SOS Barnbyar i Almedalen

Foto: Region Gotland

Besök oss i Almedalen!

I år arrangerar vi tre seminarier i Almedalen för att stärka barns rättigheter, både i Sverige och i de nära 140 länder där vi verkar. Kom och prata med oss på Barnrättstorget, Hamnplan, H209. Läs mer om seminarierna nedan.

Vi ses där!

Läs mer om vårt nationella arbete
""

Seminarier vi arrangerar

Fem glada ungdomar sitter vid ett bord och skålar i glas med läsk.
Foto: Maja Brand

25 juni, kl 12:00-12:45

Rätt till upprättelse – hur stärker vi barns rättigheter i praktiken?

6 av 10 svenska kommuner brister i stödet till ungdomar. Var tionde kommun menar att de inte lever upp till socialtjänstlagens krav i frågor om individanpassat stöd. Hur ser vi till att barn och unga inte behandlas som andra klassens medborgare i rättsstaten Sverige?
""

26 juni, kl 12:00-12:45

Näringslivet och civilsamhället – nya tider kräver nya lösningar

Samarbete mellan stat, civilsamhälle och näringsliv är nödvändigt för att stärka arbetet för barn och unga i utsatthet. Synen på bistånd och finansieringen av civilsamhället förändras både bland politiken och givarna, och kräver att gamla sanningar utmanas. Hur hittar vi nya finansieringsformer?
""

26 juni, kl 17:00-17:45

Ett svek mot ungdomar i samhällets vård

 

Samhällsvård är ett extraordinärt ingripande i en ung persons liv. När ett barn placeras i samhällsvård tar samhället på sig ett ansvar som påminner om föräldraansvaret. Trots detta finns det inga tydliga regler om kommuners ansvar för eftervården.

Vi står upp för barns rättigheter

SOS Barnbyar arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att möta behoven av sociala utvecklingen hos de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi arbetar för att påverka och förbättra policys som skyddar barn, stärker familjer och stödjer samhällen. Vi samarbetar med andra erkända aktörer som arbetar för att skydda och främja barns rättigheter.

Läs mer om vårt opinionsarbete

Nyhet

Almedalen 2023: Barnbyar i Sverige?

Vilket glapp ska civilsamhället fylla för unga och barn om välfärdssamhället abdikerar? Det diskuterades under ett seminarium vi arrangerade i Almedalen

Läs mer här

Nyhet

Almedalen 2023: Varför struntar samhället i unga som lämnar samhällsvård?

SOS Barnbyar vill uppmana kommuner att göra mer utifrån den befintliga lagstiftningen och vill även på lång sikt se en förändring i socialtjänstlagstiftningen.

Läs mer här

Artikel

Till EU: Därför är det viktigt att unga deltar i beslut

Zack och Aden från vårt ungdomsråd i Sverige, talade nyligen på en EU-konferens i Stockholm om vikten av barn och ungas delaktighet. På så sätt kan vi skapa mer inkluderande samhällen.

Läs mer här

Artikel

I ungdomsprogrammet hittade Ruth sin inre styrka

Ruth, 20, är ledig idag från sitt arbete på ett servicehem på Södermalm i Stockholm. Hon är glad över att slippa cykla runt som hon gjorde i hemtjänsten tidigare. Här har hon en fast adress och arbetskamrater. Jobbet går dessutom att kombinera med distansstudierna på Komvux. Även om hon inte vet exakt vad hon vill &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/almedalen/">Continued</a>

Läs mer här