Nyhet

Ny barnrättslag: Stärkta rättigheter för barn i Benin

En ny barnrättslag är införd i Benin. Lagen har antagits efter många års arbete med att stärka barns rättigheter, som utförts av bland annat SOS Barnbyar i Benin. Som en följd av det arbetet har nu SOS Barnbyar i Benin blivit ombedd att utvärdera landets statliga barnhem, för att säkra kvaliteten på verksamheten.

SOS Barnbyar i Benin har under många år arbetat för att stärka barns rättigheter i landet och ingår i ett nätverk bestående av 50 barnrättsorganisationer. Tack vare nätverkets arbete antog Benin 2015 en barnrättslag, ”Child Code”, som stärker barns rättigheter i landet, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och ”UN Guidelines for alternative care of children”.

Efter att lagen blev antagen har SOS Benin arbetat för att sprida kunskap om lagen och barns rättigheter genom att informera och undervisa lärare, rektorer och lokala ledare och beslutsfattare. Det arbetet har i sin tur medfört att SOS Barnbyar i Benin är en av barnrättsorganisationerna som av landets regering blivit ombedda att utvärdera kvaliteten på de statliga barnhem som finns i Benin. En av SOS Benins medarbetare är nu en av medlemmarna i den statliga utvärderingsdelegationen.

 

Dela inlägget

Publicerad: 2018-09-07

Liknande

Nyhet

SOS Barnbyar i Almedalen om rätten till en trygg uppväxt

SOS Barnbyar finns på plats och kommer såväl arrangera som delta i ett antal seminarier under årets Almedalsvecka. Seminarierna handlar om unga som lämnar samhällsvård i Sverige, rätten till trygg uppväxt samt samarbetet mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet.

Läs mer här

Artikel

EU − Säkra framtiden för människor som flytt Ukraina!

Barn som flytt Ukraina behöver trygghet i EU även i framtiden. När EU:s massflyktsdirektiv löper ut om ett år riskerar barn och familjer att hamna utanför samhället.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här