Utbildning Ukraina

”Att växa upp och hjälpa till att befria mitt land.” Teckning av Aleksandr, 14 år från Ukraina.

Gåvan du fått bidrar till SOS Barnbyars arbete för att ukrainska barn ska få sin utbildning. Det handlar till exempel om att ordna säkra klassrum, bistå med skolmaterial, underlätta distansundervisning med bärbara datorer och att stötta barnen med traumastöd.

Genom skolan får barnen kraft att utvecklas så att de kan förverkliga sina viktiga drömmar.