Artikel

Barn har rätt att få säga sitt – så här jobbar vi

sos-mamma i blommig skjorta och ler sitter i soffa med tre nyfikna barn och en bok i knät ena barnet pekar i boken
Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt – oavsett ålder. Foto: Jacob Fuhr

196 länder står idag bakom barnkonventionen. I Sverige är den lag sedan 2020. Den består av totalt 54 artiklar som fastslår vilka rättigheter barn har och hur man ska arbeta för att nå dem – och som styr hela SOS Barnbyars arbete. Den tolfte artikeln handlar om att stärka barns röster.

Marlene Rosendal, programansvarig på SOS Barnbyar.

– Artikel tolv säger att barn har rätt att delta och påverka i frågor som berör barnet. Följaktligen innebär det att vi vuxna har en skyldighet att lyssna, inkludera och lämna utrymme åt barn. Detta innebär att vi bjuder in barn och anpassar situationer så att barn de kan delta på ett meningsfullt sätt. Barn som blir lyssnade på lär sig att de har betydelse och är viktiga för någon annan, säger Marlene Rosendal.

Hon menar att barns delaktighet gör att vuxna tar mer välinformerade beslut samt att barn får en känsla av betydelse och utvecklar sin förmåga att ta ansvar.

– Genom att arbeta med barns inflytande förbereder vi även barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Det är ett viktigt steg för barnets utveckling mot att bli demokratisk medborgare. Därför lägger vi stor vikt vid att främja barns delaktighet och rätt att uttrycka sin åsikt i våra omsorgsprogram, säger Marlene Rosendal.

Det betyder att barn ska vara inkluderade och ha möjlighet att påverka sin vardag. Till exempel om veckomatsedeln, inköp till hushållet och gemensamma aktiviteter som planeras i barnbyarna. Det handlar också om synen på barn. Att se dem som kompetenta individer som bemöts med en ömsesidig respekt och hänsyn.

Att ta ansvar för sin egen framtid

Anna, 16, uppskattar metoden ”I decide my future”.

En metod vi jobbar med just nu i flera barnbyar är ”I decide my future”. Den går ut på att ge barn kunskap om vad de har för rättigheter, skapa delaktighet och stärka deras självledarskap. Genom workshops, föreläsningar och övningar tränas barnen i att uttrycka sin åsikt, stå upp för sig själva och ta ett ökat ansvar i sitt eget liv och framtid. Metoden är utvecklad av SOS Barnbyar i Sverige och Moçambique och ingår nu i strategin för hur SOS Barnbyar arbetar med ungas delaktighet globalt.

Anna, 16 år, bor i en barnby i Moçambique och är en av dem som använt metoden ”I decide my future”.

– Jag gillar ”I decide my future”. Den sessionen som betytt mest för mig var när vi stod upp och pratade om hur vi skulle respektera varandra och att vi själva skapar vår egen framtid, berättar hon.

Dialogen kring barns drömmar om framtiden är en viktig del i metoden. Vad man vill studera och arbeta med – och vilken väg som kan leda dit.

Rätten till sin egen kropp

När det handlar om rätten att bestämma över sin egen kropp och att ta hand om sin egen hälsa har SOS-föräldrarna en särskilt viktig roll, enligt Marlene Rosendal.

– Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är något vi kommer att ha extra fokus på framåt. Samtalen om de här frågorna måste ingå i föräldraskapet. I pandemins kölvatten har tonårsgraviditeter och barnäktenskap ökat. Om föräldrarna har kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och ansvarar för att förmedla den vidare, ökar också chansen att de unga själva kan navigera och påverka utgången i situationer som i annat fall kunnat stoppa deras framtidsdrömmar, säger Marlene Rosendal.

Bidrar till verksamhetsutveckling

Men det handlar inte bara om att barnen utvecklas och stärks genom att få tycka till i det vardagliga och sin egen situation. Deras delaktighet bidrar också till kvalitets- och organisatorisk utveckling och utformning av omsorgspraxis.

– För vår organisation innebär att lyssna på barnen och inkludera dem också att vi kan förbättra verksamheten och förändra där det behövs, säger Marlene Rosendal.

I samband med att ungdomsprogrammet i Stockholm startade bjöds en referensgrupp från målgruppen in för att tycka till om innehåll och upplägg. Och SOS Barnbyar precis beviljats stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att skapa ett lokalt ungdomsråd i Göteborg som ska säkra målgruppens delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.

– Vår plan framåt är att sätta ihop ett nationellt ungdomsråd som kan tycka till om olika frågor och verksamhetsutveckling som möter vår målgrupps behov i möjligaste mån, berättar Marlene Rosendal.

En av deltagarna i det internationella ungdomsforumet talar här om barns rättigheter vid European Development Days i Bryssel.

SOS Barnbyar har också sedan 2015 ett internationellt ungdomsforum – International Youth Coalition – som består av 20 deltagare från tio länder. Ungdomar som vuxit upp i någon av SOS Barnbyars program. Rådet bidrar till utveckling  av strategier och styrdokument som tas fram inom organisationen. Nu senast en användarguide om barns delaktighet för anställda på SOS Barnbyar, exempelvis SOS-föräldrar, som lanserades under året.

En röst i samhällsdebatten

Några av deltagare från SOS Barnbyars ungdomsprogram i Göteborg ingår i en så kallad ambassadörsgrupp som åker ut och föreläser på olika offentliga arenor i landet om hur det är att ta steget från samhällsvård ut i vuxenlivet.

– De bidrar till att sätta fokus på utmaningar där samhället behöver träda in och ta ett ökat ansvar, berättar Marlene Rosendal.

Tack vare flera nära samarbeten med andra internationella aktörer, organisationer och nätverk inom barnrättsfrågor, kan unga deltagare från programmen bli hörda även i större internationella forum. När FN presenterade sin nya ungdomsstrategi vid deras ekonomiska och sociala råds ungdomsforum nyligen, ECOSOC Youth Forum, var 28 ungdomar från SOS Barnbyars program med. Radica, 18 år, från Kosovo var en av dem.

– De här internationella träffarna motiverar och inspirerar oss att fortsätta jobba för ungas rättigheter. De hjälper oss att upptäcka nya möjligheter för ett självständigt och bra liv, berättar Radica.

Wilmot, 22 år, från Liberia var också på plats.

14-åriga Inoussa har vuxit upp i en barnby – och talat i FN.

– Jag vet att vi unga utgör en stor del av världens befolkning. Därför måste vi ges utrymme för att kämpa för frågor som påverkar vår framtid, säger Wilmot.

14-åriga Inoussa, som vuxit upp i en barnby i Niger, uttalade sig som enda ungdom när FN:s människorättsråd genomförde Nigers allmänna landsgranskning. För honom är uppgiften hedrande – och stärkande.

– Jag känner mig som en ambassadör för alla barn i landet när jag står upp för våra rättigheter. Det gör mig oerhört glad och ger mig självförtroende, berättar han.

När FN:s barnkonventionskommitté ska diskutera ”Barns rättigheter och alternativ omsorg” senare i år, är unga från SOS Barnbyars program inbjudna att bidra med ämnen till agendan.

Ungas kraft att förändra världen

SOS Barnbyar har också lanserat ett tvåårigt program som heter ”Youth Power”. I programmet får unga chans att initiera och utveckla olika idéer och innovationer som gör skillnad. De stärks själva och bidrar samtidigt till en bättre värld. Vid ett virtuellt möte under fem dagar nyligen deltog unga från 18 länder.

– En annan viktig insats för att säkerställa att ungas rätt att få uttrycka sin åsikt är att arbeta för att motverka digitala klyftor, säger Marlene Rosendal.

Flera satsningar pågår just nu på SOS Barnbyar inom ICT4D, det vill säga Information and Communication Technologies for Development. Bland annat ”Digital Villages” som ska höja den digitala kunskapen i barnbyarna och ”Youth Links” som också handlar om ökad kunskap inom området för att få fler unga i arbete. Under pandemin har omställning till onlineundervisning och distribution av digitala verktyg och andra hjälpmedel varit central.

– Genom att se till att de har tillräcklig kunskap och tillgång till bra teknik ger vi dem möjlighet att vara delaktiga i sitt samhälle och världen i stort. Både här och nu – och i framtiden, säger Marlene Rosendal.

Taggar

Dela inlägget

Publicerad: 2021-06-08

Liknande

Artikel

Så påverkas SOS Barnbyar av militärkuppen i Niger

För två månader sedan tog militären makten i Niamey. Kuppen i Niger fördömdes omedelbart av Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (ECOWAS), som införde kraftiga ekonomiska sanktioner mot landet och hotade med ett militärt ingripande.

Läs mer här

Artikel

Känslomässig trygghet är livsnödvändig

SOS Barnbyar i Marocko arbetar nu med lokala myndigheter för att stötta de barn som drabbats av jordbävningen i landet, och som nu står helt ensamma. Så här stöttar vi barnen som förlorat sina föräldrar i samband med jordbävningen i Marocko.

Läs mer här

Nyhet

Så mår barnen efter jordbävningen i Marocko

– Barnen var rädda när de kände skalven, men som tur är är barnbyn bra byggd och husen skadades inte. Barnen och ungdomarna, såväl som personal och fosterfamiljer är oskadade och i säkerhet, säger Samya El Mousti, SOS Barnbyar i Marocko.

Läs mer här