SOS Barnbyar Logo Orange

Vi tar det barnsliga på allvar för att kasta ljus på barnens behov. Därför har vi tagit fram Barnsliga Rättigheter som ska påminna vuxenvärlden om att barn har rätt till en trygg barndom – för bara då kan det barnsliga ta plats.

Vi står upp för Barnsliga Rättigheter

Med Barnsliga Rättigheter menar vi till exempel rätten att få gräsfläckar på knäna, rätten att skratta så att man får ont i magen och rätten att få springa snabbt och fritt. Rätten att slippa ta vuxenansvar och bara få vara barn – alltså det hela vårt arbete går ut på.

Det kan vara att vi stöttar familjer i utsatthet så att föräldrarna orkar skapa en varm och kärleksfull miljö, där barnen har en chans att växa och utvecklas. Eller att barn som står helt ensamma får komma till en familj där det finns en förälder, syskon och en trygg plats. Helt enkelt ger vi plats för det där magiska som betyder så mycket i barns liv men som bara uppstår där barn tillåts vara barn.

Du kan ge Barnsliga Rättigheter till fler barn!

Vill ni som företag investera i och stå upp för de Barnsliga Rättigheterna? Ge er gåva här

En bok om barns rätt att få vara barn

En viktig stund med ett barn eller en fin present till någon du tycker om. Med hjälp av lekfulla illustrationer och texter på barnens nivå, beskrivs vad som kan hända när barn får vara just barn.

Stöd oss och bidra till…

Frågor & svar

Vad betyder Barnsliga Rättigheter?

Barnsliga Rättigheter är allt magiskt som kan hända först när barns behov och rättigheter uppfylls, precis det barnkonventionen syftar till.

Först i en trygg kontext finns det plats för det barnsliga; att få gräsfläckar på knäna eller skratta tills man får ont i magen. Vi vill att barn ska få vara just barn – och inte behöva ta vuxenansvar. Därför kan något så enkelt som att få slå en kullerbytta i gräset symbolisera en trygg uppväxt.

Vad går pengarna till om jag ger en gåva?

Ditt bidrag går till att se till att fler barn får växa upp i trygghet i en familj.

Det kan användas i våra familjestärkande program där vi förebygger att familjer splittras på grund av till exempel fattigdom och sjukdom. Målet är att hålla ihop familjer så att barn inte förlorar sina föräldrars omsorg. Exempel på insatser är psykosocialt stöd, utbildning, yrkesutbildning för föräldrar eller mikrolån för att starta upp en verksamhet som familjen kan försörja sig på.

Det familjestärkande arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen. Om det skulle vara så att barnen saknar familj eller inte har möjlighet att bo med dem ordnar vi så att de får komma till en ny familj där det finns en förälder, syskon, möjlighet att gå i skolan och en trygg plats att komma hem till.

Är du intresserad av att läsa mer om vår ekonomi och effekten av din gåva? Det kan du göra i vår senaste årsredovisning och effektrapport. De hittar du här.

På vilket sätt är Barnsliga Rättigheter grundade i barnkonventionen?

Barnkonventionen är en grundläggande utgångspunkt för allt vårt arbete och utgör därmed en bas som vår verksamhet vilar på. När vi bedriver våra program beaktar vi alltid barnperspektivet (att vuxna säkrar barnets bästa), barnets perspektiv (att barnets eget perspektiv är med) och barnrättsperspektivet (att barnets rättigheter uppfylls). Varje Barnslig Rättighet grundar sig i barnkonventionen och de verksamheter som SOS Barnbyar bedriver för att förverkliga den, exempelvis genom våra familjestärkande program och globala familjeliknande omsorg – barnbyarna.

I grund och botten handlar det om att låta barn vara barn. Bara i en trygg barndom kan det barnsliga få ta plats. De Barnsliga Rättigheterna blir som små kvitton på att rättigheterna i barnkonventionen uppfylls.

Investera i de Barnsliga Rättigheterna med en företagsgåva?

Vill ditt företag ge en gåva och investera i de Barnsliga Rättigheterna? Klicka här.