Familjebaserad omsorg

Vi arbetar för att hitta långsiktiga, hållbara lösningar för barn som saknar eller på grund av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar.

Genom placering i en barnby eller fosterfamilj får barnen komma till en miljö som i allt väsentligt liknar en hemmiljö. Barnen får bo i en familj med föräldrar och syskon. I de fall det finns biologiska syskon är vår utgångspunkt att de ska hålla ihop och få bo tillsammans.

Barnen integreras i närsamhället

Grunden i vårt arbete är att sätta barnen i fokus och det handlar om att anpassa insatsen till lokala förhållanden. När nya byar byggs eller när gamla byar renoveras integreras familjerna i närsamhället. Familjehusen ligger utspridda i bostadsområden istället för att ligga på samma markyta som i en traditionell barnby. Verksamheten kan även bestå av andra typer av familjebaserad omsorg som exempelvis fosterfamiljer.

Hon är mamma till 18 barn

Christine har arbetat som barnbymamma i Uganda i 16 år och har tagit hand om totalt 18 barn. Fler av dem är nu vuxna och studerar idag på universitet.

Läs mer om Christine