Artikel

Anette Konar Riple: ”Vi tror på tryggheten i hemmet”

Expertis om hur man bygger inkluderande samhällen och om hållbar fastighetsutveckling. Det är några av styrkorna Heimstaden går in med i ett unikt partnerskap med SOS Barnbyar som inleddes under året. Dessutom skänker Heimstaden mer än 100 miljoner kronor årligen till SOS Barnbyar. Programchef Anette Konar Riple på Heimstaden berättar hur partnerskapet ska ge fler barn ett tryggt hem – och vikten av en värderingsstyrd kultur.

Heimstaden är idag Europas näst största bostadsfastighetsbolag med verksamhet i tio länder. De har en lång och gedigen erfarenhet av att ta hand om människor och skapa omtänksamma boenden. Ett tryggt hem är en viktig förutsättning för individuellt välmående och det är också bakgrunden till Heimstadens partnerskap med SOS Barnbyar.

Programchef Anette Konar Riple driver projektet ’A Home for a Home’ på bostadsfastighetsbolaget Heimstaden. ”Roligast med mitt arbete är att vi bygger något unikt som varken SOS Barnbyar eller Heimstaden gjort förut – och samtidigt ger ännu fler barn en chans att lyckas i livet.” Fotograf: Ida Eriksson

 

Partnerskapet går under namnet A Home for a Home. Det handlar om att ge en bättre vardag och ljusare framtid för barn och allas rätt att få växa och utvecklas i sitt samhälle. En önskan som är gemensam för både Heimstaden och SOS Barnbyar.

– Anledningen till att vi gick in i det här partnerskapet med SOS Barnbyar är att vi tror på tryggheten i hemmet. Alla behöver en plats att komma hem till där det finns omsorg och kärlek. Precis det som SOS Barnbyar står för, säger Anette Konar Riple.

A Home for a Home består av två delar. Dels en investering från Heimstaden på cirka 1 000 kronor för varje hem de äger – vilket motsvarar mer än 100 miljoner svenska kronor per år – till SOS Barnbyars program runt om i världen. A Home for a Home består också i att Heimstaden delar med sig av kunskap och kapacitet inom bland annat fastighetsutveckling och hållbara husbyggen.

– Vi kan bidra med vår expertis och till exempel hjälpa SOS Barnbyar att bli effektiva i underhåll och drift av fastigheterna i programmen. Dessutom skapar vi lokala aktiviteter och projekt tillsammans på våra europeiska marknader så att vi når ännu fler barn och familjer i utsatthet. Vi har många idéer och är i gång med några projekt redan, berättar Anette Konar Riple.

Långsiktighet ger effekt

Genom Heimstadens investering stöttas just nu ett 30-tal projekt i 19 länder i världen.

– Ett exempel är renoveringen av en barnby i Guinea-Bissau där hållbarhet och miljö står i fokus. I området stärks också lokalsamhället med kunskap och verktyg kring hur man kan arbeta mer klimatsmart. Ett annat är i Tjeckien där Heimstaden bidrar med lägenheter till bland annat unga mammor och pappor i utsatthet som stärks i sin föräldraroll. Det ger föräldrarna förutsättningar att skapa en säker och stöttande miljö för sina barn och ökar chansen att familjen håller ihop, idag och imorgon.

Just långsiktighet ser hon som central för att uppnå effekt.

– Både SOS Barnbyar och Heimstaden arbetar med komplexa frågor. Att ge fler barn ett tryggt hem är inget man gör på några månader. Om vi verkligen ska kunna skapa förändring behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt tillsammans mot vår gemensamma vision att alla barn växer upp i ett tryggt hem och får en bra start i livet, fastslår Anette Konar Riple.

Bidrar till värdegrunden

A Home for a Home skapar positiva effekter på flera nivåer. Dels genom att stötta familjerna i SOS Barnbyars program, dels genom ett ökat engagemang hos Heimstadens olika intressenter.

– Vi ser ett enormt engagemang och stolthet bland våra medarbetare att vara med och bidra till ett starkare samhälle. Framöver ser vi också möjligheter att involvera våra hyresgäster, partners och leverantörer i programmet. Vi sitter på ett stort nätverk med en enorm bredd av kunskap och kompetens som kan göra stor skillnad tillsammans, säger Anette Konar Riple.

Att samverka med olika aktörer ser hon som avgörande för att lyckas med målsättningen; att nå så många barn som möjligt och ge dem en bra start i livet.

– Bara genom samverkan med olika aktörer kan vi skapa den värld vi vill leva i.

Foto: SOS Barnbyar

”Vi ser ett enormt engagemang och stolthet bland våra medarbetare att vara med och bidra till ett starkare samhälle”

 

Skapa en värderingsstyrd kultur

✔️ Välj era värderingar med omsorg. Hitta frågor och värden ni verkligen bottnar i så att alla förstår vad de innebär och varför är de viktiga för oss. Då blir de på riktigt och tydligt för er själva, och andra, varför ni har valt de här värderingarna.
✔️ Lev efter era värderingar. Se till att alla förstår vad de innebär och förankra i organisationen. Era värden måste genomsyras i hur ni pratar med medarbetare och hur ni arbetar. Välj personal som står bakom era värderingar när ni nyanställer.
✔️ Följ upp så att ni vet att värderingarna efterlevs. Gör mätningar och håll tät dialog med personal så att kulturen är praktiskt tillämpad i verkligheten och att alla har chans att bidra till utveckling.
✔️ Våga ta ställning. Säg ifrån när någon inte lever upp till värderingarna och ta ställning för era värderingar. Det handlar både om att välja saker men kanske ännu viktigare att inte välja – eller att välja bort, när något känns fel.

A home for a home: Fyra områden i fokus

1. Ett tryggt hem när du växer upp
2. Ett tryggt hem för dig som lämnar samhällsvård
3. Social integration för dig i utsatthet
4. Självständighet och anställningsbarhet för dig som är ung

Om Heimstaden

Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Heimstaden förvaltar idag cirka 150 000 lägenheter i tio länder. Huvudkontoret ligger i Malmö, där bolaget också är grundat 1998.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2022-02-03

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här