Så stöttar vi familjer i Sverige

Foto: Maja Brand

SOS Barnbyar har under flera år bedrivit nationell programverksamhet. År 2020 startade arbetet med att stötta familjer som kommer på anknytning till ensamkommande barn och ungdomar.

Det familjestärkande programmet har sin utgångspunkt i en kartläggning som gjordes i verksamheten. Utredningen visade på tydliga brister hos myndigheterna gällande samordning kring mottagning av familjer som kommit till Sverige på anknytning till sina barn. Verksamhetens främsta uppgift är att stötta målgruppen mot ett självständigt liv och egenmakt – där de har en stark anknytning och inkludering i samhället.

För att uppnå just det stöttas individerna mot egen försörjning genom följande:

  • Vi ger dem verktyg som leder till eget och långsiktigt boende.
  • Vi ger dem verktyg som leder till studier, arbete eller entreprenörskap.
  • Vi ger dem stöttning mot en tydlig och begriplig samhällsorientering.
  • Vi skapar en tydlig grund för att de ska få god kännedom om det svenska hälsosystemet samt hälsoinsatserna som samhället erbjuder.
  • Vi syftar också till att hjälpa dem att skaffa sig ett tryggt och stabilt socialt nätverk och ett meningsfullt fritidsliv.

Så gör vi – alltid med barnen i fokus

 

Pågående projekt: Familjepartner

Under perioden februari 2023 – februari 2026 bedriver vi familjestärkande verksamhet med finansiellt stöd av Europeiska Asyl, Migrations & integrationsfonden (AMIF).

Familj som får stöd av SOS Barnbyars program sitter vid ett runt bord.

Avslutat projekt: Stöd till familjeåterförening

Med finansiellt stöd av Europeiska Asyl, Migrations & integrationsfonden (AMIF) bedrev vi år 2020-2022 ett projekt för att stödja återförenade familjer i etableringsprocessen.

Stödperson och familj i SOS Barnbyars familjestärkande program.

En del av Integrationspaketen

Genom vårt projekt Familjepartner stärker vi integrationen i Stockholm genom att fler kommer ut i arbetslivet.

*Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar cirka 400 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

Medlemsbevis integrationspakten, SOS Barnbyar

Kontakta oss

Sandra Jannati
Familjesamordnare
Stockholm
+46 709 433 328
Mejla Sandra

Synnöve Corson
Verksamhetsutvecklare
+46 708 433 268
Mejla Synnöve

Ramon Calvo
Familjesamordnare
Göteborg
+46 734 056 512
Mejla Ramon

Sara Kvarngren
Familjesamordnare
Stockholm
+46 708 433 346
Mejla Sara