Hälsa och sjukvård

Fattigdom, undernäring och orent vatten är de främsta anledningarna till att barn och familjer dagligen smittas och dör i sjukdomar som egentligen går att förebygga.

I SOS Barnbyars medicinkliniker runt om i världen erbjuds patienter information och rådgivning, första hjälpen vid akuta situationer och vaccinationsprogram. Vi arbetar på så sätt för att minska vanliga – men livsfarliga – sjukdomar såsom mässling, kolera, lunginflammation och malaria. Vi arbetar även preventivt för att förebygga hiv och aids och ger stöd och mediciner till de som redan drabbats.

Vi driver också mottagningar för mödra- och barnavård som ger stöd och hjälp till kvinnor före, under och efter förlossningar. Här får alla nyfödda barn nödvändiga vaccinationer och behandling om de blir sjuka. Gravida kvinnor följs upp med kontroller under hela graviditeten vilket förebygger och minskar spädbarnsdödligheten.