Banbymammor

Det här är SOS Barnbyars mammor

SOS Barnbyar har ca 6 000 mammor som är anställda i våra över 570 barnbyar runt om i världen. Mammor som ägnar sina liv åt att ta hand om, och ge en trygg och kärleksfull barndom till barn som saknar en förälders omsorg.

SOS Barnbyars mammor tar hand om mellan 7 och 12 barn och ser till att de får en trygg tillvaro och uppväxt i livet. För vi tror på att barn har rätt till rutiner i livet, mat på bestämda tider, en egen säng, en familj där de känner sig trygga och syskon som de kan busa med.

Vi är mycket noga när vi väljer vilka mammor som får arbeta hos oss och de får genomgå en utbildning på minst 6 månader. Att arbeta som SOS-mamma är inte ett vanligt jobb, det är ett sätt att leva, och kräver ett stort engagemang och förmåga. De ska skapa en trygg tillvaro för barn som kommer från väldigt olika livssituationer där många har blivit mycket illa behandlade av vuxna under lång tid.

Varför finns det så få barnbypappor och par anställda?

SOS Barnbyar har sedan starten goda erfarenheter av att anställa kvinnor som SOS-mammor. Dessa kvinnor har varit beredda att göra barnen och ungdomarna till en del av sina egna liv och någon de kunnat stå nära under en väldigt lång tid. De flesta som söker positionen är också kvinnor.

Det råder inga tvivel om att gifta par kan vara ett mycket bra alternativ till ensamstående kvinnor, speciellt när det gäller långsiktig utbildning och omvårdnad av barn. De senaste åren har ett antal gifta par tagit hand om barnbyfamiljer i flera europeiska länder. På senare tid har även enskilda män anställts som barnbypappor i Europa.

Övrig personal som stöttar SOS-mammorna

Förutom SOS-mammorna finns det annan personal som stöttar barnen och ungdomarna i deras utveckling i barnbyn. Exempel på sådan personal är barnbyledaren, föreståndare för ungdomsboende, assisterande mammor och pedagogisk personal som hjälper barnen med deras läxarbete, psykologer, sekreterare och annan omsorgspersonal. De ansvarar på olika sätt för att dessa barn ska växa upp till trygga och harmoniska vuxna.

Vill du bidra till att fler barn får en kärleksfull barndom med en trygg vuxen som står deras sida? Bli fadder idag och bidra långsiktigt.

Bli fadder