Barnsliga Rättigheter


Det som uppstår när barn får vara barn och får sina rättigheter uppfyllda

Vi tar det barnsliga på allvar för att kasta ljus på barnens behov. Därför har vi tagit fram Barnsliga Rättigheter som ska påminna vuxenvärlden om att barn har rätt till en trygg barndom – där det barnsliga kan ta plats.

Med Barnsliga Rättigheter menar vi till exempel rätten att få gräsfläckar på knäna, rätten att skratta så att man får ont i magen och rätten att få springa snabbt och fritt. Att slippa ta vuxenansvar och bara få vara barn – alltså det hela vårt arbete går ut på.

Vi stöttar familjer i utsatthet så att föräldrarna orkar skapa en varm och kärleksfull miljö, där barnen har en chans att växa och utvecklas. Och för de barn som står helt ensamma ser vi till att de får komma till en familj där det finns en förälder, syskon och en trygg plats. Helt enkelt ger vi plats för det där magiska som betyder så mycket i barns liv men som bara uppstår där barn tillåts vara barn och deras rättigheter uppfylls.

Hitta ditt sätt att bidra

101 Barnsliga Rättigheter – en bok om barns rätt att få vara barn.

En viktig stund med ett barn eller en fin present till någon du tycker om. Med hjälp av lekfulla illustrationer och texter på barnens nivå, beskrivs vad som kan hända när barn får vara just barn.

Uppslag från SOS Barnbyars bok "101 Barnsliga Rättigheter". Rätten att få sin teckning uppsatt på kylskåpet.
Uppslag från SOS Barnbyars bok ”101 Barnsliga Rättigheter”

Beställ boken här

Stöd vårt arbete och bidra till att…

En familj med två barn och två vuxna.

stötta familjer så att de inte splittras

God omsorg för barn i en familj.

 barn som är ensamma får en familj

Vi påverkar regeringar och beslutsfattare. Står upp för barns rättigheter.

stärka barns rättigheter

Artikel

Dubbel familjeförsörjare – alltid nära till bus

Hon försörjer familjerna genom att sälja livsmedel från ett matstånd samt driver en butik och en restaurang som ligger längs en trafikerad väg i en av Somalilands kuststäder. Hodan är mycket omtyckt där de bor och hon lockar många kunder till sin butik med sitt glada bemötande och hjärtliga skratt. Hon ger sina kunder mycket &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barnsligarattigheter/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

En mammas hårda arbete för att nå sina mål

Gloria har ständigt ett leende på läpparna. Hon säljer grönsaker för att försörja sig och vill i framtiden bli eventplanerare och driva ett eget bageri. Men för att nå hit var hon tvungen att passera ett vägskäl i livet, ett vägskäl som blev början till något nytt.

Läs mer här

Artikel

Hon drömde om att bli en av flickorna med skolväska på axeln

Husen i barnbyn där Ary bor är varma och välkomnande. När hon kom dit som fick hon äntligen den trygghet hon förlorat efter att båda henne biologiska föräldrar dött. Innan hon kom till barnbyn bodde hon med sin faster, som hade knappa resurser, en bit utanför huvudstaden. Ary kunde inte gå i skolan och det &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barnsligarattigheter/">Continued</a>

Läs mer här

Artikel

”Jag är tacksam för att vi lyckades ändra vår historia”

– När vi klev innanför dörren fick vi en stor kram av vår SOS-mamma. Hon badade oss och hjälpte oss bli rena. Vi kunde inte se naglarna på fingrarna för att de var så uppätna. Det var så smärtsamt att bada att vi grät. Barnbyn blev en nystart för syskonen. Tidigare hade deras svårt alkoholiserade &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/barnsligarattigheter/">Continued</a>

Läs mer här

Frågor & svar

Vad betyder Barnsliga Rättigheter?

Barnsliga Rättigheter är allt magiskt som kan hända först när barns behov och rättigheter uppfylls, precis det barnkonventionen syftar till.

Först i en trygg kontext finns det plats för det barnsliga; att få gräsfläckar på knäna eller skratta tills man får ont i magen. Vi vill att barn ska få vara just barn – och inte behöva ta vuxenansvar. Därför kan något så enkelt som att få slå en kullerbytta i gräset symbolisera en trygg uppväxt.

Vad går pengarna till om jag ger en gåva?

Ditt bidrag går till att se till att fler barn får växa upp i trygghet i en familj.

Det kan användas i våra familjestärkande program där vi förebygger att familjer splittras på grund av till exempel fattigdom och sjukdom. Målet är att hålla ihop familjer så att barn inte förlorar sina föräldrars omsorg. Exempel på insatser är psykosocialt stöd, utbildning, yrkesutbildning för föräldrar eller mikrolån för att starta upp en verksamhet som familjen kan försörja sig på.

Det familjestärkande arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen. Om det skulle vara så att barnen saknar familj eller inte har möjlighet att bo med dem ordnar vi så att de får komma till en ny familj där det finns en förälder, syskon, möjlighet att gå i skolan och en trygg plats att komma hem till.

Är du intresserad av att läsa mer om vår ekonomi och effekten av din gåva? Det kan du göra i vår senaste årsredovisning och effektrapport. De hittar du här.

På vilket sätt är Barnsliga Rättigheter grundade i barnkonventionen?

Barnkonventionen är en grundläggande utgångspunkt för allt vårt arbete och utgör därmed en bas som vår verksamhet vilar på. När vi bedriver våra program beaktar vi alltid barnperspektivet (att vuxna säkrar barnets bästa), barnets perspektiv (att barnets eget perspektiv är med) och barnrättsperspektivet (att barnets rättigheter uppfylls). Varje Barnslig Rättighet grundar sig i barnkonventionen och de verksamheter som SOS Barnbyar bedriver för att förverkliga den, exempelvis genom våra familjestärkande program och globala familjeliknande omsorg – barnbyarna.

I grund och botten handlar det om att låta barn vara barn. Bara i en trygg barndom kan det barnsliga få ta plats. De Barnsliga Rättigheterna blir som små kvitton på att rättigheterna i barnkonventionen uppfylls.

Investera i de Barnsliga Rättigheterna med en företagsgåva?

Vill ditt företag ge en gåva och investera i de Barnsliga Rättigheterna? Klicka här.