Det här har vi åstadkommit

När vi mäter samhällsnyttan över tid så kan vi konstatera att sociala investeringar är lönsamma investeringar. Den genomsnittliga avkastningen på våra familjebaserade och familjestärkande program är 14 euro för varje investerad euro.

Social Return On Investment är 14 euro.* SROI mäter effekterna både på samhället; genom ökade skatteintäkter och minskade samhällskostnader, och på individnivå; genom till exempel starkare självförtroende, självförsörjning och förmåga att ge nuvarande och framtida barn en trygg uppväxt.

Framsteg i linje med hållbarhetsmålen

Arbetet görs i enlighet med FN:s hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals 2030 (SDG 2030), med tyngdpunkt på följande mål:

Mål 1 – ingen fattigdom
Mål 4
– god utbildning för alla
Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk utveckling för alla
Mål 10 – minskad ojämlikhet
Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17 – partnerskap

Utifrån hållbarhetsmålen är två klart uttalade målsättningar framtagna av SOS Barnbyar globalt. Den ena är att säkerställa att många fler barn har en jämlik möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den andra är att vi ska vara världens mest effektiva organisation som arbetar för barns rätt till en trygg uppväxt i en kärleksfull familjemiljö.

Här är några exempel på framsteg som SOS Barnbyar har åstadkommit i enlighet med SDG 2030.

  • 76 % av de barn som bor med en barnbymamma har utvecklats psykosocialt på motsvarande nivå som barn i samma ålder.****
  • 82 % av alla barn i skolåldern som gick i SOS Barnbyars utbildningsprogram har klarat sina studier, enligt medel/förväntan eller över medel/förväntan.****
  • 87 % av deltagarna i det nystartade mentorsprogrammet i Hammarkullen upplevde att de fått ett utökat nätverk.***
  • 48 % av de unga vuxna som fått hjälp att bli självständiga har idag heltidsjobb.****
  • 36 % av de föräldrar som lämnade de familjestärkande programmen blev självständiga och kunde stå på egna ben.**
  • 87 % av de som bodde hos en barnbymamma som barn och nu vuxit upp lever idag under stabila och trygga förhållanden.****
  • 91% av de som tidigare varit deltagare i SOS Barnbyars program och som själva blivit föräldrar har uppfyllt föräldraskapet på ett ansvarstagande sätt.**

*Boston Consulting Group, 2015

** Impact Insight: Result of Social Impact Assements in Seven Programme Locations, 2017

*** Utvärdering/ungdomsundersökning, mentorsprogrammet i Hammarkullen, 2018

**** Programme database (PDB), 2018