Artikel

Metod stärker barns delaktighet: ”Jag har lärt mig att drömma stort”

En utvärdering av metoden visar att barnens självledarskap ökat genom att de har fått ett större inflytande över beslut som berör dem. Foto: Ellen Borell

Bakom ett av husen i barnbyn sitter ett femtontal barn på stolar, ställda i ring. De är placerade i skuggan, skyddade från den brännande solen. Förväntansfulla, med fokus på kvinnan i mitten som ska leda dagens session. Hon är ungdomsledare vid SOS Barnbyar och har barnens fulla intresse.

– Det finns olika sorts drömmar, säger hon och tittar på var och ett av barnen i ringen. De drömmar du har om natten, men också de drömmar som är kopplade till dina mål i livet. Det är de här drömmarna du ska tro på, för det är de här drömmarna du kan nå.

Med inlevelse berättar hon för barnen om varje människas ansvar att skapa sitt eget liv. Livets resa liknas vid en seglats. Skeppet är de lagar som ger dig rättigheter, skepparen är självledarskapet och seglet din egen delaktighet. Det vill säga den kraft som ger färden styrfart. Budskapet är att du behöver känna till dina rättigheter för att kunna ta tillvara på dem. Genom kunskap och träning i självledarskap, lär du dig också att ta ansvar för ditt liv – och därigenom också din egen framtid.

Stärker självkänslan

Dagens session är en av totalt tolv. Varje session har olika teman och pågår i upp till två timmar. Gemensamt för alla sessions är att barnens självkänsla och självförtroende ska stärkas. För att det ska fungera fullt ut är det också viktigt att SOS-mammorna deltar. De har placerat ut sig utanför barnens ring. I gruppövningen där man ska sjunga och dansa är de också med. Energinivån och stämningen är hög. När ungdomsledaren frågar barnen vilka drömmar de har är det många som räcker upp handen och vill svara. Det visar sig att det sitter en mängd framtida lärare, läkare, affärskvinnor och brandmän i ringen.

– Du måste tro att allting är möjligt. Gör en tidslinje så ser du hur vägen fram ser ut. Ta hjälp av det nätverk just du har tillgång till. Trots motgångar ska du aldrig ge upp din dröm, avslutar hon.

Öppnare dialog

I den här barnbyn har barnen, mammorna och ungdomsledaren arbetat med metoden i nästan två år. Men tanken är att övningen inte är över bara för att man har deltagit i alla sessioner. Den hålls hela tiden levande i gruppen eftersom nya barn kan ha kommit till barnbyn och de barn som tidigare varit för små för att delta, har blivit äldre.

En av mammorna, som varit med sedan starten, ser framför allt två saker som I decide my future har bidragit till.

– För det första har jag blivit medveten om att vi behöver ha en öppen dialog med barnen, speciellt flickorna, när de börjar bli vuxna. Jag har lärt mig att vi måste prata mer öppet om till exempel sexualkunskap och preventivmedel, för att jag ska kunna stödja dem i de här frågorna.

Hon berättar också att metoden inspirerat barnen att ta ansvar och förberett dem inför framtiden.

I decide my future har hjälpt barnen i skolan. Mina barn är mer delaktiga nu, även i hushållet. Pojkarna har lärt sig att städa och laga mat. Vi odlar lite på gården som vi tar hand om. Just nu odlar vi majs men när det blir kallare efter regnsäsongen odlar vi också andra grönsaker, berättar hon.

Involveras i besluten

Ett annat exempel är att barnen numera involveras i välkomnandet när nya barn kommer till barnbyn. De kan ge förslag på leksaker att köpa in och hur mottagandet ska läggas upp så att det nya barnet ska känna sig riktigt välkommet. De får också tycka till om veckomatsedeln och vilka inköp som ska göras i affären. Flera av barnen berättar också att de vågar prata mer med mammorna, sedan de börjat arbeta med metoden. Dialogen har blivit öppnare.

Marlene Rosendal, på SOS Barnbyar i Sverige, är en av initiativtagarna till I decide my future. Hon menar att barn som känner sig prioriterade och får utveckla sina drömmar, också vågar lita på sig själva och tar större ansvar för sin egen utbildning och framtid. Delaktighet handlar inte om att barnen ska bestämma allt hela tiden. Det handlar om att barnen ska behandlas med respekt, som kapabla medborgare. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem.

– Jag ser barnen som rättighetsbärare. Genom att veta vilka rättigheter de har, förstår de också att de är en del av ett större sammanhang. Med ett ökat självförtroende kommer också ett ansvarstagande som har en positiv effekt på barnets egen framtid och därmed samhället i stort.

Det var 2014 som SOS Barnbyar i Sverige började arbeta med metoden tillsammans med SOS Barnbyar i Moçambique. I processen har det ingått att ta fram en struktur, metodik och ett arbetsmaterial. Det hela har gjorts i nära samverkan mellan länderna. ’

– Det började som ett pilotprojekt i en av barnbyarna. Därefter har vi arbetat organiskt med utvärdering och utveckling löpande, för att skapa ett upplägg vi såg fungerade. En framgångsfaktor har varit att involvera mammorna, men även programcheferna och övrig personal, berättar Marlene Rosendal.

Större inflytande i besluten

Anna, 16 år, uppskattade när de pratade om respekt och att man själv kan skapa sin egen framtid.

I en oberoende utvärdering som Strategirådet genomförde på uppdrag av SOS Barnbyar var den samlade bedömningen av metoden mycket positiv.

– Den visade att barnens självledarskap ökat genom att de har fått ett större inflytande över beslut som berör dem, vilket är en förutsättning för att kunna utvecklas till självständiga, ansvarstagande individer. Utvärderingen visade också att metoden har bidragit till att flera av mammornas föräldraskap rört sig bort från ett traditionellt auktoritärt föräldraskap, till ett mer dialogbaserat och lyhört bemötande. Genom att utbilda ungdomsledarna i barnbyarna har I decide my future blivit ett självklart verktyg att arbeta utifrån i verksamheten.

– Ansvariga ledare, tillsammans med medarbetarna i Moçambique, bär nu ansvaret att förvalta den vidare så att barnens delaktighet fortsätter att vara ett självklart utgångsläge, berättar Marlene Rosendal.

Inom federationen används I decide my future nu som exempel på hur SOS Barnbyar arbetar med barns delaktighet och egenmakt, vilket är en del av federationens strategi mot 2030. Tanken är att metoden ska sjösättas i flera länder på sikt.

En av flickorna som var med på dagens session berättar vad metoden betyder för henne.

– Den lär oss att vi aldrig ska ge upp vår dröm. Jag har lärt mig att drömma stort.

Dela inlägget

Publicerad: 2021-05-06

Liknande

Artikel

Ungas tips för att visa att du finns där

Du får gärna vara lite barnslig ibland, är ett av tipsen. Du hittar hela listan här.

Läs mer här

Artikel

Barn har rätt att få säga sitt – så här jobbar vi

196 länder står idag bakom barnkonventionen. I Sverige är den lag sedan 2020. Den består av totalt 54 artiklar som fastslår vilka rättigheter barn har och hur man ska arbeta för att nå dem – och som styr hela SOS Barnbyars arbete. Den tolfte artikeln handlar om att stärka barns röster. – Artikel tolv säger &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/metod-starker-barns-delaktighet-jag-har-lart-mig-att-dromma-stort/">Continued</a>

Läs mer här