Utbildning Ukraina

”Att bygga ett nytt hus med pappa och leva ett lyckligt liv.” Teckning av Ivan, 8 år från Ukraina.

Det här gåvobeviset bidrar till vårt arbete för att ukrainska barn ska få sin utbildning. Det handlar till exempel om att ordna säkra klassrum, bistå med skolmaterial, underlätta distansundervisning med bärbara datorer och att stötta barnen med traumastöd.

Genom skolan får barnen kraft att utvecklas så att de kan förverkliga sina viktiga drömmar.