Artikel

Här är årets ljusglimtar

Petra Nyberg, chef för programutveckling på SOS Barnbyar, berättar om lärdomar de kan dra från 2021 och vilka spännande projekt som är på gång under 2022. Nytänkande projekt som Baby Moto och Peppy Pals har gett fantastiska resultat och i år kan vi se fram emot mer.

För många har år 2021 varit ett år fullt av medgångar, motgångar och hemarbete. För Petra Nyberg har det varit fullt av utmaningar. Utmaningar som gjorts ännu svårare när hela världen har påverkats av pandemin. Ändå finns det mycket att vara stolt över.

– Jag är mest stolt över att vi fått i gång massor av verksamhet för ungdomar. Det är så viktigt att vi följer dem hela vägen ut och verkligen ger dem förutsättningar till ett självförsörjande och bra liv. Och där lyckades vi under 2021 på flera ställen få till bra program där de kan få det här stödet; utslussningen i samhället, utbildning, träning för att verkligen vara säkra på att de kan stå på egna ben, säger Petra.

Petra och hennes team har startat upp flera ungdomsverksamheter i Moçambique, Bangladesh och Centralafrikanska republiken. Fokuset har legat på de mjuka värdena.

– Ungdomarna behöver en stödperson som jobbar med dem med alltifrån vart de vill ta vägen i livet och vilken utbildning de vill gå till hur de ska klara sina relationer, berättar hon.

Vikten av att lyssna på behoven

Under året har de också arbetat närmare programmen i länderna och vikten av det är en av de lärdomarna de kommer ta med sig in i 2022.

– När jag var i Senegal i november insåg jag genom diskussioner med de som arbetar där vilka behov som finns när det kommer till ytterligare stöd för barn som lever på gatan och för att motverka barnäktenskap och så vidare. Vi måste arbeta med påverkan så att hela samhällen förstår att det måste bli en förändring, säger Petra.

Att verkligen lyssna på behoven är något de har gjort bra i Togo, där mödravård har varit svårt att få tillgång till i vissa områden. Det har lett till stora risker för både mammor och barn. Med projektet Baby Moto kan vårdpersonal nå mammorna med hjälp av motorcyklar. Projektet har varit så framgångsrikt att de nu ska utvidga det till flera platser i landet, så att fler mammor kan få stöd.

– Projektet har gett fantastiska resultat. Spädbarnsdödligheten har minskat och mammorna har färre komplikationer. Vi utvidgar nu ytterligare i Lomé och även till Atakpamé.

Nytänkande projekt ger fantastiska resultat

Petra och hennes team har flera spännande projekt att se fram emot under 2022. Att jobba mer med det preventiva familjestärkande arbetet till exempel och lägga ännu mer fokus på barnens mentala hälsa. Pilotprojektet med Peppy Pals mjukisdjur i Ukraina är ett projekt som visat fina resultat under förra året. Projektet stöttar barnens emotionella utveckling och lär både dem och deras vårdgivare att prata om känslor och sitt mentala mående.

– Vi vet alla hur viktigt det är att prata känslor, men i vissa kulturer är det jättesvårt. Därför är det viktigt att stötta barn och föräldrar att hitta ett språk att prata kring känslor redan när de är små. Det kan göra att så många problem blir lättare att lösa senare i livet.

Även i projektet Active Fatherhood jobbar vi med föräldrarollen och dessutom könsroller i familjer. Projektet kommer rullas ut i fyra länder under året.

Påverkansarbete ska ge långsiktighet

Under året kommer fokuset också ligga på att utöka och förbättra påverkansarbetet.

– Vi ska inte bara tänka att påverkan ska handla om att förändra en lagstiftning internationellt utan just den här påverkan i lokalsamhället – att få lokala beslutsfattare att fatta beslut som ligger i linje med barns rättigheter. Det är så man får långsiktig förändring. Vi kan stötta individ per individ, men får vi också lokala strukturer och lokala beslutsfattare att förändra sig så har vi gjort skillnad för en hel grupp för lång tid framöver.

Pandemin innebär fortfarande utmaningar

De kommer också jobba hårt med utmaningar som kommit som konsekvens av coronapandemin. Många familjer har hamnat i fattigdom och barnen som tvingats vara hemma från skolan under nedstängningarna riskerar att inte få komma tillbaka. I stället behöver de bidra till familjens försörjning.

– Många föräldrar har förlorat sina inkomster och har det väldigt tufft så vi behöver jobba än mer aktivt med familjerna, så att barnen ska prioriteras till skolan och familjerna ska klarar sitt uppehälle.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2022-01-28

Liknande

Artikel

SOS Barnbyar invald som expert i Socialstyrelsens nya råd

SOS Barnbyar har valts ut som en, av totalt 17 experter från civilsamhället, till nytt råd för barn och unga.

Läs mer här

Artikel

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Läs mer här

Artikel

Rop på hjälp från barnbyn i Rafah – brevet till utrikesministern

Barnen i vår barnby i Rafah, Gaza, är i akut fara efter uppgifter om attacker mot staden. Det finns ingen säker plats att fly till och trots hårt arbete har vi inte hittat ett säkert sätt för barnen att lämna Gaza.

Läs mer här