2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

2.1 Beroende på hur och i vilken utsträckning du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds via webbplatsen eller kommer i kontakt med oss på annat sätt kan vi komma att behandla olika kategorier av personuppgifter om dig. Vi behandlar endast dina personuppgifter för särskilda ändamål, till exempel för att skicka information till dig eller tillhandahålla dig den tjänst du har efterfrågat. Nedan hittar du mer information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i olika situationer.

2.2 När du väljer att bli fadder

När du som privatperson väljer att bli fadder hos oss behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna skicka nödvändig information till dig relaterad till ditt fadderskap, till exempel fadderbrev, samt för att kunna administrera betalningen, till exempel via autogiro, betal- eller kreditkort.

2.3 När du väljer att starta en insamling

När du som privatperson väljer att starta en egen insamling behandlar vi ditt namn, bostadsort (om detta fylls i av dig), e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter och språk för att kunna skicka generell information om SOS Barnbyar och nödvändig information relaterad till insamlingen, till exempel status på insamlingen eller tips relaterade till insamlingen, samt för att kunna administrera betalningen.

2.4 När du väljer att bli familjefadder

När du som privatperson väljer att bli familjefadder behandlar vi ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna skicka nödvändig information till dig relaterad till din roll som familjefadder, till exempel uppdateringar om vad du bidrar till, samt för att kunna administrera betalningen, till exempel via autogiro, betal- eller kreditkort.

2.5 När du väljer att testamentera till SOS Barnbyar

När du som privatperson väljer att testamentera till SOS Barnbyar behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och uppgift om de tillgångar du vill testamentera för att kunna administrera din testamentsgåva.

2.6 När du väljer att ge en gåva eller bidrag

  • När du som privatperson väljer att ge en gåva eller ett bidrag till SOS Barnbyar eller stödjer vår Katastroffond behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna skicka nödvändig information till dig relaterad till din gåva, bidrag eller ditt stöd till Katastroffonden (till exempel bekräftelse på att vi har mottagit ditt bidrag) och för att kunna administrera betalningen, till exempel via betal- eller kreditkort eller Swish.
  • När du som privatperson väljer att ge en engångsgåva via plus- eller bankgiro behandlar vi ditt namn, personnummer (om du anger ditt fullständiga namn och adress), adress och betalningsuppgifter för att kunna administrera betalningen, för att skicka bekräftelse på att vi mottagit ditt bidrag samt för att ge dig information om SOS Barnbyars arbete.
  • När du som privatperson väljer att ge ett bidrag via Swish eller sms behandlar vi ditt namn, telefonnummer, personnummer och adress, för att kunna skicka nödvändig information till dig relaterad till ditt Swish eller sms-bidrag, till exempel bekräftelse på att ditt bidrag är mottaget samt för att kunna administrera betalningen.

2.7 När du väljer att köpa ett gåvobevis eller minnesgåva

När du väljer att köpa ett gåvobevis i vår gåvoshop eller skänker en minnesgåva behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna administrera betalningen och leverera ditt gåvobevis eller bevis på minnesgåva till dig.

2.8 När du väljer att bli medlem hos oss

När du väljer att bli medlem hos oss behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss vilket inkluderar till exempel administration av din medlemskapsavgift och för att kunna kalla dig till våra årsstämmor.

2.9 När du väljer att engagera dig i våra frivilliggrupper

När du som privatperson väljer att engagera dig i någon av våra frivilliggrupper behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig och samordna frivilliga insatser samt för att ge relevant information kring SOS Barnbyar för din roll som medlem i en frivilliggrupp, till exempel information om SOS Barnbyars arbete och inbjudningar till olika event.

2.10 När du som privat givare donerar stora summor

När du som privatperson väljer att donera stora summor (gåvor till ett värde av minst hundratusen under två år) till oss behandlar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer och, i tillämpliga fall, ditt födelsedatum och passnummer för att kunna administrera betalningen, bjuda in dig till nätverksträffar och, i tillämpliga fall, i samband med att du deltar i en fältresa eller besöker våra program.

2.11 När du som privatperson ingår samarbetsavtal med oss

När du som privatperson väljer att ingå samarbetsavtal med oss behandlar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer och, i tillämpliga fall, ditt födelsedatum och passnummer för att uppfylla samarbetsavtalet, för att skicka information relaterad till samarbetet, bjuda in dig till nätverksträffar och, i tillämpliga fall, för att administrera ditt deltagande i en fältresa eller besök till våra program.

2.12 När vi skickar marknadsföring och information till dig via post

Vi behandlar ditt namn och adress för att via post kunna tillhandahålla dig generell marknadsföring om vår verksamhet och våra tjänster samt, i tillämpliga fall, uppdateringar som är relevanta för ditt engagemang, till exempel vår faddertidning.

2.13 När vi skickar marknadsföring och information till dig via sms

Vi behandlar ditt namn och telefonnummer för att kunna tillhandahålla dig generell marknadsföring om vår verksamhet och våra tjänster via sms.

2.14 När vi marknadsför oss via telefon

Vi behandlar ditt namn och telefonnummer för att kunna ringa dig och marknadsföra SOS Barnbyar och informera dig om hur du kan bidra till vår verksamhet.

2.15 När vi skickar marknadsföring och information via e-post

Vi behandlar ditt namn och e-postadress för att uppdatera dig kring vad som sker inom vår verksamhet och för att informera dig via våra nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden.

2.16 När vi marknadsför vår verksamhet via sociala medier

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att vi ska kunna marknadsföra vår verksamhet och informera dig om kampanjer och erbjudanden via sociala medier (Facebook och Instagram).
I vissa fall köper vi även målgrupper för Facebook och Instagram. I dessa fall sker ingen personuppgiftsbehandling hos SOS Barnbyar och för sådan behandling gäller respektive plattforms användarvillkor och integritetspolicy.

2.17 När du representerar en företagsgivare som ger gåvor till oss

När du representerar en företagsgivare som ger gåvor till oss behandlar vi ditt namn, position eller yrkesroll, e-postadress och telefonnummer för att tacka för er gåva samt för att tillhandahålla dig vårt nyhetsbrev och marknadsföring kring våra företagssamarbeten.

2.18 När du representerar en företagsgivare som vi har ett samarbete med

När du i egenskap av företrädare för ett bolag eller en organisation ingår avtal för ditt företags eller organisations räkning med oss för att bolaget eller organisationen önskar utföra till exempel pro bono-arbete, bli samarbetsföretag eller fadderföretag behandlar vi ditt namn, position eller yrkesroll, e-postadress, telefonnummer och, i tillämpliga fall, ditt födelsedatum och ditt passnummer. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med relevant representant eller organisation, för att kunna skicka nödvändig information till dig eller bolaget eller organisationen med hänsyn till ert engagemang, för att bjuda in dig till events, för att återrapportera kring det projekt ni stödjer samt för att administrera eventuella fältresor som du deltar i och för att administrera besök till våra program. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för publicering på vår hemsida eller i vår faddertidning i samband med presentation av företagssamarbeten eller för att vidareförmedla dina personuppgifter till någon av våra andra samarbetspartners inom ramen för gemensamma projekt.

2.19 När du i egenskap av företagsrepresentant eller representant för en organisation startar en egen insamling

När du i egenskap av företrädare för ett bolag eller en organisation väljer att starta en insamling för ditt företags eller organisations räkning behandlar vi ditt namn, bostadsort (om detta fylls i av dig), e-postadress, telefonnummer och språk för att kunna skicka information till dig relaterad till insamlingen, till exempel status på insamlingen eller tips relaterade till insamlingen, samt information om SOS Barnbyar.

2.20 När vi skapar statistik

De personuppgifter vi behandlar om dig kan även komma att användas för att vi ska kunna skapa och föra statistik samt, baserat på sådan statistik, kunna erbjuda relevant information, erbjudanden och marknadsföring.