Nyhet

Genève: Ungdomsråd som står upp för mänskliga rättigheter

Två representanter från SOS Barnbyars ungdomsråd delade med sig av sina erfarenheter som människorättskämpar i samband med ett möte som FN bjöd in till nyligen i Genève, Schweiz. Agnes, 12 år, från SOS Barnbyar Benin och Haneen, 15 år, från SOS Barnbyar Palestina, är båda aktiva i barnrättsfrågor i sina egna länder.

Under dagen, som anordnades av FN:s barnrättskommittée, diskuterades ämnet ”Skydda och stärka barn som rättskämpar”. På plats var experter och beslutsfattare inom mänskliga rättigheter samt över 60 barn och ungdomar som delade med sig av sina berättelser och önskemål kring hur de vuxna bör arbeta med barnrättsfrågor.

Agnes var utvald från SOS Barnbyars program för att säkerställa att även röster från barn i alternativ omsorg, som till exempel de barn som bor i barnbyar, fick var med i debatten. I det arbetet har hon bland annat pratat med beslutsfattare om ämnen som utnyttjande av barn och sexuellt ofredande i skolor.

”Jag mår så dåligt. Jag har alla mina rättigheter, men så är det inte för alla barn. Medan jag behandlas väl och välkommen i min familj, så får andra lida. Den vetskapen motiverade mig att själv engagera mig för att alla ska få samma möjligheter. Alla barn borde ha rätt att försvara sig själv,” sa Agnes. Den strävan stärkte henne att höja sin röst i ämnet.

Barn som människorättskämpar

Haneen är medlem i det palestinska ungdomsrådet. Hon har arbetat för papperslösa barn och bland annat tagit fram informationsmaterial för barn som handlar om att öka kännedomen och barns rättigheter och säkerhet. Hon har bland annat varit inbjuden till Utbildningsdepartementet för att ge råd kring skolmiljö och skolfrågor.

”Det är tack vare den kärlek och omsorg jag fick av min barnbymamma som gör att jag ens är här idag,” sa Haneen.

För SOS Barnbyar är arbetet med barnrättsfrågor grundläggande för att kunna erbjuda omsorg av hög kvalitet för de barn, som av olika skäl saknar föräldrar. Varje barn har rätt till bra omsorg i en stärkande och positiv miljö, oavsett om de bor med sina biologiska föräldrar eller i alternativ omsorg, till exempel med en barnbymamma. I löftet att erbjuda en god omsorg ingår också att stärka barnen att stå upp som människorättskämpar. Som en del av vårt opinionsarbete så uppmuntrar vi och stödjer ungdomar att höja sin egen röst och vara aktiva i sammanhang där beslut fattas.

”Genom att stärka och lyssna på unga vuxna, kan vi hjälpa dem att utforma sina egna liv och sammanhang. Diskussioner som de här betyder att viktiga beslutsfattande kan samarbeta med ungdomar och följa deras rekommendationer,” förklarar Alan Kikuchi-White, som var en av representanterna från SOS Barnbyars internationella kontor på plats. ”Huvudbudskapet som dagen bar med sig var ’gör inget som berör oss, utan oss’ – förstärkte också vikten av ett äkta och nära samarbete mellan beslutsfattare och de unga.”

Foto: Leonora Barclay

Dela inlägget

Publicerad: 2018-10-05

Liknande

Artikel

Sverige – barn har rätt att komma till tals

Sveriges radio ekot har nyligen rapporterat att ”i vart tredje fall ekot granskat där barn under 15 år omhändertogs på grund av eget beteende, framgår inte barnens inställning till vården.” SOS Barnbyar tycker att Sverige behöver göra bättre.

Läs mer här

Nyhet

Almedalen 2023: Barnbyar i Sverige?

Vilket glapp ska civilsamhället fylla för unga och barn om välfärdssamhället abdikerar? Det diskuterades under ett seminarium vi arrangerade i Almedalen

Läs mer här

Nyhet

Almedalen 2023: Varför struntar samhället i unga som lämnar samhällsvård?

SOS Barnbyar vill uppmana kommuner att göra mer utifrån den befintliga lagstiftningen och vill även på lång sikt se en förändring i socialtjänstlagstiftningen.

Läs mer här