Hälsa och sjukvård

Foto: Mona van den Berg

Fattigdom, undernäring och orent vatten är de främsta anledningarna till att barn och familjer dagligen smittas och dör i sjukdomar som egentligen går att förebygga.

I SOS Barnbyars medicinkliniker runt om i världen erbjuds patienter information och rådgivning, första hjälpen vid akuta situationer och vaccinationsprogram. Vi arbetar på så sätt för att minska vanliga – men livsfarliga – sjukdomar såsom mässling, kolera, lunginflammation och malaria. Vi arbetar även preventivt för att förebygga hiv och aids och ger stöd och mediciner till de som redan drabbats.


654 600

så många nåddes av SOS Barnbyars sjukvårdsinsatser under 2023.

Vård och rådgivning till mödrar

Vi driver också mottagningar för mödra- och barnavård som ger stöd och hjälp till kvinnor före, under och efter förlossningar. Här får alla nyfödda barn nödvändiga vaccinationer och behandling om de blir sjuka. Gravida kvinnor följs upp med kontroller under hela graviditeten vilket förebygger och minskar spädbarnsdödligheten.

Exempelvis i Togo där vi med stöd från Apotea driver projektet Baby Moto. Våra barnmorskor åker ut till avlägsna byar och områden på terränggående motorcyklar för att nå fram med vård och rådgivning till mödrar.

Stöd för psykisk hälsa

Psykisk hälsa är en väsentlig del av våra insatser. I samband med humanitära kriser, när barn och familjer utsätts för trauma och ofta saknar tillgång till psykologiska tjänster.

För att barn ska kunna bearbeta traumatiska intryck och händelser de varit med om behöver de stöd till att kunna få vara bara barn igen. Därför arbetar vi även med traumhantering och psykosocialt stöd för att stötta barn, unga och familjer i utsatthet, krig och katastrof. Exempelvis i Ukraina där barn kan ta del av lekterapi på våra barnvänliga platser.

Läs mer i våra artiklar

Artikel

Så stöttar Baby Moto hela familjen

Även barnmorskor kan åka motorcykel! SOS Barnbyars projekt Baby Moto söker upp mödrar, gravida och barn som lever i utsatthet på landsbygden i västafrikanska Togo. Projektet stärker även familjerna genom utbildning i inkomstgenererande verksamheter och stöd till att sätta upp sparlånegrupper.

Läs mer här

Artikel

Baby Moto räddade sonen

Många små barn i Togo riskerar sina liv på grund av undernäring – något som Baby Moto arbetar för att bekämpa. När Ahoefas son bara var tre månader höll han på att dö av just det. Räddningen blev barnmorskorna på motorcykel.

Läs mer här

Nyhet

Ökat hot om könsbaserat våld i Somalia

Så stöttar SOS Barnbyar flickor och kvinnor som drabbats av könsbaserat våld och könsstympning i Somalia.

Läs mer här

Artikel

En kamp mot livmoderhalscancer

Varannan minut dör en kvinna av livmoderhalscancer. SOS Barnbyar och the Female Cancer Foundation driver ett projekt i Nairobi, Kenya där vi tillsammans kämpar mot livmoderhalscancer och för att barn inte ska förlora sin mamma.  Livmoderhalscancer är ett stort problem i utvecklingsländer. En av två kvinnor som har livmoderhalscancer dör. Detta fastän sjukdomen kan förhindras genom &hellip; <a href="https://sos-barnbyar.se/halsa-sjukvard/">Continued</a>

Läs mer här