Nyhet

”Att gå till skolan är läskigt för risken är stor att man blir våldtagen på vägen”

Demonstration i Tanzania

I Mufindi, Tanzania, vågar många flickor inte gå i skolan för att de riskerar att bli våldtagna, trakasserade och diskriminerade. ”Att gå till skolan är läskigt för risken är stor att man blir våldtagen på vägen,” säger en av flickorna i området. Många flickor kan heller inte gå i skolan för att deras utbildning inte prioriteras och om de går i skolan måste de ofta jobba innan och efter skoldagarna. I fattiga familjer jobbar många pojkar med familjens lantbruk och många flickor tvingas sälja sina kroppar. Området har också stora problem med HIV och AIDS, droganvändning, våld i hemmet, barngifte och tonårsgraviditeter. I Tanzania har var tredje flicka upplevt sexuellt våld innan de fyllt 18 år.

16 Days of Activism Against Gender-Based Violence

För att stärka flickor i området arbetar vi aktivt med att stödja familjer så att flickorna slipper sälja sina kroppar eller gifta sig. Vi vill att flickorna ska ha den barndom och framtid de har rätt till och möjlighet att koncentrera sig på sitt skolarbete. Vi arbetar även med att informera samhället om vikten av utbildning, barns rättigheter och jämställdhet genom att utbilda barn, lärare och skolpersonal, föräldrar, lokala myndigheter och samhället i stort.

En stor del i att påverka strukturella problem är att sprida kunskap. Det gör vi bland annat genom en kampanj som heter ”16 Days of Activism Against Gender-Based Violence”. Kampanjen har nått över 14 000 barn i området och 600 personer deltog i en demonstration mot våldsamheterna i landet. Vi engagerar också män och pojkar i kampanjen och arbetar med dem för att utmana den traditionella mansrollen, så att de i sin tur kan motverka sociala normer, beteenden och könsroller. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2019-10-02

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här