Artikel

Haiti – 10 år efter katastrofen

Foto: SOS Arkiv

Kaoset som följde jordbävningen i Haiti för tio år sedan lämnade många människor i desperata situationer. Många förlorade allt, och hade inte längre möjlighet att försörja sig. Familjer som tidigare hade levt helt vanliga liv tvingades ta till drastiska åtgärder för att överleva.

Många föräldrar såg inte att de hade något annat val än att lämna över sina barn till främlingar, i tron om att det skulle ge barnen ett bättre liv. Men främlingarnas agenda var ofta en helt annan. I de flesta fallen skickade föräldrarna sina barn direkt in i den värsta tänkbara mardrömmen – trafficking.

Ludginie var 12 år när hon blev bortlämnad 

– Jag minns det som om det var igår. Jag lämnade mitt hem tillsammans med främmande människor som sa att de skulle ta mig till USA. Mina föräldrar gick med på att jag skulle åka, eftersom de hade förlorat allt i jordbävningen och inte kunde försörja och ta hand om mig, säger Ludginie nu 22 år. 

Det visade sig att människorna som hon blev lämnad till inte alls hade så goda avsikter. Men för Ludginie slutade det trots allt väl, då bussen hon satt på tillsammans med andra 33 barn på väg in i trafficking stoppades av polis vid gränsen, och barnen kunde föras tillbaka till trygghet i en av SOS Barnbyar i Haiti.

Men traumat för en 12-åring som blivit bortlämnad av sina föräldrar till främlingar var redan ett faktum. Ludginie var skrämd, stressad och hade svårt att sova när hon först kom till barnbyn. Där fick hon stöd bland annat i form av traumabearbetning och efter ett tag i barnbyn började hon må bättre, och har idag växt upp till en trygg vuxen.

Den största tragedin i katastrofen

Den nationella chefen för SOS Barnbyar Haiti, påpekar att organisationen spelade en stor roll i att skydda barnen i efterdyningarna av jordbävningen 2010. Han beskriver det sättet som många föräldrar lämnade över sina barn till främlingar på som en av de största tragedierna efter naturkatastrofen.

SOS Barnbyar är den organisation som stannar kvar och gör skillnad för barnen i katastrofers efterdyningar

När den värsta stormen har lagt sig efter en katastrof och medierna har tystnat, försvinner organisationerna oftast en efter en. Och kvar står barnen. Barn som kämpar för att överleva. För när vi här hemma tänker att den värsta katastrofen är över, börjar de verkliga konsekvenserna för barn som lever kvar i den. 

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2020-03-11

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här

Artikel

Syrien: ett år efter jordbävningen

I den här intervjun ger Alaa AlKousa, ansvarig för katastrofinsatser på SOS Barnbyar i Syrien, en inblick i efterdyningarna av jordbävningen som drabbade norra Syrien och Turkiet för ett år sedan.

Läs mer här