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/ungdomsrad-star-upp-for-manskliga-rattigheter/">Continued</a>

Läs mer här

Nyhet

Ny barnrättslag: Stärkta rättigheter för barn i Benin

En ny barnrättslag är införd i Benin. Lagen har antagits efter många års arbete med att stärka barns rättigheter, som utförts av bland annat SOS Barnbyar i Benin. Som en följd av det arbetet har nu SOS Barnbyar i Benin blivit ombedd att utvärdera landets statliga barnhem, för att säkra kvaliteten på verksamheten. SOS Barnbyar &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/starkta-rattigheter-for-barn-i-benin/">Continued</a>

Läs mer här