Nyhet

Ny barnrättslag: Stärkta rättigheter för barn i Benin

En ny barnrättslag är införd i Benin. Lagen har antagits efter många års arbete med att stärka barns rättigheter, som utförts av bland annat SOS Barnbyar i Benin. Som en följd av det arbetet har nu SOS Barnbyar i Benin blivit ombedd att utvärdera landets statliga barnhem, för att säkra kvaliteten på verksamheten.

SOS Barnbyar i Benin har under många år arbetat för att stärka barns rättigheter i landet och ingår i ett nätverk bestående av 50 barnrättsorganisationer. Tack vare nätverkets arbete antog Benin 2015 en barnrättslag, ”Child Code”, som stärker barns rättigheter i landet, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och ”UN Guidelines for alternative care of children”.

Efter att lagen blev antagen har SOS Benin arbetat för att sprida kunskap om lagen och barns rättigheter genom att informera och undervisa lärare, rektorer och lokala ledare och beslutsfattare. Det arbetet har i sin tur medfört att SOS Barnbyar i Benin är en av barnrättsorganisationerna som av landets regering blivit ombedda att utvärdera kvaliteten på de statliga barnhem som finns i Benin. En av SOS Benins medarbetare är nu en av medlemmarna i den statliga utvärderingsdelegationen.

 

Dela inlägget

Publicerad: 2018-09-07

Liknande

Nyhet

Debattinlägg: Biståndet bör riktas mot barnen

Väpnade konflikter pågår på många platser runt om i världen. Även om det är jobbigt och obehagligt behöver både allmänheten och Sveriges regering orka med att ta in att oskyldiga barn dör i konflikter varje dag, året runt, skriver Petra Nyberg, tillförordnad generalsekreterare på SOS Barnbyar.

Läs mer här

Artikel

Fler verktyg för att förebygga brott – det här tycker SOS Barnbyar

Remissvar: Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. DS 2023:15

Läs mer här

Artikel

En uppväxt fri från våld − därför välkomnar vi utredningens förslag

Remissvar En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Läs mer här