Artikel

Att göra skillnad på rätt sätt 

SOS Barnbyars hela verksamhet handlar om att göra skillnad. Att förändra saker, göra livet bättre för barn och ungdomar runt om i världen. Därför är det självklart att ordet ”resultat” spelar en stor roll. Men vad menar vi egentligen med resultat? Och hur vet man att man verkligen uppnått rätt resultat?   

Tonya Lilburn är programrådgivare på SOS Barnbyar Sverige och arbetar med att ta fram ramverk för att följa upp och koordinera de nationella och internationella programmen. Hon ger stöd i utvärdering och uppföljning så att det blir som man avsett från början. Med andra ord: hon hjälper de som jobbar med programmen att uppnå önskat resultat.

Sedan en tid tillbaka arbetar SOS Barnbyar internationellt utifrån RBM (Results Based Management) eller mål- och resultatstyrning som det heter på svenska.

– Det är ett förhållningssätt där man fokuserar på resultatet eller förändringen som man vill uppnå. En viktig del av det är hur man planerar en insats, alltså att man först funderar på vilken effekt eller förändring man vill uppnå med insatsen, säger Tonya.

Hur skiljer sig det från hur vi arbetat tidigare?  

– Det är väldigt lätt att man fokuserar på aktiviteter och frågar sig ”vad ska vi göra?” och sen definierar man vart man vill komma utifrån de aktiviteter man kan leverera. Mål- och resultatstyrning handlar mycket om att man ska börja med effekten och ta sin utgångspunkt i den effekt vi vill uppnå.

RBM som förhållningssätt ställer höga krav på att organisationen klarar av att kontinuerligt utvärdera sig själv. Om man inte hela tiden anpassar sig till det rådande läget och är öppen för lärdomar, uteblir resultaten.

– Det är som att ha en karta hela tiden, som man ska kolla – ”vart är vi på väg? Behöver vi justera oss?”. Till sist handlar det om att ha en lärande kultur, att jobba aktivt och strukturerat med att ta in lärdomar från det man gör. Det är lättare sagt än gjort. Det är väldigt lätt att man rusar vidare om man inte har en strukturerad uppföljning av lärdomar. Varför fungerade det här bra? Varför fungerade det dåligt? Vad ska vi lära oss av det? Och hur ska vi ändra oss för att kunna göra det bättre i framtiden?

Hur arbetar SOS Barnbyar med RBM i programmen? 

– Framförallt jobbar vi mycket internationellt med att se till att det finns en logik när man planerar sina insatser och att det är tydligt hur de här aktiviteterna kopplas till de effekter som vi vill uppnå. Vi jobbar också för att skifta fokus i vår rapportering från aktiviteter till effekter. Istället för att rapportera om hur många barn som finns i våra program, och vad vi har gjort under året vill vi rapportera mer om de effekter man har uppnått ute i fält.

Kan du ge ett exempel?  

– Om vi säger att vi har en insats som handlar om att ge föräldraträning till exempel. Då är det lätt att man fokuserar på ”så här många föräldrar fick utbildning i positive parenting”. Men det som kan vara knepigare, det är ju hur de använder den kunskapen. Blev det en förbättring i relationerna i familjen? Det är den effekten man vill fokusera mer på, vad blev det för effekt när de faktiskt använder den kunskapen de fick. Att arbeta med RBM är viktigt, inte bara för att uppnå bättre resultat i programmen, utan även för att ge givare och partners en bättre bild av vilken insats de gör, menar Tonya Lilburn. Att på ett tydligt sätt kunna visa att stödet faktiskt gör en konkret skillnad blir enklare på det här viset.

– Det räcker inte att ha en allmän känsla, vi vill ju jobba evidensbaserat och kunna säga till de som investerar i oss att ”era pengar ger ju faktiskt effekt”. Vi kan visa det på ett tydligt sätt. Det handlar om att uppnå den effekten vi vill ha, men också att kunna tydligt visa på den effekten. Men också att vi vill lära oss av våra misstag och framgångar. Bli bättre på att göra det vi gör, helt enkelt.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-11-16

Liknande

Artikel

Så mår barnen i Gaza efter evakueringen

I slutet av maj tvingades vi evakuera vår barnby i Rafah helt och flytta barnen och familjerna som sökte skydd där till tältläger i centrala Gaza. Situationen runt barnbyn var alldeles för farlig. Reem Alreqeb Reem, tf programchef i Gaza, var med under och efter evakueringen.

Läs mer här

Artikel

"Det kommer finnas något bättre"

Sedan oktober har Islam flytt fyra gånger inom Gaza med sin sjuka man och sina sju barn. De hittar ingen trygghet någonstans och det påverkar deras mentala hälsa. Nu bor de i SOS Barnbyars tältläger och får psykologiskt stöd.

Läs mer här

Artikel

Israa tvingades fly sitt barndomshem

När kriget bröt ut sökte Israa skydd i vår barnby i Rafah, där hon växte upp och känner sig trygg. Men i slutet av maj blev situationen runt barnbyn för farlig och hon evakuerades till SOS Barnbyars tältläger i Deir al Balah.

Läs mer här